Ewch i’r prif gynnwys

Y Cymry'n mudo

L. J., Hanes y Wladva Gymreig (1898)
L. J., Hanes y Wladva Gymreig (1898)

Llyfryddiaeth o lyfrau, cyfnodolion, papurau dyddiol, archifau a gwefannau ynglŷn ag ymfudiad y Cymry i America, Canada, Patagonia a gwledydd eraill.

Pynciau

America a Chanada

Books, journals, newspapers and archives covering Welsh emigration to America and Canada.

Patagonia

Llyfrau, erthyglau cyfnodolion ac archifau am y Cymry yn mudo i Batagonia.

Gwledydd eraill

Llyfrau, erthyglau cyfnodolion ac archifau am y Cymry yn mudo i Awstralia, Seland Newydd, India, yr Aifft, Nigeria, Mecsico, Tahiti, Sierra Leone, Guyana, Palesteina, Rwsia, De'r Affrig,Tsieina ac India'r Gorllewin.