Ewch i’r prif gynnwys

Bwyd, tir a diogelwch

Gan ailddiffinio’r ‘hafaliad bwyd newydd’, mae’r rhaglen hon yn datblygu ffyrdd newydd o feddwl am ‘ryngweithiadau bwyd ar sail lle’ sy’n ystyried y rhyngweithiadau yn y system gyfan, gan ddechrau gyda bioamrywiaeth a symud trwy faes cynhyrchu a defnyddio.

Yma, nid ydym yn gwahanu cynhyrchu a defnyddio, ac rydym yn mynd ymhellach yn ôl trwy ystyried natur a bioamrywiaeth fel elfen ddiffiniol y rhyngweithiadau hyn, ac yn ffurfio sail ar gyfer yr agenda (diffyg) diogelwch bwyd fel rydym yn gweld pethau. Mae’r cwestiynau hyn yn cynnwys:

  • Beth yw’r pwysau a’r heriau sy’n wynebu rhyngweithiadau bwyd mewn gwahanol leoedd ac ar wahanol adegau?
  • Sut mae lleoedd yn ail-lunio rhyngweithiadau bwyd?
  • Sut rydym yn asesu prosesau ymaddasol wrth greu lleoedd cynaliadwy?

Tîm ymchwil

Yr Athro Terry Marsden

Yr Athro Terry Marsden

Professor of Environmental Policy and Planning

Email
marsdentk@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5736