Ewch i’r prif gynnwys

Crefydd

Mr. Lloyd George a'r Ddeddf Datgysylltu Gymreig (27 Mai 1914).
Mr. Lloyd George a'r Ddeddf Datgysylltu Gymreig (27 Mai 1914)

Cyffredinol

Datgysylltu

Mudiadau o blaid rhyfel

Mudiadau yn erbyn rhyfel a gwrthwynebwyr cydwybodol

Cyffredinol

Barton, George A. The religion of Israel. New York: Macmillan. 1918. Arts and Social Studies: BM156.B2

Church of England. Archbishops’ Committee on Church and State. Report, with appendices [of] the Archbishops’ Committee on Church and State. London: Society for Promoting Christian Knowledge. 1916. Law: 346.138 C

Church of England. Archbishops’ Committee on Church and State. Report, with appendices [of] the Archbishops’ Committee on Church and State. London: S.P.C.K. 1918. Law: 346.138 C

Davies, Charles. Canmlwyddiant Eglwys y Bedyddwyr Cymreig yn y Tabernacl, Caerdydd. Caerdydd: The Educational Publishing Company. 1914. Arts and Social Studies Salisbury: WG4.38.D

Evans, William. The tyranny of the figure: an address given at the Annual Conference of the South Wales Union of Congregational Churches, held at Swansea, March 31st, 1915. London: Congregational Union of England & Wales. 1915. Arts and Social Studies Salisbury: WG5.3.E

Figgis, John Neville. Churches in the modern state. London: Longmans. 1913. Law: 346.138 F

Griffiths, W. Canmlwyddiant Eglwys Paran, Melin Ifan Ddu, 1819-1919. Nantymoel: R.H. Mason. 1919. Arts and Social Studies Salisbury: WG4.38.G

Jones, M.H. Adfywio'r ysgol Sul: ad-argraffiad o gyfres o erthyglau a gyhoeddwyd i ddechreu yn y “Goleuad” rhwng Medi a Rhagfyr, 1916. Caernarfon: Cwmni y Cyhoeddwyr Cymreig. 1916. Arts and Social Studies Salisbury: WG12.J

The Llandaff diocesan magazine: a quarterly record of church work in the diocese. Cardiff: Mr. W. Lewis. 1899-1919. Arts and Social Studies Salisbury: Per W/Ll (serial)

Llyfr gweddi gyffredin: a gweinyddiad y sacramentau, a deddfau a defodau eraill yr eglwys, yn ôl arfer Eglwys Loegr: ynghyd a'r Psallwyr, neu psalmau Dafydd, wedi eu nodi megis ag y maent i'w canu neu i'w dywedyd mewn eglwysydd: a'r ffurf neu ddull o wneuthur, urddo, a chyssegru esgobion, offeiriaid, a diaconiaid. Rhydychen: argraphedig yn Argraphdy y Brifysgol. 1918. Salisbury: Jarman WG39.3.0081

Lloyd, John and T.B. Mathews. Llaw-lyfr Jiwbili: Cymanfa Bregethu Annibynwyr Merthyr a’r cylch, 1918. Merthyr: Joseph Williams. 1918. Arts and Social Studies Salisbury: WG5.2.L

Mee, Arthur and Holden, J.S. Defeat? The truth about the betrayal of Britain. London: Morgan & Scott. 1917. Salisbury: WG5.6.M (English author, not the Arthur Mee of Cardiff)

Mellor, Stanley A. Religion as affected by modern science and philosophy. London: Lindsey Press. 1914. Arts and Social Studies: BL240.M3

Memorial services: extracted by permission from a prayer-book revised, as issued in 1913 with a preface by the bishop of Oxford. London: Mowbray. 1914. Arts and Social Studies BX5141.M3

Morgan, Herbert. The social task in Wales. London: Student Christian Movement. 1919. Arts and Social Studies Salisbury: WG9.M

Morgan, J. The war and Wales. London: Chapman & Hall. 1916. Arts and Social Studies Salisbury: WG4.2.M

Morris, Abraham and D.H. Williams. Story of the Ebenezer Calvinistic Methodist Church worshipping at the Morgan Howell Memorial Chapel, Newport, Monmouthshire. Newport: W. Jones. 1916. Arts and Social Studies Salisbury: WG4.39.M

Nelson, Leonard. Ethische methodenlehre. Leipzig: Verlag von Veit & Comp. 1915.

The order of the burial of the dead. Ditchling: Douglas Pepler. 1917. Cardiff Rare Book Collection: BV199.F8.O7

Peters, John P. The religion of the Hebrews. Boston: Ginn. 1914. Arts and Social Studies: BM165.P3

Presbyterian Church of Wales. Llyfr hymnau y Methodistiaid Calfinaidd. Caernarfon: Llyfrfa y Cyfundeb. 1917. Arts and Social Studies Salisbury: WG14.2.P

Religion and science: a philosophical essay. Edinburgh: W. Blackwood and sons. 1915. Arts and Social Studies: BL240.M3

Roberts, Stephen. Hanes Eglwys Fitzclarence Street. Liverpool: Hugh Evans a’i Feibion. 1915. Arts and Social Studies Salisbury: WG4.5.R

Russell, Bertrand. Mysticism and logic: and other essays. London: Allen and Unwin. 1917. Arts and Social Studies: B1649.R93.M9

Thomas, E.W. Can’mlwyddiant Eglwys Methodistiaid Calfinaidd Bryneglwys-yn-Ial: 1818-1918. Bala R. Evans. 1918. Salisbury: WG4.32.T

Undeb Cenedlaethol y Cymdeithasau Cymraeg. Rhaglen y seithfed gynhadledd flynyddol, a gynhelir yng Nghaerfyrddin … Mai 1, 1920. Barry: Llewellin. 1920. Arts and Social Studies Salisbury: WG18.U

Williams, Charles. Canmlwyddiant Eglwys y Methodistiaid Cafinaidd yng Nglynogwy: agorwyd y capel Hydref 24 a 25, 1819; hanes yr achos. Nantymoel: Mason. 1919. Arts and Social Studies Salisbury: WG4.38.W

Williams, John. Eglwysi Annibynnol Abertawe a’r cylch, 1860-1915. Merthyr Tydfil: Joseph Williams. 1915. Salisbury: WG4.38.W

Williams, Thomas. Hanes Eglwys Armenia, Caergybi: 1861-1915. Caernarfon: Gemni y Cyhoeddwyr Cymreig. 1915. Arts and Social Studies Salisbury: WG4.3.W

Williams, W. Hanes methodistiaeth Gorllewin Morgannwg: sef hanes eglwysi y Methodistiaid Calfinaidd yng Ngorllewin Morgannwg, o ddrechreuad methodiestiaeth hyd o gylch y flwyddyn 1870. Cyfrol 1, Yn cynnwys hanes eglwysi hynaf dosbarth Abertawe, dosbarth Llansamlet, dosbarth Dyffryn Tawe, a dosbarth Dyffryn Nedd, &c. Caernarfon: Gwmni y Cyhoeddwyr Cymreig. 1916? Arts and Social Studies Salisbury: BX9101.W3.W4

Williamson, John. History of Congregationalism in Cardiff and district. Cardiff: Educational Pub. Co. 1920. Arts and Social Studies Salisbury: WG4.38.W

Wotherspoon, H.J. The ministry in the church in relation to prophecy and spiritual gifts (charismata). London: Longmans, Green and Co. 1916. Arts and Social Studies: BT769.W6

Datgysylltu

Church of England. Archbishops’ Committee on Church and State. The Archbishops’ Committee on Church & State: report, with appendices. London: Society for Promoting Christian Knowledge. 1917. Arts and Social Studies Salisbury: WG5.2.C

Commissioners of Church Temporalities in Wales. First report of the Commissioners of Church Temporalities in Wales: 1914-1915. London: HMSO. 1916. Salisbury: Folio WG5.2.C

Commissioners of Church Temporalities in Wales. Second report of the Commissioners of Church Temporalities in Wales: 1916. London: HMSO. 1917. Salisbury: Folio WG5.2.C

Commissioners of Church Temporalities in Wales. Third report of the Commissioners of Church Temporalities in Wales: 1917. London: HMSO. 1918. Salisbury: Folio WG5.2.C

Commissioners of Church Temporalities in Wales. Fourth report of the Commissioners of Church Temporalities in Wales: 1918. London: HMSO. 1919. Salisbury: Folio WG5.2.C

Commissioners of Church Temporalities in Wales. Fifth report of the Commissioners of Church Temporalities in Wales: 1919. London: HMSO. 1920. Salisbury: Folio WG5.2.C

Commissioners of Church Temporalities in Wales. Sixth report of the Commissioners of Church Temporalities in Wales: 1920. London: HMSO. 1921. Salisbury: Folio WG5.2.C

Davies, David. The new weapon of church defence at Penarth: story of a ballad. South Wales Daily News. 1914. Salisbury: Folio WG35.3.9045

Downing, S.E. The church in Wales: disestablishment and disendowment under the Welsh Church Act 1914. London: Society for Promoting Christian Knowledge. 1915. Arts and Social Studies Salisbury: WG5.2.D

Godfrey, William. Diocese of Llandaff: ultimate effect of disendowment under the Welsh Church Bill upon the diocese and its parishes. Cardiff: Western Mail. 1914. Arts and Social Studies Salisbury: WG5.2.G

The governing body of the Church in Wales. Cardiff: Western Mail, Limited. 1918. Arts and Social Studies Salisbury: WG5.2.G

Jones, Griffith. New work on the Welsh Church Bill controversy: facts not generally known by English & Welsh people. London: St. Catherine Press. 1914? Arts and Social Studies Salisbury: WG5.2.J

Lewis, Henry. Is disestablishment just?: letters on the disestablishment and disendowment of the Church of England in Wales. Conway: R.E. Jones. 1914. Arts and Social Studies Salisbury: WG5.2.L

Lloyd, Daniel Lewis. Emyniadur yr Eglwys yng Nghymru. Bangor: Jarvis a Foster. 1919. Arts and Social Studies Salisbury: WG14.2.C

National Free Church Council of Wales. Sunday School in Wales: its present position and how it may be improved. Cardiff: National Free Church Council of Wales. 1918? Arts and Social Studies Salisbury: WG12.N

National Free Church Council of Wales. Ysgol Sul yng Nghymru: ei sefyllfa bresennol a'r modd i'w gwella. Caerdydd: Cyngor Cenedlaethol Eglwysi Rhyddion Cymru. 1918? Salisbury: WG12.N

Welsh Calvinistic Methodist Church. Addroddiad ar Drefn a chynhaliaeth y weinidogaeth: fel y cymeradwywyd ef gan y Gymdeithasfa yn Ffynnongroew, Ebrill 13, 14, 15, 1920. Liverpool: Hugh Evans. 1920. Arts and Social Studies Salisbury: WG5.2.W

Welsh Calvinistic Methodist Church. Addroddiad ar Drefn a chynhaliaeth y weinidogaeth: fel y cymeradwywyd ef gan y Gymdeithasfa yng Nghorseinon, Medi 28-30, 1920. Liverpool: Hugh Evans. 1920. Arts and Social Studies Salisbury: WG5.2.W

Welsh Calvinistic Methodist Church. Addroddiad Pwyllgor 1 ar “Ein hanes cyfundebol a’n hathrawiaethau, a hyfforddiantein pobl ynddynt”: fel y cymeradwywyd ef gan y Gymdeithasfa yn y Bala, 15-17 Mehefin, 1920. Liverpool: Hugh Evans. 1920. Arts and Social Studies Salisbury: WG5.2.W

Mudiadau o blaid rhyfel

Forsyth, Peter Taylor. The Christian ethic of war. London: Longmans, Green. 1916. Arts and Social Studies BT736.2.F6

Forsyth, Peter Taylor. The justification of God: lectures for war-time on a Christian theodicy. London: Duckworth. 1916. Arts and Social Studies: BT160.F6

Roberts, Richard. Are we worth fighting for? London: Oxford University Press. 1914. Arts and Social Studies: DA577.R6

Seton-Watson, R.W. What is at stake in the war. London: Oxford University Press. 1915. Arts and Social Studies: DA577.S3

Mudiadau yn erbyn rhyfel a gwrthwynebwyr cydwybodol

Brown, E. Vipont. Christianity and war. London: Friends’ Peace Committee 1915.

Kneeshaw, J.W. Warmongers! (an exposure). Manchester: National Labour Press, Limited [1918?].

Nicholas, T.E. Cerddi rhyddid. Abertawe: Thomas a Parry. 1914. Arts and Social Studies Salisbury: WG16.811.N4.T4

Nicholas, T.E. Dros eich gwlad: llythyr agored at Mr. D.J. Davies, Belsize Crescent, Llundain, ar y rhyfel anghyfiawn. Abertawe: Thomas a Parry. 1915. Arts and Social Studies Salisbury: WG16.81.N4.T4

Nicholas, T.E. Dros eich gwlad: cerddi heddwch. Pontardawe: yr awdur. 1920. Arts and Social Studies Salisbury: WG16.81.N4.T4

Rees, Thomas. (ed.) Y Deyrnas. Bangor. 1916-1919. Arts and Social Studies Salisbury Collection: Journal W/DE [Serial]

Royden, A. Maude. Yr anturiaeth fawr. Cardiff: Welsh Outlook Press. 1915. Arts and Social Studies Salisbury: WG5.3.R

Russell, Bertrand. Principles of social reconstruction. London: Allen & Unwin. 1916. Arts and Social Studies: B1649.R93.P7