Ewch i’r prif gynnwys

Hanes Llafur

Ffynonellau print ac archifol o hanes Llafur, yn cynnwys gwybodaeth am fywydau'r dosbarth gwaith, undebau llafur, y Blaid Lafur a mudiadau gwleidyddol asgell chwith.

Strydoedd Llundain o Oes Fictoria gyda therasau cefn wrth gefn o lyfr Gustave Doré, London, a Pilgrimage (1872)

Hanesion y dosbarth gweithiol

Casgliadau archif am hanes cymdeithasol a diwylliannol y dosbarth gwaith, yn cynnwys hunangofiannau, cofnodion ac adroddiadau am amodau byw.

Plac ar wal y 'Mechanics' Institute', Manceinion, safle cyfarfod cyntaf y TUC yn 1868.

Undebau Llafur

Cofnodion Cyngres Undebau Llafur Prydeinig, Cyngor Undebau Llafur Caerdydd ac undebau llafur unigol.

Murlun y Blaid Lafur Annibynnol ar Heol Leeds, Bradford.

Y Blaid Lafur

Archifau, cyhoeddiadau ac effemera o'r Blaid Lafur Brydeinig a'r Blaid Lafur Annibynnol.

Sosialydd yn siarad yn 'Speaker's Corner'

Sosialaeth a Chomiwnyddiaeth

Archifau'r microffilmiau, pamffledi a phapurau newyddion.