Ewch i’r prif gynnwys

Y Cymry'n mudo

L. J., Hanes y Wladva Gymreig (1898)
L. J., Hanes y Wladva Gymreig (1898)

Llyfryddiaeth o lyfrau, cyfnodolion, papurau dyddiol, archifau a gwefannau ynglŷn ag ymfudiad y Cymry i America, Canada, Patagonia a gwledydd eraill.

Pynciau

Taflen gan Evan Rowland Jones, yn rhoi gwybodaeth a chyngor i'r personau hynny oedd yn bwriadu ymfudo i'r Unol Daleithiau (1881)

America a Chanada

Llyfrau, cyfnodolion, papurau newydd ac archifau am fudo'r Cymry i America a Chanada.

A. Matthews, Hanes y Wladfa Gymreig yn Patagonia (1894)

Patagonia

Llyfrau, erthyglau cyfnodolion ac archifau am y Cymry yn mudo i Batagonia.

Thomas Morgan Thomas, Un-mlynedd-ar-ddeg yn nghanolbarth deheuol Affrica (1873)

Gwledydd eraill

Llyfrau, erthyglau cyfnodolion ac archifau am y Cymry yn mudo i Awstralia, Seland Newydd, India, yr Aifft, Nigeria, Mecsico, Tahiti, Sierra Leone, Guyana, Palesteina, Rwsia, De'r Affrig,Tsieina ac India'r Gorllewin.