Ewch i’r prif gynnwys

Canllawiau am adnoddau

Rhestr gynhwysfawr o ddeunyddiau ymchwil fesul pwnc sydd ar gael yn ein harchifau a’n casgliadau llyfrgell.

Mae'r rhestrau hyn yn rhoi trosolwg o adnoddau tebyg i'r pynciau hyn, wedi’u trefnu fesul pwnc. Os na allwch ddod o hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano, neu os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Daffodil election poster

Datganoli

Ffynonellau yn trafod cyn ac ar ôl 1970 yng Nghymru, Yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr  a datganoli yn yr UE.

Map o Ewrop

Dwyrain a Chanol Ewrop

Amrywiaeth eang o ddeunydd print ac archif yn gysylltiedig â Chanol Ewrop a Dwyrain Ewrop o'r 16eg ganrif a thu hwnt, yn cynnwys casgliadau unigryw o hanes Tsiecoslofacaidd yn ystod yr 20fed ganrif.

'Images of war' gan Richard Adlington, llyfr o gerddi gyda darluniau gan Paul Nash (Westminster, Llundain: Beaumont Press, 1919).

Rhyfel Byd Cyntaf

Llyfrau, papurau newydd, cyfnodolion, archifau ac effemera o'r cyfnod 1914-18, sy'n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau.

Print

Ffynonellau darluniadol

Canllaw i ddod o hyd i ffynonellau darluniadol mewn llyfrau prin, archifau, effemera, papurau newydd a casgliadau cyfnodolyn.

Strydoedd Llundain o Oes Fictoria gyda therasau cefn wrth gefn o lyfr Gustave Doré, London, a Pilgrimage (1872)

Hanes Llafur

Ffynonellau print ac archifol o hanes Llafur, yn cynnwys gwybodaeth am fywydau'r dosbarth gwaith, undebau llafur, y Blaid Lafur a mudiadau gwleidyddol asgell chwith.

Baledi Cymraeg

Baledi Cymraeg digidol, wedi'u hategu gan erthyglau ysgolheigaidd gan yr Athro E. Wyn James ar eu hastudio a'u gwerthfawrogi.

L. J., Hanes y Wladva Gymreig (1898)

Y Cymry'n mudo

Llyfryddiaeth ynglŷn ag ymfudiad y Cymry i America, Canada, Patagonia a gwledydd eraill.

Castell Penline, yn Edward Donovan, Descriptive excursions through South Wales and Monmouthshire (1805)

Teithio yng Nghymru

Llyfrau o'r 16eg - 20fed ganrif am deithio o fewn Cymru, a llyfrau Cymraeg ar deithio tu allan i Gymru.

Conjuring table

Dewiniaeth a chredoau cysylltiedig

Ffynonellau o’r 15fed ganrif hwyr i’r 18fed ganrif gan gynnwys ysgrifeniadau incwnabwla, crefyddol a chythreuliaeth, cyfrifon treial, a thestunau amrywiol am ddewiniaeth, hud a chredoau cysylltiedig.

Llun o glawr 'Luckiest Girl in the School'

Astudiaethau menywod

Mae'r ffynonellau'n cynnwys bywgraffiadau, papurau newydd, dyddiaduron, llenyddiaeth plant, llawlyfrau ymddygiad a chyfnodolion ffasiwn.