Ewch i’r prif gynnwys

Canllawiau am adnoddau

Rhestr gynhwysfawr o ddeunyddiau ymchwil fesul pwnc sydd ar gael yn ein harchifau a’n casgliadau llyfrgell.

Mae'r rhestrau hyn yn rhoi trosolwg o adnoddau tebyg i'r pynciau hyn, wedi’u trefnu fesul pwnc. Os na allwch ddod o hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano, neu os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Daffodil election poster

Datganoli

Ffynonellau yn trafod cyn ac ar ôl 1970 yng Nghymru, Yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr  a datganoli yn yr UE.

Map o Ewrop

Dwyrain a Chanol Ewrop

A wide range of print and archival materials relating to Eastern and Central Europe from the 16th century onwards, comprising unique collections on Czechoslovak history during the 20th century.

'Images of war' gan Richard Adlington, llyfr o gerddi gyda darluniau gan Paul Nash (Westminster, Llundain: Beaumont Press, 1919).

Rhyfel Byd Cyntaf

Books, newspapers, journals, archives and ephemera from the period 1914-18, covering a wide range of topics.

Taming Shrew

Gender history

Sources useful for understanding history from a gendered perspective, from ballads, lawsuits, fiction, and works on anatomy from 17th to 20th centuries.

Print

Ffynonellau darluniadol

Canllaw i ddod o hyd i ffynonellau darluniadol mewn llyfrau prin, archifau, effemera, papurau newydd a casgliadau cyfnodolyn.

Strydoedd Llundain o Oes Fictoria gyda therasau cefn wrth gefn o lyfr Gustave Doré, London, a Pilgrimage (1872)

Hanes Llafur

Ffynonellau print ac archifol o hanes Llafur, yn cynnwys gwybodaeth am fywydau'r dosbarth gwaith, undebau llafur, y Blaid Lafur a mudiadau gwleidyddol asgell chwith.

Baledi Cymraeg

Baledi Cymraeg digidol, wedi'u hategu gan erthyglau ysgolheigaidd gan yr Athro E. Wyn James ar eu hastudio a'u gwerthfawrogi.

L. J., Hanes y Wladva Gymreig (1898)

Y Cymry'n mudo

Llyfryddiaeth ynglŷn ag ymfudiad y Cymry i America, Canada, Patagonia a gwledydd eraill.

Castell Penline, yn Edward Donovan, Descriptive excursions through South Wales and Monmouthshire (1805)

Teithio yng Nghymru

Llyfrau o'r 16eg - 20fed ganrif am deithio o fewn Cymru, a llyfrau Cymraeg ar deithio tu allan i Gymru.

Conjuring table

Dewiniaeth a chredoau cysylltiedig

Sources from the late 15th to 18th centuries including incunabula, religious and demonological writings, trial accounts, and various texts on witchcraft, magic, and related beliefs.

Llun o glawr 'Luckiest Girl in the School'

Astudiaethau menywod

Mae'r ffynonellau'n cynnwys bywgraffiadau, papurau newydd, dyddiaduron, llenyddiaeth plant, llawlyfrau ymddygiad a chyfnodolion ffasiwn.