Ewch i’r prif gynnwys

Offeryniaeth Seryddiaeth

Mae Offeryniaeth Seryddiaeth yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Ffiseg a Seryddiaeth (MPhil, PhD).

Mae gan y Grŵp Offeryniaeth a Seryddiaeth (AIG) enw da nid yn unig am ddatblygu technoleg galluogi blaenllaw ond hefyd am gyfleu’r datblygiadau hyn wrth ddylunio offer arloesol i fodloni anghenion gwyddonol presennol. Dangosir hyn gan ein cyfraniad sylweddol i’r holl offerynnau gofod FIR bron, gan gynnwys y telesgopau Herschel (mae Caerdydd yn sefydliad PI ar gyfer yr offeryn SPIRE) a gofod Planck. Mae’r AIG yn cynnwys 7 staff academaidd, 9 aelod cyswllt ymchwil ôl-ddoethuriaeth a 6 myfyriwr PhD, a gefnogir gan dechnegwyr electronig, cryogenig a thechnegwyr yr ystafell lân yn ogystal â pheirianwyr cyfrifiadur.

Roedd yr AIG yn gyfrannwr mawr i’r lloerennau Planck a Herschel ac mae grŵp Astroffiseg Caerdydd yn parhau i weithio ar y data cyffrous y mae’r ddau offeryn hyn yn ei gynhyrchu. Yr Athro Matt Griffin yw’r Prif Ymchwilydd ar gyfer yr Offeryn SPIRE ar Herschel ac mae tri offeryn Herschel yn dibynnu ar dechnoleg optegol AIG Caerdydd i’w gweithredu. Mae Caerdydd hefyd yn chwarae rhan fawr yn yr offeryn Planck-HFI, drwy ein Cyd-ymchwilydd yr Athro Peter Ade.

Arweinir y grŵp gan yr Athro Walter Gear, sydd hefyd yn Gyd-ymchwilydd ar y prosiect Herschel ac roedd yn Brif Ymchwilydd ar yr arbrawf polareiddio QUaD CMB a’r camera SCUBA ar y JCMT yn Hawaii.

Nodweddion unigryw

Mae gan yr AIG labordai, gweithdy peirianneg a chyfleusterau ystafell lân a gefnogir yn dda yn ogystal â chyfleusterau cyfrifiadureg rhagorol ar gyfer yr holl ymchwil cysylltiedig.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Academaidd

Dr Simon Doyle

Academic contact

Yr ydym yn weithgar ar hyn o bryd yn y meysydd ymchwil canlynol:

  • Cryogeneg
  • Synwyryddion
  • Metaddeunyddiau a Lled Optegau
  • Arsylwi’r Ddaear.
  • Ymyriadureg Isgoch Pell
  • Electroneg allddarlleniad
  • Sbectrosgopeg aml-wrthrych
  • Cymhwyso dyfais.

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Ffiseg a Seryddiaeth.

Gweld y Rhaglen
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig