Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau byd-eang

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae cynrychiolwyr y brifysgol yn mynd i ddigwyddiadau'n rheolaidd ar gyfer darpar fyfyrwyr o bob cwr o'r byd, a bydd y rhain yn digwydd wyneb yn wyneb ac yn rhithwir.

Undergraduate Open Day: October

Digwyddiadau sy'n benodol i wledydd

Rhestrir isod y gwledydd lle mae gennym ddigwyddiadau sydd ar y gweill. Mae gan bob un o'n digwyddiadau ffocws gwahanol ac maen nhw wedi'u cynllunio ar gyfer myfyrwyr o wledydd penodol. Cynhelir rhai digwyddiadau gan asiantau neu gynghorwyr tra y bydd digwyddiadau eraill yn cael eu cynnal gan staff y brifysgol. Gwiriwch ddisgrifiad y digwyddiad cyn cofrestru.

Os oes gennych chi gwestiynau am ein hymweliadau, cysylltwch â ni.

Elite International Education Exhibition Amman

This event is suitable for prospective students at all levels of study, who want to find out more about courses, entry requirements, scholarships, and student life at Cardiff University.

Rhys Evans Rhys Evans will be our representative at the event, if you have any questions then get in touch

Global Study UK Exhibition Doha

We invite all prospective students and current applicants at all levels of study to join us and find out more about courses, entry requirements, scholarships, and student life at Cardiff University.

Rhys Evans Rhys Evans will be our representative at the event, if you have any questions then get in touch