Ewch i’r prif gynnwys

Datganoli

Ffynonellau yn trafod cyn ac ar ôl 1970 yng Nghymru, Yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr  a datganoli yn yr UE.

Pynciau

Cefndir hanesyddol (cyn-1970)

Cefndir hanesyddol ar gyfer Cymru, Yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr.

Dadlau datganoli yng Nghymru (1970-99)

Darlledu, yr Awdurdod Datblygu Cymru, Deddfwriaeth

Trafod datganoli yn Yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr (1970-99)

Adnoddau yn cynnwys y pwnc o ddatganoli yn Yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr.

Datganoli (2000 ac ymlaen)

Effaith datganoli o 2000 ymlaen.

Datganoli yng Nghymru (2000 ymlaen)

Iechyd, addysg, tai, amaethyddiaeth, yr economi.

Datganoli yn Yr Alban (2000 ymlaen)

Economi, trafnidiaeth, llywodraeth leol a thai.

Datganoli yng Ngogledd Iwerddon (2000 ymlaen)

Yn cynnwys llywodraeth leol a thai, economi a thrafnidiaeth.

Datganoli yn Lloegr (2000-2015)

Regions of England, local government, resources from the Institute for Public Policy Research.

Datganoli yn yr UE (2000 ymlaen)

Datganoli yn yr UE ac adnoddau Ewropeaidd ar-lein.

Ffynonellau ar-lein

Cronfeydd data deddfwriaeth, papurau’r Tŷ Cyffredin ac adnoddau gwefan.