Ewch i’r prif gynnwys

Dewch draw

Mae Casgliadau Arbennig ac Archifau ar agor i bawb.

Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol

Casgliadau Arbennig ac Archifau
Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol
Rhodfa Colum
Caerdydd
CF10 3EU
Gweld ar y map

Oriau agor

Mae Casgliadau ac Archifau Arbennig ar gau o 17:00 dydd Mawrth 17 Mawrth nes bydd rhybudd pellach. Bydd gwasanaethau ymholi yn cael eu rheoli drwy ebost rhwng 09:00 a 17:00, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Cynllunio eich ymweliad

Mae Casgliadau Arbennig ac Archifau ar agor i bawb gyda cherdyn adnabod priodol:

  • mae gofyn i ymwelwyr ddangos cerdyn adnabod gyda llun arno
  • mae gofyn i staff a myfyrwyr ddangos eu cerdyn adnabod Prifysgol.

Mae mynediad i Adeilad y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol drwy gatiau a weithredir drwy gerdyn. Ar ôl cyrraedd, rhowch wybodaeth i staff y ddesg derbynfa eich bod yn dymuno ymweld â Chasgliadau Arbennig, a byddwch yn derbyn mynediad i'r adeilad.

Gellir cael gafael ar lyfrau tra eich bod yn aros. Os hoffech ymweld â'r archifau, gwnewch apwyntiad gyda'r Archifydd ymlaen llaw drwy ebostio: specialcollections@caerdydd.ac.uk.

Mae'r rhestr archifau yn dynodi a yw'r casgliad dan sylw wedi'i restru. Rhaid i'n Archifydd sgrinio archifau sydd heb eu rhestru, a allai gael eu heffeithio gan y Ddeddf Diogelu Data neu gyfyngiadau eraill, cyn eu harddangos, a rhaid caniatáu amser ar gyfer cwblhau'r gwaith hwn.

Hygyrchedd

Mae gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer Casgliadau Arbennig ac Archifau ar gael ar dudalen Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol. Os oes arnoch angen cymorth pellach wrth ddefnyddio ein casgliadau neu ein cyfleusterau, gofynnwch i aelod o'r tîm.

Trefniadau'r ystafell ddarllen

  • Ni chaniateir pennau ysgrifennu, bwyd na diod yn yr ystafell ddarllen, er mwyn osgoi difrodi'r casgliadau'n barhaus. Mae pensiliau a miniwr ar gael ar gais.
  • Rhaid cadw cotiau a bagiau mewn loceri - mae angen £1 a fydd yn ad-daladwy i'w defnyddio.
  • Dim ond at ddibenion cyfeirio y gellir defnyddio'r eitemau yn y casgliadau sydd yn yr Ystafell Ddarllen.
  • Caniateir ffotograffau digidol ar ôl llenwi ffurflen datganiad hawlfraint Gallwn roi camera i chi i'w fenthyg am y diwrnod (dewch â chof bach USB gyda chi i allu trosglwyddo eich delweddau).
  • Ardal astudio tawel yw'r ystafell ddarllen; cofiwch osod eich ffôn ar 'distaw', a diffodd sŵn eich camera. Os na allwch ddiffodd sŵn eich camera, gofynnwn ichi ddefnyddio ein camera ni.
  • Cymerwch ofal eithriadol wrth drin deunydd hanesyddol, ac mewn rhai achosion, ddeunydd mor unigryw na ellir mo'i atgynhyrchu. Gwnewch yn siŵr bod eich dwylo'n lân, a defnyddiwch y lletemau ewyn a'r pwysiadau a ddarperir i gefnogi llyfrau ar ongl ddiogel bob amser.
  • Bydd aelodau o'r tîm wrth law i roi cyngor.