Ewch i’r prif gynnwys

Ffiseg a Seryddiaeth

Mae’r ystod eang o arbenigedd yn Yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth yn galluogi'r ysgol i gynnig amrywiaeth o gyfleoedd.

Mae'r ysgol yn arbenigo mewn ystod eang o feysydd ymchwil a mae myfyrwyr ôl-raddedig yn cael eu hintegreiddio'n llawn yn y meysydd hyn.

Ein nod yw cynnig amgylchedd heriol a chefnogol lle mae ein myfyrwyr yn meithrin y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i lwyddo ym meysydd diwydiant, ymchwil neu academaidd. Mae gennym brofiad helaeth o ragoriaeth ymchwil ac mae labordai o'r radd flaenaf yma i gefnogi ein hystod eang o weithgareddau ymchwil. Mae'r gwaith ymchwil a wneir yn yr ysgol hefyd yn cynnwys prosiectau cydweithio ledled y byd a defnyddio cyfleusterau cenedlaethol a rhyngwladol blaengar.

Byddwch yn cael eich goruchwylio gan dîm o arbenigwyr fydd yn cefnogi eich cynnydd ac yn eich helpu i gyflawni eich potensial. Bydd mentor yn cael ei neilltuo i chi o grŵp ymchwil arall a fydd yn ymddwyn fel eich tiwtor personol.

Nodau'r rhaglen

I gynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa yn y byd academaidd, y diwydiant neu i fynd ar drywydd amrywiaeth o gyfleoedd eraill lle mae cefndir mewn ffiseg, astroffiseg neu gyfrifiadureg yn ddefnyddiol ac yn bwysig.

Nodweddion unigryw

  • Mae myfyrwyr ymchwil yn cymryd cyrsiau academaidd arbenigol a chyrsiau i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu a’u sgiliau personol.
  • Mae rhaglen lawn o seminarau ac mae’r grwpiau ymchwil unigol yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd lle mae aelodau’n cyflwyno canlyniadau newydd ac yn trafod eu hymchwil yn fanwl.
  • Mae cynhadledd ôl-raddedig flynyddol a chystadleuaeth poster myfyrwyr ymchwil.
  • Mae cydweithredu gweithredol gyda grwpiau ymchwil tramor a phresenoldeb rheolaidd mewn cynadleddau rhyngwladol mawr gan staff a myfyrwyr.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil
Hyd amser llawn PhD 3-4 blynedd, MPhil 1-2 flynedd
Hyd rhan-amser Phd 5-7 blynedd, MPhil 2-3 flynedd
Derbyniadau Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, Hydref

Meysydd ymchwil

Seryddiaeth ac Astroffiseg

Mae Seryddiaeth ac Astroffiseg yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Ffiseg a Seryddiaeth (MPhil, PhD).

Offeryniaeth Seryddiaeth

Mae Offeryniaeth Seryddiaeth yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Ffiseg a Seryddiaeth (MPhil, PhD).

Mater Cywasgedig a Ffotoneg

Mae Mater Cywasgedig a Ffotoneg yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Ffiseg a Seryddiaeth (MPhil, PhD).

Ffiseg Ddisgyrchol

Mae Ffiseg Ddisgyrchol yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Deintyddiaeth (MPhil, PhD).

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Yn addas ar gyfer graddedigion gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uchel mewn Ffiseg, Astroffiseg, Mathemateg, Electroneg neu bwnc cysylltiedig, yn dibynnu ar y maes ymchwil.

Gofynion Iaith Saesneg

Fel arfer, mae disgwyl i ymgeiswyr nad yw’r Saesneg yn famiaith iddynt fodloni gofynion y Brifysgol (e.e. 6.5 IELTS). Gweler ein canllawiau am ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o fanylion.

Prosiect a ariennir

Os ydych yn gwneud cais am brosiect a ariennir a hysbysebir nid oes angen i chi ddarparu cynnig ymchwil. Bydd angen i chi ddarparu’r canlynol yn unig:

  • Teitl y prosiect a ariennir
  • Datganiad personol
  • CV

Prosiect hunan-ariannu

Os ydych yn gwneud cais am brosiect hunan-ariannu bydd angen i chi ddarparu’r canlynol:

  • Cynnig ymchwil
  • Datganiad personol
  • CV

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Tîm Derbyn Ôl-raddedigion

School of Physics and Astronomy

Cyswllt/Cysylltiadau Academaidd

Dr Matthew W L Smith

Dr Matthew W L Smith

Lecturer
Director of Postgraduate Research Studies
Astronomy Group

Email
matthew.smith@astro.cf.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5106

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig