Ewch i’r prif gynnwys

Ffiseg a Seryddiaeth

Mae’r ystod eang o arbenigedd yn Yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth yn galluogi'r ysgol i gynnig amrywiaeth o gyfleoedd.

Mae'r ysgol yn arbenigo mewn ystod eang o feysydd ymchwil a mae myfyrwyr ôl-raddedig yn cael eu hintegreiddio'n llawn yn y meysydd hyn.

Ein nod yw cynnig amgylchedd heriol a chefnogol lle mae ein myfyrwyr yn meithrin y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i lwyddo ym meysydd diwydiant, ymchwil neu academaidd. Mae gennym brofiad helaeth o ragoriaeth ymchwil ac mae labordai o'r radd flaenaf yma i gefnogi ein hystod eang o weithgareddau ymchwil. Mae'r gwaith ymchwil a wneir yn yr ysgol hefyd yn cynnwys prosiectau cydweithio ledled y byd a defnyddio cyfleusterau cenedlaethol a rhyngwladol blaengar.

Byddwch yn cael eich goruchwylio gan dîm o arbenigwyr fydd yn cefnogi eich cynnydd ac yn eich helpu i gyflawni eich potensial. Bydd mentor yn cael ei neilltuo i chi o grŵp ymchwil arall a fydd yn ymddwyn fel eich tiwtor personol.

Nodau'r rhaglen

I gynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa yn y byd academaidd, y diwydiant neu i fynd ar drywydd amrywiaeth o gyfleoedd eraill lle mae cefndir mewn ffiseg, astroffiseg neu gyfrifiadureg yn ddefnyddiol ac yn bwysig.

Nodweddion unigryw

  • Mae myfyrwyr ymchwil yn cymryd cyrsiau academaidd arbenigol a chyrsiau i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu a’u sgiliau personol.
  • Mae rhaglen lawn o seminarau ac mae’r grwpiau ymchwil unigol yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd lle mae aelodau’n cyflwyno canlyniadau newydd ac yn trafod eu hymchwil yn fanwl.
  • Mae cynhadledd ôl-raddedig flynyddol a chystadleuaeth poster myfyrwyr ymchwil.
  • Mae cydweithredu gweithredol gyda grwpiau ymchwil tramor a phresenoldeb rheolaidd mewn cynadleddau rhyngwladol mawr gan staff a myfyrwyr.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil
Hyd amser llawn PhD 3-4 blynedd, MPhil 1-2 flynedd
Hyd rhan-amser Phd 5-7 blynedd, MPhil 2-3 flynedd
Derbyniadau Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, Hydref

Meysydd ymchwil

Seryddiaeth ac Astroffiseg

Mae Seryddiaeth ac Astroffiseg yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Ffiseg a Seryddiaeth (MPhil, PhD).

Offeryniaeth Seryddiaeth

Mae Offeryniaeth Seryddiaeth yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Ffiseg a Seryddiaeth (MPhil, PhD).

Mater Cywasgedig a Ffotoneg

Mae Mater Cywasgedig a Ffotoneg yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Ffiseg a Seryddiaeth (MPhil, PhD).

Ffiseg Ddisgyrchol

Mae Ffiseg Ddisgyrchol yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Deintyddiaeth (MPhil, PhD).

Chwiliadau Awtomatig ar gyfer Allyriadau Gwasgaredig Iawn o Sêr

Mae gennym ddiddordeb arbennig yn y ffracsiwn o'r sêr sy'n gorwedd y tu allan i strwythurau galaethol hawdd i’w hadnabod fel ffordd o olrhain hanes sefydlu lleugylchoedd mater tywyll masau amrywiol.

Single crystal analysis of frustrated magnetic systems, using the world's leading powder diffraction instrument

This project would extend the use of WISH to cover robust single crystal analysis of diffuse scattering and weak Bragg peak data with in-situ measurements to extend our fundamental understanding of frustrated magnetic systems.

Tunable THz laser source

This project will involve the design, fabrication and characterisation of such a source, based on the non-linear optical process of difference frequency generation in an integrated semiconductor laser structure.

Energy harvesting for autonomous systems

This project will focus on the mechanisms by which communications based on light emission by LEDs or lasers can be powered by energy harvested from the environment.

Random laser with III-V semiconductor nanowires

In this project, you will be working on both theoretical modelling and experimental demonstration.

Quantum dynamics of frustrated spin systems

This study will investigate the magnetic spin dynamics of bulk systems as quantum effects start to become relevant at low temperature.

3D Nanostructured Thermoelectric Materials

This project seeks to develop a new breed of 3D thermoelectric metamaterials that have controlled nanostructured features upon the 100 nm scale, allowing unprecedented control over electronic and phononic properties and offering a highly controlled pathway for understanding the effect of nanoscale topology.

Superconducting diamond as a bridge to the quantum mechanical world

This project will continue work to explore the fundamental modes of Nano Electro-Mechanical (NEMS) bridges made out of diamond and methods of detection using quantum circuitry.

Template assisted III-V epitaxy enabling quantum dot lasers on silicon

In this project, we will develop quantum dot (QD) lasers directly grown on silicon at strategically important 1550 nm emission wavelength.

Development of a nanostructured heating element to explore high temperature materials physics

This studentship seeks to develop a novel 3D nanostructured heating element using a combination of two-photon lithography and processing methodologies.

Statistical characterisation of brain tissue microstructure with diffusion magnetic resonance imaging

In this project, you will introduce a novel representation of tissue based on statistical descriptors.

Towards a clinical MEG system: theoretical and practical insights into the use of optically pumped magnetometers

In this project, you will perform a detailed analysis of OPMs for measuring magnetic brain signals.

Controlled coherent coupling of single quantum dots in photonic crystal cavity networks

The proposed project spans from the field of optical spectroscopy of semiconductor nanostructures, specifically coherent spectroscopy of single quantum dots, to quantum computing, specifically the implementation of quantum operations in quantum dots

A multi-scale computational model of brain blood flow: Enhancing MRI for assessing brain health

This PhD project is well suited to students who would like to combine their knowledge of computational modelling, physics and mathematics to better understand human brain blood flow and how it can go wrong with brain disease.

Novel nanocavities in wide bandgap semiconductors for quantum optical devices

The project will develop a novel processing technique to create gallium nitride (GaN) optical nanocavities.

Quantum coherence and carrier dynamics in colloidal nanostructures from dots to 1D and 2D materials

The aim of this project is to investigate the quantum coherent light-matter interaction regime and associated carrier dynamics of electrons and holes in novel colloidal structures developed to achieve a dephasing time limited solely by the radiative lifetime.

Infrared Thermophotovoltaic (TPV) cell for power generation and energy harvesting

The studentship aims to demonstrate temperature-stable TPVs with blackbody response ~1000K.

Integrated compound semiconductor lab-on-chip optical biosensor

In this project, you will contribute to the design, fabrication and characterisation of the optoelectronic components of the device, and the demonstration of high sensitivity and specificity in bio-molecule sensing.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Enw Gorffen
PhD iCase EPSRC mewn Ffiseg: Efelychydd Proses Weithgynhyrchu ar gyfer VCSELs 31 Mai 2019
PhD mewn Ffiseg a Seryddiaeth Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol EPSRC 31 Mai 2019
PhD mewn Opteg Gwantwm Cynyrfonau Anferth Rydberg mewn Coprus Ocsid 31 Mai 2019

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr tu allan i'r UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Yn addas ar gyfer graddedigion gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uchel mewn Ffiseg, Astroffiseg, Mathemateg, Electroneg neu bwnc cysylltiedig, yn dibynnu ar y maes ymchwil.

Gofynion Iaith Saesneg

Fel arfer, mae disgwyl i ymgeiswyr nad yw’r Saesneg yn famiaith iddynt fodloni gofynion y Brifysgol (e.e. 6.5 IELTS). Gweler ein canllawiau am ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o fanylion.

Prosiect a ariennir

Os ydych yn gwneud cais am brosiect a ariennir a hysbysebir nid oes angen i chi ddarparu cynnig ymchwil. Bydd angen i chi ddarparu’r canlynol yn unig:

  • Teitl y prosiect a ariennir
  • Datganiad personol
  • CV

Prosiect hunan-ariannu

Os ydych yn gwneud cais am brosiect hunan-ariannu bydd angen i chi ddarparu’r canlynol:

  • Cynnig ymchwil
  • Datganiad personol
  • CV

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Tîm Derbyn Ôl-raddedigion

School of Physics and Astronomy

Cyswllt/Cysylltiadau Academaidd

Dr Giampaolo Pisano

Director of Postgraduate Research

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ymunwch â ni ar Ddydd Gwener 5 Gorffennaf i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu ôl-raddedig ar gyfer mis Medi 2019.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig

Dolenni perthnasol