Ewch i’r prif gynnwys

Cyngherddau

Knights of Malta, Priory for Wales, Programme of grand concert by the Newport Choral Society on behalf of the Newport Centre of the above order (1919).
Knights of Malta, Priory for Wales, Programme of grand concert by the Newport Choral Society on behalf of the Newport Centre of the above order (1919).

Yr ail gymanfa ganu eglwysi Cymreig Aberfan a Merthyr Vale Dydd Nadolig, Rhagfyr 25, 1916, yng Nghapel Calfaria, Merthyr Vale. Dowlais: W. James. 1916. Hymnology: 528

Bedyddwyr Dosparth Uchaf Rhondda Fach. Rhaglen Cymanfa Gerddorol (seithfed-ar-hugain) Sul a Llun, mai 7fed a’r 8fed, 1916. W.T. Maddocks a’i Gyf. 1916? Hymnology: 1104

Bedyddwyr dwyreinbarth Morganwg. Cymanfa Bedyddwyr dwyreinbarth Morgannwg: rhaglen cyfres o Gymanfaoedd canu a gynhelir yn Nwyrain Morgannwg yn ystod y flwyddyn 1914, o dan nawdd y Pwyllgor Dirwestol. Treorci: Evans & Short. 1914? Hymnology: 1090

Bedyddwyr dwyreinbarth Morganwg. Cymanfa Bedyddwyr dwyreinbarth Morgannwg: rhaglen cyfres o Gymanfaoedd canu a gynhelir yn Nwyrain Morgannwg yn ystod y flwyddyn 1916, o dan nawdd y Pwyllgor Dirwestol. Aberdar: Stephens a George. 1916? Hymnology: 1127

Bedyddwyr Liverpool a’r cyffiniau. Tonau, salm-donau, ac anthemau Cymanfa Ganu Bedyddwyr Liverpool a’r cyffiniau, yr hon a gynhelir yn Everton Village…1914. Wrexham: Hughes & Son. 1914. Hymnology: 1070

Bedyddwyr Llanelli a’r cylch. Rhaglen Cymanfa Ganu Eglwysi Bedyddwyr Llanelli a’r cylch yr hon a genelir yn y Market Hall, Llanelli, Llun y Pasc, Ebrill 24ain, 1916. Llanelli: Argraffwyd yn Sywddfa’r “Mercury”. 1916? Hymnology: 1075

British and Foreign Unitarian Association. Emynau i’w canu yn Nghyfarfodydd Hydref Cymdeithaas Undodaidd Brydeinig a Thramor gynhelir yn Llwynrhydowen a Chapelygroes, Tachwedd 21, 1916: Hymns to be sung in the autumnal meeting of the British and Foreign Unitarian Association, to be held at Llwynrhydowen and Capelygroes, November 21st, 1916. Llandyssul: J.D. Lewis, pr. 1916. Hymnology: 1354

Celtic Congress (1st: 1917: Birkenhead). Report of the meetings held at Birkenhead, Sept. 3-5: together with the papers by Mr. T. Gwynn Jones … [et al.]. Perth: Milne, Tannahill & Methven. 1918. Arts and Social Studies Salisbury: W1.C

Celtic Congress (2nd: 1918: Neath). Transactions of the Celtic Congress, 1918: report of the meetings held at Neath August 2-3. Swansea: Beili Glas. 1918. Arts and Social Studies Salisbury: W1.C

Cymanfa Ganu Genedlaethol Aberystwyth. Casgliad o hymnau a thonau at wasanaeth y gymanfa a gynhelir Ddydd Gwener, Awst 18fed, 1916. Cardiff: Educational Publishing. 1916. Hymnology: 525 and 526 and Salisbury: WG14.2.C

Davies, D. Rhaglen y bedwaredd gymanfa ganu a gynelir yn Soar, Llwynhenry, Dydd Sul, Medi 20fed, 1914… Llanelli: Griffiths a Phillips. 1914. Hymnology: 523

Eisteddfod Genedlaethol Cymru (1919: Corwen). Casgliad o emynau a thonau at wasanaeth y gymanfa a gynhelir Ddydd Gwener, Awst 8fed, 1919, yn y Pafiliwn, Corwen…Arweinydd Emlyn Davies… Wrexham: Hughes &Son, printers. 1919. Hymnology: 517

Evans T. Casgliad o hymnau a thonau at wasanaeth y gymanfa a gynhelir Ddydd Gwener, Medi 7fed, 1917, yn Birkenhead… Wrexham: Hughes &Son, printers. 1917. Hymnology: 527

Evans T. Casgliad o emynau a thonau at wasanaeth y gymanfa a gynhelir Ddydd Gwener, Awst 9fed, 1918, yng Nghastellnedd…Arweinydd T. Hopkin Evans. Neath: Thos. Powell. 1918. Hymnology: 515 and 516

The first annual musical festival of the English Baptists will be held at Bethel, Tonypandy, on Monday, May 3rd, 1915. Tonypandy: Evans & Short. 1915? Hymnology: 1072

Gwyl Genedlaethol y Cymry. Trefn y gosper ar achlysur Gwyl Genedlaethol y Cymry yn Eglwys Gadeiriol St. Paul Nos Iau, y 26fed o Chwefror, 1914… Caerfyrddin: W. Spurrell a’i Fab. 1914. Hymnology: 594

Gwyl Genedlaethol y Cymry. Trefn y gosper ar achlysur Gwyl Genedlaethol y Cymry yn Eglwys Gadeiriol St. Paul ucher-wyl Dewi Sant, Chwefror 27ain, 1919… Caerfyrddin: W. Spurrell a’i Fab. 1919. Hymnology: 599

Gwyl Genedlaethol y Cymry. Trefn y gosper ar achlysur Gwyl Genedlaethol y Cymry yn Eglwys Gadeiriol St. Paul ucher-wyl Dewi Sant, Chwefror 26, 1920… Caerfyrddin: W. Spurrell a’i Fab. 1920. Hymnology: 600

Hoskins, D. Gwasanaeth crefyddol: milwyr anghydffurfiol y gatrawd uchod ac anghydffurwyr Cymreig, Llandudno, yn y pafilion o dan arweiniad y Parch. D. Hoskins. Llandudno: E.W. Roberts. 1915? Hymnology: 493

Knights of Malta. Priory for Wales. Programme of grand concert by the Newport Choral Society on behalf of the Newport Centre of the above order…1919. 1919. Hymnology: 642

The National Welsh Festival February 28th, 1915 at St. Bride’s Church… Lampeter: Welsh Church Press Co., Ltd. 1915. Hymnology: 595

The National Welsh Festival February 29th, 1916 at St. Bride’s Church… Lampeter: Welsh Church Press Co., Ltd. 1916. Hymnology: 596

The National Welsh Festival February 28th, 1917 at St. Benet’s Church… Lampeter: Welsh Church Press Company Ltd. 1917. Hymnology: 597

The National Welsh Festival February 28th, 1918 at St. Benet’s Church… Lampeter: Welsh Church Press Company Ltd. 1918. Hymnology: 598

Rhaglen cymanfa gerddorol…yrhon yn Ebenezer, Ammanford, Llun y Pasc, Ebrill y 5fed, 1915. Ammanford: Jones a Mainwaring. 1915. Hymnology: 522

Rhaglen gwyl o fawl i’r Arglwydd yr hon a gynnelir yn Nghapel Seion, Porth, Sul, Mai 16eg, 1915… Porth: Y Brodyr Leyshon. 1915. Hymnology: 615

The second annual musical festival of the English Baptists will be held at Bethel, Tonypandy, on Monday, April 24, 1916. Tonypandy: Robert Davies & Co. 1916? Hymnology: 1076

Twentieth annual music festival to be held at Blaenavon…on Thursday, 26th November, 1914. Hull: Taylor and Rayward, music printers. 1914? Hymnology: 1431

Undeb Canu Cynulleidfaol y Bedyddwyr. Rhanbarth uchaf y Rhondda. Undeb Canu Cynulleidfaol Bedyddwyr rhanbarth uchaf y Rhondda, Treherbert: Cynhelir Cymanfa Gerddorol yr Undeb uchod yn Nghapel Libanus…dydd Llun y Pasc, 1914 o dan nawdd Egwysi Calfaria, Soar, Blaencwm, a Libanus. Treherbert: I. Jones. 1914? Hymnology: 1069

Undeb Bedyddwyr Cymru. Emynau a thonau a genir yn yghyfarfod Undeb Bedyddwyr Cymru a gynelir yn Heolyfelin, Aberdar, Medi 27ain-30ain. Aberdar: Stephens a George. 1915? Hymnology: 1074

Undeb Cerddorol Bedyddwyr. Llandilo a’r cylch. Undeb Gerddorol Bedyddwyr Llandilo a'r cylch...cynhelir cyfarfodydd yr Undeb yn Cwmivor, dydd Iau, Mai 13, 1915… Landilo: Isaac Harries. 1915? Hymnology: 1073

Undeb Cerddorol Bedyddwyr. Llandilo a’r cylch. Undeb Gerddorol Bedyddwyr Llandilo a'r cylch...cynhelir cyfarfodydd yr Undeb yn Llangadog, dydd Iau, Mai 18fed, 1916… Caerfyrddin: J.R. Lewis. 1916? Hymnology: 1077

Undeb Cerddorol (Dosbarth Cynon). Tonau ac emynau gogyfer a’r gymanfa gerddorol a gynhelir yn Nghapel Afan, Dydd Gwener, Mehefin 1af, 1917… Aberystwyth: Argraffwyd yn Swyddfa R.G. Bennett. 1917? Hymnology: 706

Undeb Cerddorol y Methodistiaid Calfinaidd. Dosbarth Aberystwyth. Tonau, emynau ac anthemau, detholedig gogyfer a’r gymanfa gerddorol a gynhelir yn y Tabernacl Aberystwyth, prydnawn a Nos Fercher, Ebrill yr 8fed, 1914. Treherbert: I. Jones. 1914? Hymnology: 1285

Undeb Corawl Eglwysig Archddiaconiaeth Aberteifi. Llyfr y gwasanaeth dwyfol ynghyd a'r gerddoriaeth i'w harfer yn y gwyliau corawl a gynhelir yn y flwyddyn 1915... Lampeter: Gwmni y Wasg Eglwysig Gymreig. 1915. Hymnology: 875

Undeb Corawl Eglwysig Archddiaconiaeth Aberteifi. Llyfr y gwasanaeth dwyfol ynghyd a'r gerddoriaeth i'w harfer yn y gwyliau corawl a gynhelir yn y flwyddyn 1916... Lampeter: Gwmni y Wasg Eglwysig Gymreig. 1916. Hymnology: 876

Undeb Ysgolion Sabothol Bedyddwyr. Glannau Meirion. Y tonau a’r emynau ar gyfer y Gymanfa a gynelir yn Dolgellau Dydd Llun, Mai 4ydd, 1914. Abermaw: Argraffwed gan Wm. Jones a’i Fab. 1914? Hymnology: 1071

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Casgliad o donau ac emynau at wasanaeth Undeb yr Annibynwyr ym Merthyr Tydfil: Gorffenaf 19-22, 1915. Merthyr Tydfil: Llwelyn Davies a’i Gwmni. 1915. Hymnology: 963

Williams, William and Robert David Rowland. Emynau Pantycelyn: emynau a thonau i’w canu yng nghyfarfod dathliad dau canmlwyddiant Pantycelyn. Caernarfon: Cwmni y Cyhoeddwyr Cymreig. Ca. 1917? Arts and Social Studies Salisbury: WG14.3.W