Seryddiaeth ac Astroffiseg

Mae Seryddiaeth ac Astroffiseg yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Ffiseg a Seryddiaeth (MPhil, PhD).

Mae’r rhaglen arsylwadol yn defnyddio amrywiaeth o delesgopau rhyngwladol yn rheolaidd, gan gynnwys Telesgop James Clerk Maxwell, telesgop GEMINI a Thelesgop Isgoch y DU yn Hawaii, Arsyllfa La Palma, Telesgop Anglo-Australian, a’r Telesgop Hubble Space (HST). Mae llawer o’n gwaith yn ymwneud ag arsylwadau aml-donfedd o’r Bydysawd Cudd, y rhannau hynny o’r Bydysawd sy’n anweledig gyda thelesgopau optegol oherwydd eu bod yn oer a dan len o lwch - y rhanbarthau lle mae galaethau, sêr a phlanedau newydd yn ffurfio.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Academaidd

Dr Mattia Negrello

Academic contact

Mae ein prif amcanion yn ymwneud â Tharddiad: mesur yr amrywiadau y mae’r clystyrau cyntaf o alaethau wedi’u ffurfio ohonynt; ymholi i ffurfiant, strwythur ac esblygiad galaethau, heddiw ac mewn amseroedd yn y gorffennol; canfod ffurfiau newydd o fater; pennu cyflenwadau perthynol o elfennau cemegol mewn rhannau gwahanol o’r Bydysawd; canfod sêr a phlanedau yng nghamau cyntaf eu ffurfio a chofnodi gwewyr eu geni.

Caiff y gweithgareddau arsylwi ac allweddol hyn eu hategu gan raglen ddamcaniaethol cryf ac amrywiol sydd hefyd yn anelu at ateb cwestiynau Tarddiad, megis:

  • beth sy'n pennu strwythur a deinameg y cymylau moleciwlaidd enfawr y mae sêr a phlanedau newydd yn ffurfio ohonynt
  • effeithlonrwydd ffurfio seren a’r masau sy'n ffurfio sêr
  • priodweddau clystyru sêr a pham mae'r rhan fwyaf o sêr yn cael eu geni mewn systemau deuaidd
  • sut mae galaethau’n ffurfio a sut mae galaethau mewn clystyrau yn rhyngweithio â'i gilydd
  • sut, pryd a ble mae’r elfennau cemegol yn cael eu syntheseiddio
  • sut mae esblygiad ac ymddangosiad y Bydysawd yn cael eu heffeithio gan lwch
  • sut mae'r broses o ffurfio galaeth yn ymwneud â chosmoleg, yn enwedig y strwythur ar raddfa fawr y "gwe gosmig"

Mae'r prosiectau hyn yn gwneud defnydd helaeth o fodelu cyfrifiadurol ac efelychiadau, gan ddefnyddio uwchgyfrifiaduron cenedlaethol a rhyngwladol, yn ogystal â pheiriannau cyfochrog mewnol pwerus.

Gweithgaredd mawr arall yw ymchwil sylfaenol mewn seryddiaeth perthnasedd cyffredinol a thonnau disgyrchol. Mae hyn yn cynnwys dyluniad telesgopau tonnau disgyrchol, yn enwedig y prosesau a ddefnyddir i echdynnu a dadansoddi’r signalau bach iawn maen nhw’n eu cofnodi; a rhagweld signalau i’w disgwyl o ffynonellau tebygol fel tyllau du, uwchnofa, pylser, mewndroelli a chyfuno sêr niwtron, a phrosesau cwantwm syn digwydd ar ddechra’r Bydysawd.

Chwiliadau Awtomatig ar gyfer Allyriadau Gwasgaredig Iawn o Sêr

Mae gennym ddiddordeb arbennig yn y ffracsiwn o'r sêr sy'n gorwedd y tu allan i strwythurau galaethol hawdd i’w hadnabod fel ffordd o olrhain hanes sefydlu lleugylchoedd mater tywyll masau amrywiol.

Single crystal analysis of frustrated magnetic systems, using the world's leading powder diffraction instrument

This project would extend the use of WISH to cover robust single crystal analysis of diffuse scattering and weak Bragg peak data with in-situ measurements to extend our fundamental understanding of frustrated magnetic systems.

Arian

There are currently no funding opportunities available.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr tu allan i'r UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Ffiseg a Seryddiaeth.

Gweld y Rhaglen

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig

Dolenni perthnasol