Ewch i’r prif gynnwys

Dream and vision literature

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Dream
Image detail from Chapbooks of the Eighteenth Century, (1882).

Dream interpretation manuals and religious dream/vision literature often reflect conceptions of male and female characteristics, and notions of sin which may reveal contemporary ideas regarding men and women’s roles.

Deonglydd breuddwydion, a gymmerwyd allan o ysgrifeniadau yr hen Gymry, yn nghyd â thaflen egwyddorawl, er cael allan yn rhwydd unrhyw freuddwyd neillduol, (Merthyr Tydfil, 1848). Special Collections: Salisbury, WG37(1848).

De Quevedo, Francisco, The visions of Dom Francisco de Quevedo Villegas, Knight of the Order of St. James, translated by Sir Roger L'Estrange, [1627], (London, the eighth edition corrected. 1696). Special Collections: Cardiff Rare Books Collection: Early English Octavos, PQ6423.E52 1696.  *other editions available.

Johnson, John, Manteision ac anfanteision ystad priodas, yn ôl fel yr elir iddi gyda phersonau crefyddol neu anghrefyddol; wedi eu gosod allan dan gyffelybiaeth breuddwyd : gydag attodiad, yn yr hwn yr ystyrir y pwngc y'mhellach, ac y cadarnheir y rhesymau trwy brofion o hen hanesion Iuddewig ; at ba un y chwanegwyd cywydd, am ddyn yn ei gyflwr o ddiniweidrwydd, gan y cyfieithydd, (Liverpool, 1819).  Special Collections: Salisbury, WG9.J.

Jones, S., Lladmerydd gweledigaethau'r nos : sef, Llyfr deongliad breuddwydion o amryw ystyriaethau; wedi cael eu hystyried a'u trefnu at achosion, cyflyrau, a lleshad pob math o ddynion, wrth reol dyddiau'r wythnos, dyddiau'r lleuad, a dyddiau gwylion a hynod, da a drwg; y'nghyd ag almanac dragwyddol, drwy ba un y deallir y cyfryw ddyddiau o'r Mis am byth, hefyd rheolau perthynol i gariad a phriodas i bobl ieuiangc, (Caernarvon, 1814). Special Collections - Salisbury   WG37.1.L.

Jones, S., Gweledigaethau dirnadwy : neu, ddehongliad i freuddwydion, o amryw ystyriaethau : wedi eu casglu allan, gan mwyaf o ysgrifeniadau gwerthfawr yr hen Gymry; gan eu hysytried a'u trefnu at achosion, cyflyrau, a leshad pob math o ddynion, wrth reol dyddiau'r wythnos, dyddiau y lleuad, a dyddiau gwylion hynod eraill, da a drwg o'r flwyddyn; yn nghyd â thablau i gael y dydd o'r mis dros byth ; at y rhai yr ychwanegwyd ychydig o reolau perthynol i gariad a phriodas i bobl ieuaingc, (Llanrwst, 1825 – 1834). Special Collections, Salisbury, WG37.1.G.

Whitehead, William, The court of adultery: a vision, (London The sixth edition, with additions, 1778). Special Collections: Cardiff Rare Books Collection: Early English Octavos, PR3991.A1.C6 1778.

Wynne, Ellis, Gweledigaethau y Bardd cwsg: yn cynnwys I. Gweledigaeth cwrs y byd. II. Gweledigaeth angeu. III. Gweledigaeth uffern, (Caerfyrddin, 1767). Special Collections: Salisbury,   WG30(1767).