Ewch i’r prif gynnwys

Hanes Llafur

Ffynonellau print ac archifol o hanes Llafur, yn cynnwys gwybodaeth am fywydau'r dosbarth gwaith, undebau llafur, y Blaid Lafur a mudiadau gwleidyddol asgell chwith.

Hanesion y dosbarth gweithiol

Casgliadau archif am hanes cymdeithasol a diwylliannol y dosbarth gwaith, yn cynnwys hunangofiannau, cofnodion ac adroddiadau am amodau byw.

Undebau Llafur

Cofnodion Cyngres Undebau Llafur Prydeinig, Cyngor Undebau Llafur Caerdydd ac undebau llafur unigol.

Y Blaid Lafur

Archifau, cyhoeddiadau ac effemera o'r Blaid Lafur Brydeinig a'r Blaid Lafur Annibynnol.

Sosialaeth a Chomiwnyddiaeth

Archifau'r microffilmiau, pamffledi a phapurau newyddion.