Ewch i’r prif gynnwys

Dwyrain a Chanol Ewrop

Map o Ewrop
Map o Ewrop, Frederik de Wit, Atlas, (Amsterdam, 1662).

Amrywiaeth eang o ddeunydd print ac archifol yn gysylltiedig â Chanol Ewrop a Dwyrain Ewrop o'r 16eg ganrif a thu hwnt, yn cynnwys casgliadau unigryw o hanes Tsiec yn ystod yr 20fed ganrif.

Prag

Casgliad Arbennig Tsiecoslofacia

Detholiad o weithiau am hanes cythryblus Tsiecoslofacia drwy gydol yr 20fed ganrif, gan gynnwys atgofion gwleidyddol, canllawiau teithio cyfoes ac ysgrifau hanesyddol.

Map o Ewrop

Canol a Dwyrain Ewrop

Llyfrau, dogfennau dewisol a gwaith swyddogol yn gysylltiedig â chanol a dwyrain Ewrop.

Prag Y Gwanwyn

Tsiecoslofacia

Detholiad o ddogfennau a thestunau swyddogol yn gysylltiedig â Tsiecoslofacia.

Town Hall

Gwlad Pwyl

Llyfrau a dogfennau'n gysylltiedig â hanes Gwlad Pwyl cyn ac ar ôl yr Ail Ryfel Byd.

Russia, de Wit

Rwsia/ Undeb y Gweriniaethau Sofiet Sosialaidd

Detholiad o lyfrau, papurau, cyfnodolion a deunydd archifol am Rwsia.

Llun clawr Voska, Master-spy

Rhwng rhyfeloedd

Hanesion a dogfennau amrywiol am Ewrop a materion rhyngwladol yn ystod 1918-1939.

Poster rhyfel

Yr Ail Ryfel Byd ac Ewrop

Llyfrau, dogfennau a phapurau rhyngwladol yn gysylltiedig ag Ewrop yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Mathausen

Lleiafrifoedd a'r Holocost

Dewis o lyfrau, cyfnodolion a chasgliadau ffotograffig ynghylch sefyllfa grwpiau lleiafrifoedd, hil-laddiad a'r Holocost.

BIg THree

Ar ôl y rhyfel

Ffynonellau am faterion rhyngwladol, polisïau a diplomyddiaeth ar ôl yr Ail Ryfel Byd.

Ysgwyd llaw

Diplomyddiaeth: Yr Unol Daleithiau a Chysylltiadau Tramor

Papurau a dogfennau diplomyddiaeth am faterion diplomyddiaeth, cysylltiadau tramor a rhyngwladol, yn gysylltiedig yn bennaf â'r Unol Daleithiau.

Tu mewn y Weinyddiaeth Materion Tramor

Cynghrair y Cenhedloedd

Llyfrau a phamffledi am hanes ffurfio Cynghrair y Cenhedloedd a'r Cenhedloedd Unedig.

Cynhadledd Heddwch Paris

Cynhadledd Heddwch Paris

Papurau swyddogol am Gynhadledd Heddwch Paris.

Europe insignia

Ewrop 1500 - 1850

Amrywiaeth o waith o'r 16eg i'r 19eg ganrif am ddatblygiad daearyddol, ymerodrol a hanesyddol Ewrop.

Globe image, de Wit

Mapiau, daearyddiaeth a theithio

Deunydd amrywiol am ddaearyddiaeth a theithio Ewropeaidd, yn cynnwys atlasau, mapiau, cofnodion hanesyddol ac ysgrifennu teithio o'r 17eg i'r 20fed ganrif.

News

Casgliadau papur newydd ac archif

Ffynonellau print ac archif gan gynnwys papurau newydd comiwnyddol, archifau gwleidyddol, gohebiaeth a chasgliad sylweddol o adroddiadau Radio Free Europe.

Librarysearch

Chwilio am weithiau eilaidd am Ewrop Dwyreiniol a Chanolog

Awgrymiadau chwilio ar ddod o hyd i weithiau eilaidd am Ewrop Dwyreiniol a Chanolog, sy’n cael eu cadw yn y llyfrgelloedd, gan ddefnyddio LibrarySearch.