Ewch i’r prif gynnwys

Addysg Feddygol (MSc)

 • Hyd: 3 blynedd
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r Dystysgrif Ôl-raddedig, y Diploma a’r MSc mewn Addysg Feddygol yn gwrs e-ddysgu, sy’n cynnig ffordd o adeiladu credyd astudio drwy gwrs tri cham, cynyddol ar-lein.

cursor

Ymchwil addysgol

Mae'r MSc yn cynnwys darn o ymchwil addysgol. Cymhwyso theori, cysyniadau ac egwyddorion addysgol i'ch lleoliad chi.

people

Arweinyddiaeth

Datblygu arweinwyr ac ymchwilwyr addysgol yn y dyfodol.

screen

Rhyngweithiol

Cynllun a chyflwyniad y cwrs yn pwysleisio egwyddorion a chymhwyso drwy drafodaeth a gweithgareddau rhyngweithiol mewn amgylchedd ar-lein.

academic-school

Goruchwyliaeth arbenigol

Goruchwylwyr traethawd hir penodol o amrywiaeth o gefndiroedd yn y byd academaidd, yn cynnig cefnogaeth ar gyfer integreiddio ymchwil ac ysgolheictod.

screen

Rhaglen e-ddysgu hyblyg

Dysgu o bell, fformat ar-lein sy'n galluogi dysgu hyblyg yn eich pwysau.

The MSc in Medical Education programme is committed to promoting excellence in learning and teaching for health professionals. It is for all medical, dental and other health professionals who aim to professionalise the role of the clinician as teacher.

This part-time programme, taught entirely online, leads to the award of an MSc in Medical Education. It is the final stage of a three-stage, progressive course.

Admission to this programme requires successful completion of the PG Certificate (stage 1) and Diploma (stage 2) in Medical Education. The MSc component will involve the completion of a small scale empirical or literature based study culminating in the submission of a dissertation. Many of the projects provide the basis for practical innovations in the workplace and can also extend engagement with and contribution to the wider medical education community

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

In addition to fulfilling the University entrance requirements for study at Postgraduate level; you will need to demonstrate your interest/involvement in learning and teaching in health care contexts. Successful completion of the Postgraduate Diploma stage of the programme is a prerequisite for the MSc stage.
The course is suitable for all health professionals who have teaching, assessment and related educational responsibilities, such as teachers, trainers, educational supervisors, course co-ordinators, clinical and college tutors.

Applicants should also hold an initial degree from an approved University, or other qualification/proof of educational ability.

You will also need to provide a personal statement that is relevant to your application. Tell us why you wish to follow this programme, what benefits you expect to gain from it, and what skills and experience you possess that make you a suitable applicant. Please supply your statement as a PDF (500 words) and include the following questions as headings:

1. What experience do you have as a health professional? You should have at least one years' post-graduation general medical experience.
2. Why do you wish to follow this course?
3. What post-qualification experience do you have of teaching as a health professional?
4. What current involvement in teaching within your health profession do you have?

English Language Requirements

IELTS with at least 6.5 overall with 5.5 in all subskills, or equivalent.

There is no set application deadline but we allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend that you apply as early as possible.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The MSc year (stage three) follows on from successful completion of the Postgraduate Certificate year (stage one) and the Postgraduate Diploma year (stage  two). The programme is delivered entirely online and you will be required to engage with online learning materials within tutor-facilitated groups and with your dissertation supervisor throughout the academic year (October to June). There is no requirement to attend, as all teaching will be delivered via e-learning.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Blwyddyn dau

All modules in both the Postgraduate Certificate Programme (year one) and the Postgraduate Diploma Programme (year two) must be successfully completed before progressing to year three (MSc year).

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Dissertation (E-Learning)MDT08460 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

The teaching takes place online in group settings, which are facilitated by online tutors. There are a variety of tasks in the dissertation module where there is the opportunity for discussion, debate, exploration and peer interaction designed to enhance learning in addition to guided and independent study. The online tutor plays a key role in the delivery of teaching for the module.

Opportunities to develop your team working and collaboration skills will be available through your tasks and activities within discussion fora and general engagement in debate and exploration with tutors and peers.

Sut y caf fy asesu?

The MSc component will require the completion of a small scale empirical or literature based study culminating in the submission of a dissertation.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a dissertation supervisor who will support your progress on the course, monitoring your general progress, discussing relevant issues and providing advice, guidance and support. 

During the dissertation component you will have an opportunity to receive feedback on the project design and draft dissertation chapters.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

The overall aims of the course are to help you:

 • Critically appraise both your own and others’ practice as clinical educators and educational leaders to enhance learning and teaching relationships with colleagues/trainees.
 • Synthesise concepts in order to further enhance knowledge and understanding to initiate educational developments responsive to clinical education needs and challenges.
 • Develop an ability to engage with research, scholarship and practice and deal with complexities, contradictions and gaps in the current evidence base.
 • Develop the educational skills required to provide constructive feedback to learner.

More specifically the course aims to:

 • Develop and formally recognise experience, skills and leadership in clinical education.
 • Provide an understanding of educational theories, methods and practice across the clinical professions that inform current educational practice.
 • Promote critical self-awareness and reflection on educational practice to inform educational change.
 • Develop educational skills as a clinical educator and educational leader.
 • Illustrate your understanding of concepts by designing, planning and delivering learner-centred sessions employing a range of educational strategies/principles.
 • Achieve an understanding of how to create effective change in healthcare education.
 • Provide skills to design, develop and critically analyse educational media and technologies in order to enhance the learning-teaching process.
 • Promote a critical evaluation of the purpose, design, application and interpretation of a range of assessment methods available to clinical educators.
 • Develop the educational skills required to provide constructive feedback to learners.
 • Develop the knowledge and skills needed to be an educational evaluator in clinical contexts.
 • Develop the knowledge required to design, implement and evaluate an educational event with coherence, integration and relevance.
 • Provide an understanding of the philosophical orientations of educational research and a range of research methodologies to enable the selection and utilisation of appropriate strategies to design and conduct educational research.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2021/22)

Nid yw ffioedd ar gyfer mynediad 2021/22 ar gael eto

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2021/22)

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

You will need to be able to access the internet on a regular basis in order to engage with your programme.

Gyrfaoedd graddedigion

Professionals have joined the course from around the world.  Many graduates use the insights gained on the course to introduce innovations to their day to day teaching, whilst others go on to higher level roles and responsibilities to lead and promote excellence in learning and teaching at national and international levels.

Here’s what some of our graduates have to say about how they have benefitted professionally from studying this course…

“I couldn’t recommend the course at Cardiff University more highly to help you achieve your educational and research goals.  I now sit on the National Intern Curriculum Development Board, using all the skills I have learned on the MSc programme.” 
Mark Hohenberg, Physician, Care of the Elderly

“I would highly recommend the degree to other colleagues, especially as the regulations for becoming a medical educator are going to become much tighter.” 
Aenone Harper

“The course balanced theory and research with practical elements that I could incorporate into my daily teaching.”
Victoria Tippet

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2020.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Addysg, Gofal iechyd, Meddygaeth