Ewch i’r prif gynnwys

Archwilio

Porwch drwy ein casgliad helaeth o lyfrau, dogfennau archif, ffotograffau, papurau newydd, darluniau, cyfnodolion a mapiau.

Mae gennym rywbeth i bawb, o incwnabwla o’r 15fed ganrif, i ymchwil fodern a chynnwys digidol.

Ymhlith yr uchafbwyntiau mae'r casgliadau Cymreig a Cheltaidd helaeth yn Llyfrgell Salisbury, ystod eang o lyfrau prin o Brydain a'r cyfandir, ac archifau ymchwil modern am hanes meddygaeth a gwyddoniaeth.

Casgliadau print

Llyfrgell Salisbury

Llyfrgell bersonol fawr o lyfrau astudiaeth Cymreig, oedd yn eiddo i Enoch Robert Gibbon Salisbury (1819-1890).

Rhan o'r Baptista Trovamala, Incipit summa casuu[m] vtilissima [1488].

Llyfrau Prin Caerdydd

In a bid to become home to a national library for Wales, from the late 19th century onward Cardiff City Council built up a remarkable collection of books at its Central Library.

Sgôr llawysgrif o Gasgliad Mackworth.

Casgliadau arbennig eraill

Rydym yn gartref i nifer o gasgliadau cerddorol hanesyddol pwysig, gan gynnwys llyfrgell deuluol a arferai fod yn eiddo i Herbert Mackworth (1737-1791) a Theodore Aylward (1844-1933).

Casgliadau archifau

Myfyrwyr Coleg Prifysgol Caerdydd 1909.

Casgliadau archifau

Defnyddio Hyb Archifau i archwilio cofnodion sefydliadol Prifysgol Caerdydd, papurau newydd myfyrwyr, a llawer o archifau personol.

Casgliadau digidol

Mae Casgliadau Arbennig Digidol yn adnodd sydd yn cynyddu wedi ei wneud o lyfrau digidol, archifau, sgorau cerddoriaeth, papurau newydd, mapiau a ffotograffau o'r 17eg ganrif hyd heddiw. Mae IIIF-wedi’i alluogi i gyd yn llawn o gynnwys digidol ar gael am ddim i'w weld a'i ailddefnyddio o dan drwydded Comin Creadigol.