Ewch i’r prif gynnwys

Canllawiau am adnoddau

Rhestr gynhwysfawr o ddeunyddiau ymchwil fesul pwnc sydd ar gael yn ein harchifau a’n casgliadau llyfrgell.

Mae'r rhestrau hyn yn rhoi trosolwg o adnoddau tebyg i'r pynciau hyn, wedi’u trefnu fesul pwnc. Os na allwch ddod o hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano, neu os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Datganoli

Datganoli

Ffynonellau yn trafod cyn ac ar ôl 1970 yng Nghymru, Yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr  a datganoli yn yr UE.

Dwyrain a Chanol Ewrop

Dwyrain a Chanol Ewrop

Amrywiaeth eang o ddeunydd print ac archif yn gysylltiedig â Chanol Ewrop a Dwyrain Ewrop o'r 16eg ganrif a thu hwnt, yn cynnwys casgliadau unigryw o hanes Tsiecoslofacaidd yn ystod yr 20fed ganrif.

Rhyfel Byd Cyntaf

Rhyfel Byd Cyntaf

Books, newspapers, journals, archives and ephemera from the period 1914-18, covering a wide range of topics.

Gender history

Gender history

Sources useful for understanding history from a gendered perspective, from ballads, lawsuits, fiction, and works on anatomy from 17th to 20th centuries.

Ffynonellau darluniadol

Ffynonellau darluniadol

Canllaw i ddod o hyd i ffynonellau darluniadol mewn llyfrau prin, archifau, effemera, papurau newydd a casgliadau cyfnodolyn.

Hanes Llafur

Hanes Llafur

Ffynonellau print ac archifol o hanes Llafur, yn cynnwys gwybodaeth am fywydau'r dosbarth gwaith, undebau llafur, y Blaid Lafur a mudiadau gwleidyddol asgell chwith.

Baledi Cymraeg

Baledi Cymraeg

Baledi Cymraeg digidol, wedi'u hategu gan erthyglau ysgolheigaidd gan yr Athro E. Wyn James ar eu hastudio a'u gwerthfawrogi.

Y Cymry'n mudo

Y Cymry'n mudo

Llyfryddiaeth ynglŷn ag ymfudiad y Cymry i America, Canada, Patagonia a gwledydd eraill.

Teithio yng Nghymru

Teithio yng Nghymru

Llyfrau o'r 16eg - 20fed ganrif am deithio o fewn Cymru, a llyfrau Cymraeg ar deithio tu allan i Gymru.

Dewiniaeth a chredoau cysylltiedig

Dewiniaeth a chredoau cysylltiedig

Sources from the late 15th to 18th centuries including incunabula, religious and demonological writings, trial accounts, and various texts on witchcraft, magic, and related beliefs.

Ffynonellau gwreiddiol digidol

Ffynonellau gwreiddiol digidol

Canllaw i'r casgliadau digidol mawr, cynhwysfawr o lyfrau, papurau newydd, mapiau, archifau ac effemera, yn ôl pwnc.