Ewch i’r prif gynnwys

Dwyrain a Chanol Ewrop

Map o Ewrop
Map o Ewrop, Frederik de Wit, Atlas, (Amsterdam, 1662).

Amrywiaeth eang o ddeunydd print ac archifol yn gysylltiedig â Chanol Ewrop a Dwyrain Ewrop o'r 16eg ganrif a thu hwnt, yn cynnwys casgliadau unigryw o hanes Tsiec yn ystod yr 20fed ganrif.

Casgliad Arbennig Tsiecoslofacia

Detholiad o weithiau am hanes cythryblus Tsiecoslofacia drwy gydol yr 20fed ganrif, gan gynnwys atgofion gwleidyddol, canllawiau teithio cyfoes ac ysgrifau hanesyddol.

Canol a Dwyrain Ewrop

Llyfrau, dogfennau dewisol a gwaith swyddogol yn gysylltiedig â chanol a dwyrain Ewrop.

Tsiecoslofacia

Detholiad o ddogfennau a thestunau swyddogol yn gysylltiedig â Tsiecoslofacia.

Gwlad Pwyl

Llyfrau a dogfennau'n gysylltiedig â hanes Gwlad Pwyl cyn ac ar ôl yr Ail Ryfel Byd.

Rwsia/ Undeb y Gweriniaethau Sofiet Sosialaidd

Detholiad o lyfrau, papurau, cyfnodolion a deunydd archifol am Rwsia.

Rhwng rhyfeloedd

Hanesion a dogfennau amrywiol am Ewrop a materion rhyngwladol yn ystod 1918-1939.

Yr Ail Ryfel Byd ac Ewrop

Llyfrau, dogfennau a phapurau rhyngwladol yn gysylltiedig ag Ewrop yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Lleiafrifoedd a'r Holocost

Dewis o lyfrau, cyfnodolion a chasgliadau ffotograffig ynghylch sefyllfa grwpiau lleiafrifoedd, hil-laddiad a'r Holocost.

Ar ôl y rhyfel

Ffynonellau am faterion rhyngwladol, polisïau a diplomyddiaeth ar ôl yr Ail Ryfel Byd.

Diplomyddiaeth: Yr Unol Daleithiau a Chysylltiadau Tramor

Papurau a dogfennau diplomyddiaeth am faterion diplomyddiaeth, cysylltiadau tramor a rhyngwladol, yn gysylltiedig yn bennaf â'r Unol Daleithiau.

Cynghrair y Cenhedloedd

Llyfrau a phamffledi am hanes ffurfio Cynghrair y Cenhedloedd a'r Cenhedloedd Unedig.

Cynhadledd Heddwch Paris

Papurau swyddogol am Gynhadledd Heddwch Paris.

Ewrop 1500 - 1850

Amrywiaeth o waith o'r 16eg i'r 19eg ganrif am ddatblygiad daearyddol, ymerodrol a hanesyddol Ewrop.

Mapiau, daearyddiaeth a theithio

Deunydd amrywiol am ddaearyddiaeth a theithio Ewropeaidd, yn cynnwys atlasau, mapiau, cofnodion hanesyddol ac ysgrifennu teithio o'r 17eg i'r 20fed ganrif.

Chwilio am weithiau eilaidd am Ewrop Dwyreiniol a Chanolog

Awgrymiadau chwilio ar ddod o hyd i weithiau eilaidd am Ewrop Dwyreiniol a Chanolog, sy’n cael eu cadw yn y llyfrgelloedd, gan ddefnyddio LibrarySearch.