Ewch i’r prif gynnwys

Rhyfel Byd Cyntaf

Llyfrau, papurau newydd, cyfnodolion, archifau ac effemera o'r cyfnod 1914-18, sy'n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau.

Pynciau

Celfyddyd

Celf, darlunio a chartwnau.

Llenyddiaeth

Barddoniaeth, dramâu a nofelau

Llenyddiaeth plant

Straeon ysgol, straeon tylwyth teg a gweithiau arall ar gyfer plant.

Cerddoriaeth

Emynau, geiriau a thaflenni cerddoriaeth.

Cyngherddau

Gwyliau cerddorol/cymanfaoedd canu.

Eisteddfodau

Rhaglenni a rhestrau pynciau

Gwleidyddiaeth

Archifau, llyfrau, papurau newydd a chyfnodolion.

Crefydd

Datgysylltu, mudiadau o blaid rhyfel, a gwrthwynebwyr cydwybodol.

Busnes a diwydiant

Economi, Llafur a masnach.

Addysg

Llyfrau ar y Gymraeg, a hanes Prifysgol Caerdydd.

Ailadeiladu Prydain

Pensaernïaeth a chynllunio trefol ym Mhrydain ar ôl y rhyfel.

Teithio a hamdden

Canllawiau a chyfrifon teithio.

Meddygaeth a gwyddoniaeth

Biolegol (meddygaeth, fferylliaeth, seiciatreg) a gwyddorau daear (cemeg a daeareg).

Achosion a tharddiadau

Ffynonellau ar y digwyddiadau'n arwain at y rhyfel.

Cyfnod y rhyfel

Ffynonellau cyfnod y rhyfel, gan gynnwys cyfrifon o faes y gad.

Ar ôl y rhyfel

Ffynonellau am y cyfnod ar ôl y rhyfel ac am hanes Cynghrair y Cenhedloedd.