Ewch i’r prif gynnwys

Tu allan i Gymru

L. J., Hanes y Wladva Gymreig (1898)
L. J., Hanes y Wladva Gymreig (1898)

Llyfrau yn yr iaith Gymraeg o'r 17-20g am deithio y tu allan i Gymru, yn cynnwys straeon fforio a chenhadwyr.

Charles, Thomas, o’r Bala, Talfyriad o hanes Mr. Kicherer, gweinidog yr efengyl, am ei lafur, ei beryglon, a’i lwyddiant yn mysc y Boschemen, un o’r llwythau tywyllaf a mwyaf anifeilaidd o’r Hottentots, yn Neheudir Affrica; hefyd, byr-hanesion am lafur amryw ereill, yn mysc Paganiaid; holiadau ac attebion tri o’r Boschemen, a ddychwelwyd i’r Ffydd, &c. &c. (Bala, Argraffdy Jones & Co., 1804).

Charles, Thomas, o’r Bala, Talfyriad o hanesyddiaeth genhadawl: yn cynnwys hanes Mr. Kicherer, ag ereill, am eu llafur a’u llwyddiant, y’mhlith yr Hottentots, yn Neheudir Affrica, ac yn yr India Ddwyreiniol: holiadau ac attebion tri o’r Boschemen dychweledig: hefyd sefydliad Cymdeithas yn Llundain, Mawrth 4, 1804, tuag at ddosparthu Biblau y’mhlith holl genhedloedd y ddaear (Bala, R. Saunderson, 1804).

Charles, Thomas, Llythyr at Mr. T. Jones, o'r Wyddgrug : yn cynnwys hanes fer o for-daith lwyddianus y llong Duff, yr hon a anfoniwyd i drosglwyddo deg ar hugain o genhadau (missionaries) i bregethu'r efengyl i drigolion paganaidd ynysoedd y Mor Deheuol; y'nghyd ag ychydig annogaethau i gynnorthwyo'r girchwyl pwysfawr a chanmoladwy (Caerlleon, W.C. Jones, 1798. Trefecca, 1799).

Chidlaw, Benjamin Williams, Yr American, yr hwn sydd yn cynnwys nodau ar daith o Ddyffryn Ohio i Gymru (Llanrwst, J. Jones, 1840).

Crouch, Nathaniel, Dwy daith: Gaersalem yn cynwys yn Gyntaf, manes oywir a rhyfeddol e ymdaith dau brererin a Loegr er ys Blynyddoedd, a pha ddigwyddiadau a fu iddynt yn en hymdaith o Gaesalem, Grand Cairo, Alexandria &c. ... , cyf. William Lewes (Amwythig, John Rhydderch, [1690?]).

Davies, John, Hanes mordaith y Parch. John Davies (cenhadwr yn Ynys Tahiti) i ynysoedd Rapa, Raivavae, a Tupuai, yn Mor y Deau, o Ionawr y 14eg, hyd Mawrth y 5ed, 1826 / wedi ei ysgrifenu yn Gymraeg ganddo ef ei hun, a’i anfon at John Hughes, gweinidog yr efengyl yn Mhont-Robert, Sir Drefaldwyn (Llanfair-Caer-Einion, R. Jones, 1827).

Davies, Llywelyn, Hanes Mor-daith y Brig Albion, Aberteifi... i Ogledd America (Caernarfon, Peter Evans, 1820).

Davies, Thomas James, Dilyn David Livingstone: (crwydro yn Sambia, Malawi a Thansanïa) (Abertawe, Gwasg Christopher Davies, 1974).

Davies, William, Dyddiadur y Parch. William Davies, pan ydoedd yn genadwr yn Sierra Leone, rhandir Orllewinol Affrica: yn cynnwys peth hanes am y wlad, a’i thrigolion: llwyddiant crefydd yn mhlith y Negroaid; dull y llywodraethau: ansawdd yr hin, &c. &c. (Abertawy, John Williams, 1829).

Evans, Ann, Llythyr Ann Evans (gynt Ann Jones, Llanidloes), gwraig y Parchedig Evan Evans at ei thad (Bala, R. Saunderson, 1818).

Evans, William Davies, Dros gyfanfor a chyfandir: sef hanes taith o Gymru at lanau y Mor Tawelog ac yn ôl tryw brif dalaethau a thiriogaethau yr undeb Americanaidd (Aberystwyth, Gibson, 1883).

Foster, Arnold, Yn nyffryn yr Yang-tse, cyf. L. Williams (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1899).

Griffith, G. Penar, Hanes bywgraffiadol o genadon Cymreig i wledydd paganaidd (Caerdydd, 1897).

Griffith, William, Anturiaethau Cymro yn Affrica: sef hanes taith i feusydd aur Mashonaland a Matabeleland Llyfr 2 (Caernarfon, Swyddfa’r Genedl, 1895).

Griffiths, David, Hanes Madagascar: neu grynodeb o hanes yr ynys, a’i chynyrch, ei masnach, a’i thrigolion, yn nghyda’u hynafiaethau creulon, a’u heilunaddoliaeth ffiaidd, hefyd, hanes y genadaeth, yn ei llwyddiant a’i haflwyddiant, yn nghyda’r erledigaethau a’r merthyrdodau, o’r dechreuad, yn 1818, hyd 1842 (Machynlleth, R. Jones, 1842).

Hanes bywyd Henry M. Stanley (Dinbych, Gwasg Gee, 1890).

Jones, David, Llythyr, oddi wrth Dafydd ab Ioan y Pererin, at Ioan ab Gwilim y Prydydd: yn rhoddi byrr hanes o fywyd a marwolaeth y Parchedig Mr. Christopher ... (Trefecca, 1784).

Jones, Edward (Cincinatti), Y teithiwr Americanaidd, neu, gyfarwyddyd i symudwyr o Gymru i’r America, yn cynnwys enwau y lleoedd, dysgrifiad o wyneb y ddaiar, hinsawdd, cynyrch, anifeiliaid, adeiladau, cyfleusderau, cyflogau, crefydd, &c. &c. yn y taleithiau le y prewsylia y Cymry (Aberystwyth, Argraffwyd ac ar werth gan E. Williams, 1837, 1840).

Jones, John William (Andronicus), Yn y trên: neu, Adgofion trafaeliwr (Caernarfon, Cwmni’r Wasg Genedlaethol Gymreig, 1895).

Jones, John, o Dreborth (fl. 1873-1879), Taith i’r Dwyrain: sef cyfres o lythyrau a ymddangosodd yn y ’Goleuad’, gydag ychwanegiadau (Dolgellau, 1875).

Jones, Margaret, Llythyrau Cymraes o wlad Canaan (Lerpwl, Swyddfa’r Tyst Cymreig, 1869).

Jones, Margaret, Morocco, a’r hyn a welais yno (Wrecsam, Hughes a’i Fab, [188-?])

Jones, Thomas Lloyd, Talysarn, 1837-1888, Cyfandir Ewrop a’i ryfeddodau, neu, o Gymru i Rufain ac yn ôl (Dolgellau, D.H. Jones, 1877).

Mills, John, Palesitina: sef hanes taith i ymweled ag Iuddewon Gwlad Canaan (Llanidloes, Richard Mills, 1858).

Owen, Griffith, John Williams, y cenhadwr: neu, Yr efengyl yn Ynysoedd Mor y De (Dolgellau, D. H. Jones, 1878).

Pellham, Edward, Gwyrthiol gadwraeth a gwaredigaeth wyth o Saeson pa rai a adawyd yn Greenland naw mis a deuddeg diwrnod... wedi ei gyfieithu o’r Saesneg (Aberystwyth, Samuel Williams, 1819).

Prout, Ebenezer, Hanes bywyd y Parchedig John Williams, cenadwr Cymdeithas Genadol Llundain, i ynysoedd Môr y Deau, cyf. Josiah Thomas Jones (Caerfyrddin, Josiah Thomas Jones, [1843?]).

Pughe, David, Gwlad yr aur, neu gydymaith yr ymfudwr Cymreig i Awstralia (Caernarfon, H. Humphreys, 1852).

Rees, Henry a Moses Parry, Y genadaeth i’r America: golygiad byr ar agwedd crefydd y’mhlith y Methodistiaid Calfinaidd yn Unol Daleithiau yr America; ynghyd â hanes taith Henry Rees a Moses Parry i ymweled a’r eglwysi yno (Caerlleon, T. Thomas, 1841).

Rees, Thomas Leyshon, Gwlad y Negro, neu hanes Jamaica yn wladol a chrefyddol (gyda darluniau) (Llanelli, James Davies, 1891).

Richards, Robert, Hanes taith drwy Unol Daleithiau yr America, yn y blynyddoedd 1841, 1842: yn cynwys desgrifiad o’r Unol Daleithiau, yn nghyd â hyfforddiant i’r ymfudwr (Caernarfon, P. Evans, 1842).

Roberts, J. Herbert. Ymweliad â bryniau Khasia, 2il argaffiad (Lerpwl, I. Foulkes, 1888).

Roberts, J., Hanes mordaith o amgylch y ddaear: sef, mordaith y llong 'John Davies,' o Liverpool, heibio i Benrhyn Gobaith Da, trwy Fôr yr India, i Portland Bay, Australia, yn y flwyddyn 1852; a mordaith y llong 'Orwell,' o Port Phillip, Victoria, heibio i New Zealand ... i Lundain, yn y flwyddyn 1855, yn nghyda hynodion gwlad Australia (Caernarfon, H. Humphreys, 1856).

Roberts, John S., Hanes bywyd ac ymchwiliadau David Livingstone, LL.D., y teithiwr cenadol enwog, wedi ei gasglu yn ofalus oddiwrth ysgrifeniadau awdurdodedig: hefyd H. M. Stanley ac eraill (Llundain, Adam, [c.1880?]).

Roberts, Samuel, Taith o Lanbrynmair i Cincinnati (Cincinnati OH, Moore Wilstach keys & Co., 1857).

Rutherford, T. Dixon, Merthyr Erromanga: ychydig o hanes John Williams, y cenhadwr, cyf. E. Peris Williams (Llundain, Simpkin, [n.d.]).

Stanley, H.M., Hanes bywyd Dr. Livingstone, cyf. ? (Caernarfon, Rees & Evans, 1870).

Teithiau cenadol y Parch. Dr. Livingston a’i ddarganfyddiadau yn Nghanolbarth Deheudir Affrica, cyf. Thomas Levi (Merthyr Tydfil, Rees Lewis, 1857).

Thomas, Thomas Morgan, Un-mlynedd-ar-ddeg yn nghanolbarth deheuol Affrica: taith i’r canolbarth (Llundain, John Snow, [1873]).

Thomas, William Owen, Dwywaith o amgylch byd: sef, hanes teithiau yn Ewrop, Asia, Affrica, America ac Australasia, yn ystod pum’ mlynedd o amser (Utica NY, T.J. Griffiths, 1882).

Williams, Hugh, Robinson Crusoe Cymreig: sef, hanes mordaith i Australia, preswyliad yn y coedwigoedd, anturiaethau yn y cloddfeydd aur, ynghyda dychweliad crefyddol yr awdwr (Caernarfon, H. Hughes, [1857?]).

Williams, John Glanmor, Awstralia a’r cloddfeydd aur (Dinbych, Gwasg Gee, 1852).

Williams, John, Hanes rhyfedd anturiaethau cenadol yn ynysoedd Môr y Deau: gyda sylwadau ar naturiaeth yr ynysoedd, dechreuad, ieithoedd, traddodiadau, ac arferion y trigolion, cyf. J.T. Jones (Caerfyrddin, Josiah Thomas Jones, 1841).

Abel, Charles W., Bywyd anwaraidd yn New Guinea: Y Papuan mewn amrywiol dymherau, cyf. L. Williams (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, [1901?]).

ap Lewys, Edgar, Crwydro Swydd Kerry: Ag taisteal gCiarrai (Y Bala, Llyfrau'r Faner, 1972).

Bebb, William Ambrose, Crwydro’r cyfandir (Wrecsam, Hughes, 1936).

Bebb, William Ambrose, Llydaw (Llundain, Depôt Cymraeg Foyle, 1929).

Bebb, William Ambrose, Pererindodau (Aberystwyth, Y Clwb Llyfrau Cymreig, 1941).

Bell, H. Idris, Trwy diroedd y dwyrain, cyf. D. Tecwyn Lloyd ([Aberystwyth], Y Clwb Llyfrau Cymraeg, 1946).

Boore, Roger, Taith i Awstralia (Caerdydd, Gwasg y Dref Wen, 2008).

Bosse-Griffiths, Kate, Tywysennau o’r Aifft (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1970).

Clare, John, Christopher Columbus, cyf. Ieuan Griffith (Caerdydd, Dref Wen, 1993).

Cousins, William Edward, David Jones: arloeswr y ffordd i genhadaeth Brotestanaidd ym Madagascar (Llundain, Cymdeithas Genhadol, [n.d., ca. 1900?]).

Cule, Cyril Prichard, Cymro ar grwydr (Llandysul, Gwasg Gomer, 1941).

Cule, Cyril Prichard, Gweld y byd (Dinbych, Llyfrau Pawb, 1945).

Cyngor Undebol Cenhadol Cymru, Crist yng nghynnwrf y byd (Llundain, Y Wasg Livingstone ar ran Cyngor Undebol Cenhadol Cymru, [1931?])

Datta, Surendra Kumar, Dyhead yr India, cyf. E.L. Roberts ([Caernarfon], Undeb Cenhadol y Bobl Ieuainc, 1908).

Davies, Aled Lloyd, Asia (Caerdydd, GPC, 1977).

Davies, Aled Lloyd, Ewrop (Caerdydd, GPC, 1975).

Davies, D J., Yn ôl ac ymlaen ([Llandysul], [Gwasg Gomer], [1945?]).

Davies, David Cunllo, Trwy India'r Gorllewin (Caernarfon, Cwmni’r Cyhoeddwyr Cymreig, [1903?]).

Davies, Dewi Eirug, Blas Virginia (Abertawe, Gwasg John Penri, 1964).

Davies, E. Curig, Y morwr a’r merthyr (Llundain, Gwasg Livingstone, 1940).

Davies, Elena Puw, Angel y llongau hedd (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1931).

Davies, Gareth Alban, Dyddiadur America (Dinbych, Gwasg Gee, 1967).

Davies, Gareth Alban, Dyddiadur Awstralia (Abertawe, Gwasg John Penri, 1986).

Davies, John Eirug, Gorllewin Ewrop (Dinbych, Gwasg Gee, [1961]).

Davies, Thomas James, Cenia (Abertawe, Gwasg Christopher Davies, 1974).

Ebenezer, Lyn, Crwydro Celtaidd, Yn seiliedig ar y cyfresi teledu gan Deledu Seiont Cyf. i S4C ([d.ll.], Hughes, 1996).

Edwards, Alun R., O am aros yn Norwy (Llandysul, Gwasg Gomer, 1964).

Edwards, John Morgan, Yng ngwlad y Gwyddel (Wrecsam, Hughes a’i Fab, 1903).

Edwards, Owen Morgan, O’r Bala i Geneva, Cyfres Gwerin Cymru 7; Llyfrau’r Bala 1 (Wrecsam, Hughes a’i Fab, 1922).

Edwards, Owen Morgan, Teithio’r cyfandir: detholion o o’r Bala i Geneva, Tro yn yr Eidal, Tro yn Llydaw, gol. Thomas Jones (Wrecsam, Hughes a’i Fab, 1959).

Edwards, Owen Morgan, Tro yn Llydaw, Cyfres Gwerin Cymru 3 (Wrecsam, Hughes a’i Fab, 1921).

Edwards, Owen Morgan, Tro yn yr Eidal, Cyfres Gwerin Cymru 5 (Wrecsam, Hughes a’i Fab, 1921).

Efans, Elwyn, Fflamau Jamaica (Llanrwst, Gwasg Carreg Gwalch, 2005).

Elliott, William A., Aur o’r Graig, cyf. J. Bodfan Anwyl (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1911).

Elliott, William A., Bywyd David Livingstone, cyf. J. Hywel Parry (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, [ca. 1908].

Ellis, Thomas Iorwerth, Crwydro Llundain ([Llandybïe], Llyfrau’r Dryw, 1971).

Erfyl, Gwyn (gol.), Y teithiwr talog 2: Casgliad o ysgrifau taith (Cymry ar daith ym mhedwar ban byd) ([Llanrwst], Gwasg Carreg Gwalch, 1999).

Erfyl, Gwyn (gol.), Y teithiwr talog: Casgliad o ysgrifau taith (Cymry ar daith ym mhedwar ban byd) ([Llanrwst], Gwasg Carreg Gwalch, 1998).

Erfyl, Gwyn, Trwy ddirgel ffyrdd (Dinbych, Gwasg Gee, 1997).

Evans, Elwyn, Cyfarfod ag Affrica (Dinbych, Gwasg Gee, 1995).

Evans, Hywel Gwyn, Cyfarchion o Kaiping a Brooklyn: llythyrau Lewis a Dafydd Williams y Rock, Rhiw-fawr a’u cefndir (Llandysul, Gwasg Gomer, 1993).

Griffith, Griffith Wynne, Cofiant cenhades, Miss J. Helen Rowlands, M.A., D. Litt., (Helen O Fôn) (Caernarfon, Llyfrfa’r Methodistaid Calfinaidd, 1961).

Griffith, Huw Wynne, C.F. Andrews: cyfaill Gandhi ac arloeswr y genhadaeth gyfoes (Caernarfon, Gwasg Pantycelyn ar ran Bwrdd y Ddarlith Davies, 1986).

Griffith, John Ffrancon, Crwydro: Darlith flynyddol Llyfrgell Bethesda 1981 ([Caernarfon], Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd, 1982).

Griffith, Robert, China fu - China fydd (Llundain, Gwasg Livingstone, [1935]).

Griffith, Robert, Chwedl a hanes o ynys y merthyron (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1920).

Griffith, Robert, Chwedl a hanes o ynys y merthyron, 2il argraffiad (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1924).

Griffith, Stephen, Pobl y trofannau: taith i Ghana (Llandysul, Gwasg Gomer, 1982).

Griffith, Stephen, Teithio’r Sahel (Tal-y-bont, Y Lolfa, 1986).

Griffith, Tweli, Tra’n teithio ([Caerdydd?], Hughes, 1993).

Griffith, William, Anturiaethau Cymro yn Affrica: sef hanes taith i feusydd aur Mashonaland a Matabeleland. Llyfr cyntaf (Caernarfon, Cwmni y Cyhoeddwyr Cymreig, 1912)

Griffiths, Gwyn, Crwydro Llydaw (Abertawe, Gwasg Christopher Davies, 1977).

Griffiths, Gwyn, Llydaw: ei llên a’i llwybrau (Llandysul, Gwasg Gomer, 2000).

Griffiths, John Penygraig, Cwm Rhondda: Profiad ar y môr (Tonypandy, Evans a Short, 1908).

Griffiths, Rhys Lewis, Bara gwell: John Davies, Tahiti 1772-1855 (Llundain, Cyngor Cenhadol Unedig Cymru, 1955).

Gruffydd, Ceridwen, Brenhines y diffeithwch: Mary Slessor (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1926).

Gruffydd, Ceridwen, Gwas i bawb: Robert Griffith (Treforus, Jones, pr., 1959).

Gruffydd, Ioan W., Draw draw yn China: golwg ar fywyd China; echdoe, ddoe a heddiw (Abertawe, Gwasg John Penri, 1997).

Gruffydd, Ioan W., Gwefr a gwewyr: Hanes taith yn Neheubarth Affrica (Abertawe, Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, 1987).

Gwanas, Bethan, Dyddiadur Gbara (Llanrwst, Gwasg Carreg Gwalch, 1997).

Gwanas, Bethan, Gwledydd bychain (Talybont, Y Lolfa, 2008).

Hanks, Geoffrey, Ynys heb ddihangfa: hanes y Tad Damien o Folokai, cyf. Gwenda Roberts (Bangor, Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol, 1985).

Healy, Desmond, Crwydro De America, gyda darluniau gan Aneurin Jones (Llandysul, Gwasg Gomer, 1964).

Hopcyn, Idris, William Hopkyn Rees: cenhadwr Crist yn China ([s.l.], [s.n., [1959]).

Hughes, Cyril V. a Llywelyn Williams, Rheng o ddau (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1970).

Hughes, Hugh Michael, Griffith John, D.D. arwr China (Llundain, Humphrey Milford, Oxford University Press, 1914).

Hughes, John Williams, Deffrowr China: Dr. Timothy Richard (Llundain, Cyngor Cenhadol Unedig Cymru, 1953).

Ifans, Glyn, Gwynt yr Ynysoedd Bach (Llandysul, Gwasg Gomer, 1975).

Ifans, Glyn, Tramor (Dinbych, Gwasg Gee, 1962). [Moroco, Israel, Jordan, India, a.y.b.]

Ifans, Rhiannon, Awstralia, gwlad yr aur: teithiau i Awstralia drwy lygad y baledwyr Cymraeg (Aberystwyth, Cymdeithas Llyfrau Ceredigion, 2008)

Iorwerth, Dylan (gol.), Gohebydd tramor (Caerdydd, GWP, 1993).

Iwan, Llion, O Afallon i Shangri La (Llandysul, Gwasg Gomer, 2001).

Jacob, Henry Thomas, Hopkyn Rees, China: sef, trem ar fywyd a llafur y Parch. William Hopkyn Rees (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1925).

Jenkins, Dafydd, Ar wib yn Nenmarc ([Aberystwyth], Y Clwb Llyfrau Cymraeg, 1951).

Jenkins, Dafydd, Ar wib yn Sweden (Aberystwyth, Cyngor Llyfrau Ceredigion, 1959).

Jenkins, Robert Thomas, Ffrainc a’i phobl (Wrecsam, Hughes a’i Fab, 1930).

John, Barry, O gwmpas y byd gyda Barry John (Llandybïe, C. Davies, 1974).

John, Maldwyn C., Hanes bywyd a gwaith Mrs. Esther Lewis – Cenhades, 1887-1958 (Abertawe, 1996).

Jones, D. Rhagfyr, I’r Aifft ac yn ôl (Wrecsam, Hughes a’i Fab, 1904).

Jones, D.G. Merfyn, Blwyddyn yn newyn: dyddiadur blwyddyn yn yr India ([Porthmadog], Tŷ ar y Graig, 1981).

Jones, D.G. Merfyn, Popty poeth a’i gyffiniau: cenhadaeth Sylhet-Cachar, Hanes cenhadaeth dramor Eglwys Bresbyteraidd Cymru (Caernarfon, Gwasg Pantycelyn ar ran Bwrdd y Genhadaeth, 1990).

Jones, D.R., Arwyr y groes (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1919).

Jones, Elizabeth M. Watkin, Teithio Pwyl (Lerpwl, Gwasg y Brython, 1965).

Jones, Eluned, Daith (Llandysul, Gwasg Gomer, 1993). [Israel]

Jones, Gerallt, Rhwng y coch a’r gwyrdd (Llandysul, Gwasg Gomer, 1982).

Jones, Goronwy, Goronwy ar grwydr, llyfr I: Italia dlos (Wrecsam, ughes a’i Fab, 1916).

Jones, Goronwy, Goronwy ar grwydr, llyfr II: Hen wlad y caethiwed (Wrecsam, ughes a’i Fab, 1916).

Jones, Gwenllian, Llythyrau Bangladesh (Llanrwst, Gwasg Carreg Gwalch, 1998).

Jones, Gwilym R., Crud ein cred: taith i Israel (Bala, Llyfrau’r Faner, 1983).

Jones, J. T., Madagascar heddiw (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, [195-?]).

Jones, John Edward, Tro i’r Yswisdir (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1964).

Jones, John Lloyd, Salaam sahib (Llandysul, Gwasg Gomer, 1973).

Jones, Marian Henry, Annwyl Julia: rhodio llwybrau atgof yn Fienna (Aberystwyth, Cyngor Llyfrau Ceredigion, 1996).

Jones, Nesta Wyn, Dyddiadur Israel (Llandysul, Gwasg Gomer, 1982).

Jones, Richard Emyr, Ar ras i Rwsia (Porthmadog, Gwasg Tŷ ar y Graig, [1970]).

Jones, Richard Lewis, Cerdded y lein (Porthmadog, Gwasg Tŷ ar y Graig, [1970]).

Jones, Robert Gerallt, Dyddiaduron India (Tal-y-bont, Y Lolfa, 2003).

Jones, Robert Gerallt, Jamaica (Abertawe, Gwasg Christopher Davies, [1974]).

Jones, Rocet Arwel, Diolch i’n nhrwyn (Tal-y-bont, Y Lolfa, 2002).

Jones, Rocet Arwel, Jambo Caribŵ: taith i Borth Uffern (Tal-y-bont, Y Lolfa, 2004).

Jones, Siân Wyn, O Gamddwr i Gairo: hanes y brodyr Davies Bryan, 1851-1935 (Wrecsam, Llyfrau’r Bont, 2004).

Jones, Thomas Gwynn, Y Môr Canoldir a’r Aifft (Caernarfon, Cwmni’r Cyhoeddwyr Cymreig, 1912).

Jones, W.J. (gol.), Darganfyddwyr ar dir. Cyfres Enwogion y Byd 1 (Aberystwyth, Gwasg Cambria, 1982).

Jones, William (Wil Tyddyn), O Benygroes i ben draw’r byd ([Caernarfon], Cyngor Sir Gwynedd, Gwasanaeth Llyfrgell, 1983).

Jones, William (Wil Tyddyn), Teithiau Wil Tyddyn (Porthmadog, Gwasg Tŷ ar y Graig, 1977).

Jones, William Emlyn, Crwydro America (Abertawe, Gwasg Christopher Davies, 1981).

Jones, William Emlyn, Crwydro Groeg: sef taith a gymerodd yr awdur, ei wraig Rebecca, ei fab Alun a’i ferch Mair, dros fôr a thir i wlad Groeg (Abertawe, Gwasg Christopher Davies, 1966).

Jones, William Emlyn, Rhamant Rhufain (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1971).

Jones, William Emlyn, Sbaen heulog (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1967).

Jones, William Emlyn, Siam: gwlad y wisg felen (Abertawe, Gwasg Christopher Davies, 1973).

Jones, William Emlyn, Tua’r dwyrain (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, [1963]).

Jones, William Emlyn, Fordaith gron: dyddlyfr taith o gylch y byd (Abertawe, Gwasg Christopher Davies, 1978).

Jones, William Emlyn, Saith ganhwyllbren aur (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1969).

Jones, William, ‘Llythyr gan William Jones at Edward Lhuyd’, gol. Thomas Jones, BBGC 22 (1967), 239-43.

Levi, Thomas, Hanes bywyd a theithiau Dr. Livingstone (Merthyr Tydfil, Rees Lewis, [1874])

Lewis, Hywel David, Hen a newydd: argraffiadau o daith i India (Caernarfon, Llyfrau’r Methodistiaid Calfinaidd, 1971).

Lewis, Wynne, At ynysoedd yr haul (Dinbych, Gwasg Gee, [1958]).

Lloyd, Elizabeth M., Hanes Assam (Caernarfon, C.M. Book-Room, D. O’Brien Owen, 1916).

Lloyd, J. Meirion, Arloesydd Lwshai: D.E. Jones (Llundain, Cyngor Cenhadol Unedig Cymru, 1958).

Lloyd, J. Meirion, Bannau pell: cenhadaeth Mizoram. Hanes cenhadaeth dramor eglwys Bresbyteraidd Cymru (Caernarfon, Gwasg Pantycelyn ar ran Bwrdd y Genhadaeth, 1989).

Llywelyn, Dylan, Byd mawr crwn (Caernarfon, Gwasg Gwynedd, 2002).

Maby, Cedric, Dail melyn o Tseina (Dinbych, Gwasg Gee, 1983).

Mathews, Basil Joseph, Livingstone y Llwybrydd, cyf. John Bodfan Anwyl (Llundain, Oxford University Press, 1914).

Matthews, Rupert, Fforiwr, addaswyd gan Islwyn Griffiths (Caerdydd, GPC, 1993).

Morgan, Eluned, Ar dir a môr (Y Fenni, Gwasg Minerva, 1913).

Morgan, Eluned, Dringo’r Andes a Gwymon y môr, gol. Ceridwen Lloyd-Morgan a Kathryn Hughes (Dinas Powys, Honno, 2001).

Morgan, Eluned, Dringo’r Andes (Y Fenni, Owen, 1904).

Morgan, Eluned, Gwymon y môr (Y Fenni, Owen, 1909).

Morgan, T.R., Cofiant y diweddar Barch. W.R. James, India (Llangollen, W. Williams, 1912).

Morris, Dewi Pws, Fo a fi gyda help hi: teithiau Dewi Pws, gol. Lyn Ebenezer (Llanrwst, Gwasg Carreg Gwalch, 2004).

Morris, John Hughes, Ar lwybrau’r meddyg da: hanes cenadaethau meddygol (Caernarfon, Llyfrfa’r Methodistiaid Calfinaidd, [ca.1938?]).

Morris, John, I ffwrdd â ni, Llyfr 1: Newid Aelwyd (Dinbych, Gwasg Gee, [1969]).

Morris, John, I ffwrdd â ni, Llyfr 2: Newid Bro (Dinbych, Gwasg Gee, [1969]).

Odoricus de Pordenone, Ffordd y brawd Odrig, gol. Stephen J. Williams (Caerdydd, GPC, 1929).

Owen, Dyddgu, Bob yn eilddydd: dyddlyfr taith i Dde America (Llandysul, Gwasg Gomer, 1968).

Owen, Dyddgu, Ethiopia: hanes taith (Abertawe, Gwasg Christopher Davies, [1974]).

Owen, Dyddgu, Haul a heli (Abertawe, Gwasg Christopher Davies, 1984)

Parry-Jones, Henry, Gwib i’r gorllewin (Llandysul, Gwasg Gomer, 1965).

Parry-Jones, Henry, O Nantconwy i Golorado: ymweliad â Chanada a’r Unol Daleithiau (Aberystwyth, [d.c.], 1953).

Phillips, Bethan, Rhwng dau fyd: Y Swagman o Geredigion (Aberystwyth, Cyngor Llyfrau Aberystwyth, 1998).

Phillips, Rhiain, Cefndir (Dinbych, Gwasg Gee, 1986).

Phillips, Rhiain, Yn erbyn yr haul (Dinbych, Gwasg Gee, 1995).

Phillips, Rhiain, Yng ngwyll Nihon (Dinbych, Gwasg Gee, 1985).

Rees, Thomas Ifor, Illimani yn nhiroedd y gorllewin: teithiau ac atgofion (Aberystwyth, Cyngor Llyfrau Ceredigion, 1964).

Rees, Thomas Ifor, Sajama: teithiau or ddau gyfandir (Mecsico, Nicaragua, Peru, Bolivia) ([d.ll.], Cymdeithas Llyfrau Ceredigion, 1960).

Rees, William Hopkyn, Byr-hanes bywyd a llafur y cenhadwr Cymreig, y Parch. Griffith John, D.D., China (Dolgellau, Hughes a’i Fab ar ran Cymdeithas Genhadol Llundain, 1905).

Rees, William Hopkyn, China, Chinaeg a Chineaid (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1907).

Rhys, Beti, Crwydro’r byd (Dinbych, Gwasg Gee, 1988).

Rhys, Beti, I’r India a thu hwnt (Dinbych, Gwasg Gee, 1994).

Roberts, O. Trevor, Ar dir a môr (Rhuthun, [yr awdur], 1988).

Roberts, Richard Gwylfa, 'Gerllaw glaslyn Geneva' ac ym Mro Calfin (Dolgellau, Hughes, [1912?]).

Roberts, Thomas E., Jerusalem: y ddinas sanctaidd (Caernarfon, W. Gwenlyn Evans, 1904).

Roberts, Thomas E., Lleoedd cyssegredig Palestina a Syria (Caernarfon, Llyfrfa y Cyfundeb, [1909]).

Roberts, Thomas E., Palesteina hen a newydd (Llundain, Foyle’s Welsh Press, [1933]).

Robin Ddu o Fôn, 'Llong tan y fantell hir' yn G. Hartwell Jones, Celtic Britain and the pilgrim movement (Llundain, Anrhyddedus Gymdeithas y Cymmrodorion, 1912), 223.

Sharman, Annie, Ynys y merthyron, neu, Madagascar: y wlad, y bobl, a’r cenadaethau, cyf. J. Bodfan Anwyl (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1908).

Thomas, Dewi W., Wrth ymdaith (Llandysul, Gwasg Gomer, 1980).

Thomas, Ednyfed, Bryniau’r glaw: cenhadaeth Casia. Hanes cenhadaeth dramor Eglwys Bresbyteraidd Cymru (Caernarfon, Gwasg Pantycelyn ar ran Bwrdd y Genhadaeth, 1988).

Thomas, R., Hanes bywyd y Dr. David Livingstone (Caernarfon, Cwmni y Cyhoeddwyr Cymreig, [1912?]).

Thomas, T. Gwyn, David Griffiths, Madagascar (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1920).

Tuck, Mary N., Dwyrain a gorllewin: yr hanes am fyddyn genhadol. cyf. L. Williams (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1901).

Van de Geer, R., Lesotho: y wlad a’i phobl, cyf. Elenid Jones ([d.ll.], Gwasg Gwynedd, 1992).

Wilkins, Edward, Profiad yn nghyd a hanes taith Edward Wilkins o Cross Hands, Llanelli, i Cape Town, Deheudir Affrica (Llanelli, Griffiths, Chapman a Phillips, printers, 1910).

Williams, Cathrin, Haul ac awyr las: blwyddyn yn y Wladfa (Dinbych, Gwasg Gee, 1994).

Williams, Cathrin, Y Wladfa yn dy boced: llyfr taith i’r Wladfa (Caernarfon, Gwasg Pantycelyn, 2000).

Williams, Cyril Glyndwr, Nadolig yn Calcutta (Llandysul, Gwasg Gomer, 1975).

Williams, Cyril Glyndwr, Timothy Richard (1845-1919): o Ffaldybrenin i China: arloeswr, gweledydd, proffwyd, un o’r cewri mwyaf a fagodd Cymru (Cwmann, Gwasg Caernant, 1995).

Williams, David Edward, Gwrol lew gwlad Bechwana: Roger Price (Llundain, Cyngor Cenhadol Unedig Cymru, 1962).

Williams, Edgar O., Gogledd America (Dinbych, Gwasg Gee, [1961]).

Williams, Gwyn, Twrci a’i phobl (Caerdydd, Gwasg y Dref Wen, 1975).

Williams, Harri, Crwydro Cernyw (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1971).

Williams, John, 'ab Ithel', Tiroedd y monsŵn ([Dinbych], [Gwasg Gee], [1961]).

Williams, Llywelyn, Rheng o dri (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, [1965].

Williams, Mamie, Gweld y byd (Lerpwl, Gwasg y Brython, 1967).

Williams, Myfi, Tro yn Iwerddon (Llyfrau’r Methodistiaid Calfinaidd, 1964).

Williams, Richard Bryn, Crwydro Patagonia ([Llandybïe], Llyfrau’r Dryw, 1960).

Williams, Richard Bryn, Taith yn Sbaen (Dinbych, Gwasg Gee, 1949).

Williams, Richard Bryn, Teithiau tramor (Llandysul, Gwasg Gomer, 1970).

Williams, Robert John, Y Parchedig John Roberts, D.D., Khasia (Caernarfon, Llyfrfa’r Methodistiaid Calfinaidd, [1923]).

Williams, Robert John, 'Un o’r Arloeswyr: Elizabeth Williams, Sylhet', Y Goleuad (7 Medi 1917), 5.

Williams, Robyn, Llongau’r nos (Llandysul, Gwasg Gomer, 1983).

Wyn, Hefin, Lle mynno’r gwynt (Llandysul, Gwasg Gomer, 1992)

Wyn, Hefin, Pwy biau’r ddeilen? (Llandysul, Gwasg Gomer, 1994)