Ewch i’r prif gynnwys

Dwyrain a Chanol Ewrop

Map o Ewrop
Map o Ewrop, Frederik de Wit, Atlas, (Amsterdam, 1662).

Amrywiaeth eang o ddeunydd print ac archifol yn gysylltiedig â Chanol Ewrop a Dwyrain Ewrop o'r 16eg ganrif a thu hwnt, yn cynnwys casgliadau unigryw o hanes Tsiec yn ystod yr 20fed ganrif.

Casgliad Arbennig Tsiecoslofacia

Casgliad Arbennig Tsiecoslofacia

Detholiad o weithiau am hanes cythryblus Tsiecoslofacia drwy gydol yr 20fed ganrif, gan gynnwys atgofion gwleidyddol, canllawiau teithio cyfoes ac ysgrifau hanesyddol.

Canol a Dwyrain Ewrop

Canol a Dwyrain Ewrop

Llyfrau, dogfennau dewisol a gwaith swyddogol yn gysylltiedig â chanol a dwyrain Ewrop.

Tsiecoslofacia

Tsiecoslofacia

Detholiad o ddogfennau a thestunau swyddogol yn gysylltiedig â Tsiecoslofacia.

Gwlad Pwyl

Gwlad Pwyl

Llyfrau a dogfennau'n gysylltiedig â hanes Gwlad Pwyl cyn ac ar ôl yr Ail Ryfel Byd.

Rwsia/ Undeb y Gweriniaethau Sofiet Sosialaidd

Rwsia/ Undeb y Gweriniaethau Sofiet Sosialaidd

Detholiad o lyfrau, papurau, cyfnodolion a deunydd archifol am Rwsia.

Rhwng rhyfeloedd

Rhwng rhyfeloedd

Hanesion a dogfennau amrywiol am Ewrop a materion rhyngwladol yn ystod 1918-1939.

Yr Ail Ryfel Byd ac Ewrop

Yr Ail Ryfel Byd ac Ewrop

Llyfrau, dogfennau a phapurau rhyngwladol yn gysylltiedig ag Ewrop yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Lleiafrifoedd a'r Holocost

Lleiafrifoedd a'r Holocost

Dewis o lyfrau, cyfnodolion a chasgliadau ffotograffig ynghylch sefyllfa grwpiau lleiafrifoedd, hil-laddiad a'r Holocost.

Ar ôl y rhyfel

Ar ôl y rhyfel

Ffynonellau am faterion rhyngwladol, polisïau a diplomyddiaeth ar ôl yr Ail Ryfel Byd.

Diplomyddiaeth: Yr Unol Daleithiau a Chysylltiadau Tramor

Diplomyddiaeth: Yr Unol Daleithiau a Chysylltiadau Tramor

Papurau a dogfennau diplomyddiaeth am faterion diplomyddiaeth, cysylltiadau tramor a rhyngwladol, yn gysylltiedig yn bennaf â'r Unol Daleithiau.

Cynghrair y Cenhedloedd

Cynghrair y Cenhedloedd

Llyfrau a phamffledi am hanes ffurfio Cynghrair y Cenhedloedd a'r Cenhedloedd Unedig.

Cynhadledd Heddwch Paris

Cynhadledd Heddwch Paris

Papurau swyddogol am Gynhadledd Heddwch Paris.

Ewrop 1500 - 1850

Ewrop 1500 - 1850

Amrywiaeth o waith o'r 16eg i'r 19eg ganrif am ddatblygiad daearyddol, ymerodrol a hanesyddol Ewrop.

Mapiau, daearyddiaeth a theithio

Mapiau, daearyddiaeth a theithio

Deunydd amrywiol am ddaearyddiaeth a theithio Ewropeaidd, yn cynnwys atlasau, mapiau, cofnodion hanesyddol ac ysgrifennu teithio o'r 17eg i'r 20fed ganrif.

Casgliadau papur newydd ac archif

Casgliadau papur newydd ac archif

Ffynonellau print ac archif gan gynnwys papurau newydd comiwnyddol, archifau gwleidyddol, gohebiaeth a chasgliad sylweddol o adroddiadau Radio Free Europe.

Chwilio am weithiau eilaidd am Ewrop Dwyreiniol a Chanolog

Chwilio am weithiau eilaidd am Ewrop Dwyreiniol a Chanolog

Awgrymiadau chwilio ar ddod o hyd i weithiau eilaidd am Ewrop Dwyreiniol a Chanolog, sy’n cael eu cadw yn y llyfrgelloedd, gan ddefnyddio LibrarySearch.