Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau byd-eang

Mae cynrychiolwyr y brifysgol yn mynd i ddigwyddiadau'n rheolaidd ar gyfer darpar fyfyrwyr o bob cwr o'r byd, a bydd y rhain yn digwydd wyneb yn wyneb ac yn rhithwir.

Diwrnodau agored

Rydym yn cynnal Diwrnodau Agored i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig sawl gwaith bob blwyddyn.

Os nad ydych yn gallu mynychu Diwrnod Agored ond yn ymweld â Chaerdydd, gallwch gysylltu â'r Swyddfa Ryngwladol i drefnu taith campws, neu lawrlwythwch taith hunan-dywys ac archwilio'r campws felly.

October Undergraduate Open Day

Open Days are the perfect opportunity for you to experience first-hand what it's like to study and live in Wales' capital city. You'll be able to find out more about your subject of interest at our subject-related talks and presentations, speak to our academic and professional services staff to get your questions answered, explore the campus and city, and take a look at our on-campus accommodation.


September Undergraduate Open Day

Open Days are the perfect opportunity for you to experience first-hand what it's like to study and live in Wales' capital city. You'll be able to find out more about your subject of interest at our subject-related talks and presentations, speak to our academic and professional services staff to get your questions answered, explore the campus and city, and take a look at our on-campus accommodation.

Our next on-campus Open Day will take place on Saturday 14 September from 09:00 - 16:00.


Clearing Open Day

Clearing Open Days are the perfect opportunity for you to experience first-hand what it's like to study and live in Wales' capital city.


For more information and to find out when bookings open, sign up for our email updates.


Discover Cardiff: Postgradaute webinar series

Join our free webinars to get your questions answered and find out about postgraduate study at Cardiff University. Our webinars cover a range of topics from insights into specific programmes, how to apply and what student life is like.

Digwyddiadau sy'n benodol i wledydd

Rhestrir isod y gwledydd lle mae gennym ddigwyddiadau sydd ar y gweill. Mae gan bob un o'n digwyddiadau ffocws gwahanol ac maen nhw wedi'u cynllunio ar gyfer myfyrwyr o wledydd penodol. Cynhelir rhai digwyddiadau gan asiantau neu gynghorwyr tra y bydd digwyddiadau eraill yn cael eu cynnal gan staff y brifysgol. Gwiriwch ddisgrifiad y digwyddiad cyn cofrestru.

Os oes gennych chi gwestiynau am ein hymweliadau, cysylltwch â ni.

Nid oes gennym unrhyw ddigwyddiadau wedi'u trefnu ar hyn o bryd. Cysylltwch â'r Swyddfa Rhyngwladol am gyngor ynghylch gwneud cais i Brifysgol Caerdydd neu unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych.