Ewch i’r prif gynnwys

Datganoli

Ffynonellau yn trafod cyn ac ar ôl 1970 yng Nghymru, Yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr  a datganoli yn yr UE.

Pynciau

Cabinet Churchill

Cefndir hanesyddol (cyn-1970)

Cefndir hanesyddol ar gyfer Cymru, Yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr.

Daffodil election poster

Dadlau datganoli yng Nghymru (1970-99)

Darlledu, yr Awdurdod Datblygu Cymru, Deddfwriaeth

Scottish Parliament chamber by Andrew Bowden

Trafod datganoli yn Yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr (1970-99)

Adnoddau yn cynnwys y pwnc o ddatganoli yn Yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr.

Ballot box

Datganoli (2000 ac ymlaen)

Effaith datganoli o 2000 ymlaen.

Welsh Senedd by Wojtek Gurak

Datganoli yng Nghymru (2000 ymlaen)

Iechyd, addysg, tai, amaethyddiaeth, yr economi

Scottish Parliament chamber by Andrew Bowden

Datganoli yn Yr Alban (2000 ymlaen)

Economi, trafnidiaeth, llywodraeth leol a thai.

Parliament of Northern Ireland

Datganoli yng Ngogledd Iwerddon (2000 ymlaen)

Yn cynnwys llywodraeth leol a thai, economi a thrafnidiaeth.

Houses of Parliament by Andre Zehetbauer

Datganoli yn Lloegr (2000-2015)

Ardaloedd o Loegr, llywodraeth leol, adnoddau o’r Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus.

European Parliament by Bernard Rouffignac

Datganoli yn yr UE (2000 ymlaen)

Datganoli yn yr UE ac adnoddau Ewropeaidd ar-lein.

Accessing online sources

Ffynonellau ar-lein

Cronfeydd data deddfwriaeth, papurau’r Tŷ Cyffredin ac adnoddau gwefan.

Map of votes cast in the 2011 Welsh devolution referendum

Archifau

Adnoddau sy’n cynnwys pamffledi etholiad, pamffledi a sylw yn y cyfryngau