Ewch i’r prif gynnwys

Dadlau datganoli yng Nghymru (1970-99)

Allison, Steffan et al., Symbols of justice: bilingual signs in Wales: complete history of the campaign for bilingual roadsigns / Symbolau cyfiawnder: arwyddion dwyieithog yng Nghymwu: hanes cyflawn ymgyrch arwyddion ffyrdd dwyieithog. [1971].

Matthews, E Gwynn. Cymru a'r Farchnad Gyffredin Ewropeaidd. 1971.

Thomas, Ned. The Welsh extremist: a culture in crisis. 1991.

Miles, Gareth. Cymru rydd, Cymru Gymraeg, Cymru Sosialaidd. [1972?]

Dafis, Cynog. Maniffesto - Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. 1972.

King, David N. Financial and economic aspects of regionalism and separatism. 1973.

Great Britain. Commission on the Constitution. Royal Commission on the Constitution, 1969-1973. Vol. 1, Report. 1973.

Great Britain. Commission on the Constitution. Royal Commission on the Constitution, 1969-1973. Vol. 2, Memorandum of dissent. 1973.

Welsh Council. Observations on the Kilbrandon report. 1974.

Great Britain. Prime Minister. Democratiaeth a datganoli, cynigion ar gyfer Cymru a'r Alban : cyfieithiad o'r papur gorchymyn 5732. 1974.

Great Britain. Prime Minister. Democracy and devolution: proposals for Scotland and Wales. 1974.

Gardiner, D. (ed.) Devolution: the great debate, 1964-74, as seen through the columns of the Western Mail / Datganoli; y ddadl fawr, 1964-74, fel y'i gwelwyd yng ngholofnau'r Western Mail. 1974.

Wales TUC. Annual report. 1974-2006.

Philip, Alan Butt. The Welsh question: nationalism in Welsh politics, 1945-1970. 1975.

Kilbrandon, Charles James Dalrymple Shaw. A background to constitutional reform: being the Presidential Address. 1975.

Great Britain, Privy Council. Ein democratiaeth yn newid: datganoli i Gymru a'r Alban / [cyflwynwyd i'r Senedd gan Arglwydd Lywydd y Cyngor, Ysgrifennydd Gwladol yr Alban ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru. Cyfieithiad o'r Saesneg o'r Papur Gorchymyn 6348]. 1975.

Great Britain, Privy Council. Lord President of the Council. Our changing democracy: devolution to Scotland and Wales. Presented to Parliament by the Lord President of the Council, Secretary of State for Scotland and Secretary of State for Wales. 1975

Great Britain. Parliament. House of Commons. Scotland and Wales Bill: a Bill to provide for changes in the government of Scotland and Wales. 1976.

Great Britain, Privy Council. Devolution to Scotland and Wales, supplementary statement / presented to Parliament by the Lord President of the  Council, Secretary of State for Scotland and Secretary of State for Wales. 1976.

Heald, David. Making devolution work. 1976.

Central Office of Information. Devolution: the new assemblies for Wales and Scotland / Datganoli : y cynlluniadau newydd ar gyfer Cymru a'r Alban. 1976.

Great Britain, Privy Council. Devolution, financing the devolved services, presented to Parliament by the Lord President of the Council. 1977.

British Association for the Advancement of Science. Section F (Economics). Meeting, University of Aston, 1977. The economics of devolution: proceedings of Section F of the British Association for the Advancement of Science. 1978.

Osmond, John. Creative conflict: the politics of Welsh devolution. 1978.

Aull, Charlotte Holmes. Ethnic nationalism in Wales: an analysis of the factors governing the politicization of ethnic identity [thesis]. 1978.

Smith, J. Beverley, James Griffiths and his times / commissioned by the Labour Party Wales and the Llanelli Constituency Labour Party. [1978?]

Jones, J. Barry; Wilford, R. A. The Welsh veto: the politics of the devolution campaign in Wales. 1979.

Miles, Gareth; Griffiths, Robert. Socialism for the Welsh people. 1979.

Parliament for Wales Campaign. Vote Yes on March 1st. 1979.

Balsom, Denis. The nature and distribution of support for Plaid Cymru. 1979.

Davies, Aneirin Talfan. Darlledu a'r genedl. 1972.

HTV Wales. Y bedwaredd sianel yng Nghymru: datganiad. [1979?]

BBC Wales. Dyma BBC Cymru / This is BBC Wales. 1973.

British Broadcasting Corporation. Report on additional radio and television services for Wales. 1973.

Council for the Welsh Language (Great Britain). Teledu yng Nghymru / Television broadcasting in Wales. 1975.

Lucas, Rowland. The voice of a nation?: a concise account of the BBC in Wales 1923-1973. 1981.

Richard, Ivor. Wales and Europe: a new perspective. Broadcast on Radio Wales and Radio Cymru. 1981.

Great Britain. Parliament. House of Commons. Committee on Welsh Affairs. Broadcasting in the Welsh language and the implications for Welsh and non-Welsh speaking viewers and listeners: second report from the Committee on Welsh Affairs, session 1980-81 / [chairman: Leo Abse]. Vol. 1, Report and proceedings. 1981.

Great Britain. Parliament. House of Commons. Committee on Welsh Affairs. Broadcasting in the Welsh language and the implications for Welsh and non-Welsh speaking viewers and listeners: second report from the Committee on Welsh Affairs, session 1980-81 / [Chairman: Leo Abse]. Vol. 2, Minutes of evidence and appendices. 1981.

Great Britain. Home Office. Broadcasting in the Welsh language and the implications for Welsh and non-Welsh speaking viewers and listeners / observations by the secretary of state for the Home Department and the secretary of state for Wales, the British Broadcasting Corporation, the Independent Broadcasting Authority and the Welsh Fourth Channel Authority [on the] second report from the Committee on Welsh Affairs, session 1980-81. 1982.

S4C. Annual report and accounts. 1982-83.

Wales Campaign for Press and Broadcasting Freedom. The media in Wales: a campaigning handbook / Cyfryngau yng Nghymru: llawlyfr ymgyrchu. [1983?]

HTV Wales. The divided kingdom: an HTV series in association with Channel 4. 1988.

Erfyl, Gwyn. Radio Cymru: detholiad o raglenni Cymraeg y BBC 1934-1989. 1989.

HTV Group. Application for a licence to provide regional channel 3 service for Wales and the West of England under part I of the Broadcasting Act 1990. 1991.

Edmunds, Meiner. The relationship between the television news media in Wales and Welsh identity: a study of English language and Welsh language television news in Wales. 1992.

Ghazi-Torbati, Karen. Regional current affairs programming with special reference to HTV Cymru/Wales' "Wales this Week". 1992.

BBC Cymru Wales 1923-1993: celebrates 70 years of broadcasting. 1993.

Davies, John. Broadcasting and the BBC in Wales. 1994.

Morgan, Kenneth O. Democracy in Wales from dawn to deficit. 1995.

Jones, Alun Ffred. Y cyfryngau wedi’r Cynulliad. 1999.

Development Corporation for Wales. Information Wales [197?].

Development Corporation for Wales. Annual report. 13th, 1971.

Development Corporation for Wales. Industrial directory of Wales. (This reference work was replaced from 1984 by the Welsh Development Agency industrial directory and the Wales business directory). 1948-1983.

Great Britain. Welsh Development Agency Act 1975. 1975.

Great Britain. Welsh Office. Welsh Development Agency: consultation paper. 1975.

Great Britain. Parliament. House of Commons. Welsh Development Agency: a bill to establish an... Agency and a Welsh Industrial Development Advisory Board. Presented by John Morris. 1975.

Percival, Geoffrey. The government's industrial estates in Wales, 1936-1975. [1978?]

Welsh Development Agency. Report and accounts: for the year 1978-79.

Welsh Development Agency. The first five years: 1 January 1976 to 31 March 1981.

Morgan, C. G. The role of the Welsh Development Agency in Wales. 1982.

Welsh Development Agency. Industrial directory. 1984.

Morgan, Kevin. The fallible servant: making sense of the WDA. 1994.

Welsh Development Agency. The changing face of Wales: twenty years. 1996.

Drucker, Henry Matthew; Gordon Brown. The politics of nationalism and devolution. 1980.

Sturm, Roland. Nationalismus in Schottland und Wales, 1966-1980: eine Analyse seiner Ursachen und Konsequenzen. 1981.

Evans, Gwynfor. The end of Britishness. 1981.

Evans, Gwynfor. Diwedd Prydeindod. 1981.

Cledwyn of Penrhos, Baron Cledwyn Hughes. The referendum: the end of an era / Y refferendwm: diwedd cyfnod. 1982.

Foulkes, David; Barry J. Jones; R. A. Wilford, (eds.). The Welsh veto: the Wales Act 1978 and the referendum. 1983.

Plaid Cymru. Aims. [1983?]

Gruffudd, Heini. Achub Cymru: golwg ar gan mlynedd o ysgrifennu am Gymru. 1983.

Plaid Cymru. Radical Wales. 1983-1991.

Bulpitt, Jim. Territory and power in the United Kingdom: an interpretation. 1983.

Humphreys, R. O. The left and the national question in Wales, with particular reference to the period 1979-1985. 1985.

Griffiths, James, Cyfansoddwyr hên a newydd. 1988.

Gane, Denis. The Western Mail and the devolution debate in Wales. 1988.

Dyer, I. The nationalist road to socialism: with supplementary Welsh road to socialism. [1988?]

Morgan, Kenneth O. The red dragon and the red flag: the cases of James Griffiths and Aneurin Bevan. 1989.

Campaign for a Welsh Assembly. Cytuno ar gynulliad ar gyfer y 1990au: Agreeing an assembly for the 1990s. 1989.

Davies, Charlotte Aull. Welsh nationalism in the twentieth century: the ethnic option and the modern state. 1989.

Cyngor: a quarterly fact sheet. 1989-1994.

Williams, Mel. Hanes UCAC. [1991?]

Adamson, David L. Class, ideology and the nation: a theory of Welsh Nationalism. 1991.

Jenkins, Geraint H. Cof cenedl VII [7]: ysgrifau ar hanes Cymru. 1992.

Plaid Cymru. Tuag at 2000: rhaglen Plaid Cymru ar gyfer Cymru yn Ewrop / Towards 2000: Plaid Cymru's programme for Wales in Europe. 1992.

Rees, Ioan Bowen. Cymuned a chenedl: ysgrifau ar ymreolaeth. 1993.

Campaign for a Welsh Assembly. Newsletter. 1993.

Parliament for Wales Campaign. Newsletter. 1993.

Great Britain, Welsh language Act 1993: Chapter 38. 1993.

Jones, Handel, Teulu’r tir: hanes Undeb Amaethwyr Cymru 1955-1992. 1994.

Parliament for Wales Campaign. Why we need a parliament for Wales: 10 questions and answers / Pam fod angen senedd i Gymru; 10 cwestiwn ac ateb. 1994.

Lloyd, Dai. Gwasanaeth iechyd mewn Cymru rydd / A health service for a self-governing Wales. 1994.

Hughes, Cledwyn. Wales - yesterday and tomorrow / Cymru fu - Cymru fydd. 1995.

Harvie, Christopher. Europe and the Welsh nation. 1995.

Griffiths, Dylan. Thatcherism and territorial politics: a Welsh case study. 1995.

Jones, J. Barry. Welsh devolution: balancing opportunities and frustrations. [c. 1995?]

A democratic Wales in an united Europe: Cymru rydd mewn Ewrop unedig, introduction by Dafydd Wigley. 1995.

Smith, Llew. The Welsh assembly: why it has no place in Wales. 1995.

Scott, Molly. Nationalism in Wales, a collection of essays by members of Wales Green Party. 1996.

Cox, John. Fair votes for Wales. 1996.

Tindale, Stephen (ed.) The state and the nations: the politics of devolution. 1996.

Constitution Unit. An assembly for Wales / Senedd i Gymru. 1996.

Liberal Democrats Wales. Senedd for Wales: beyond a talking shop / Senedd i Gymru; mwy na siop siarad. 1996.

Parliament for Wales Campaign. Power to the people of Wales: government of Wales bill 1997 / Grym i bobl Cymru; mesur llywodraeth i Gymru 1997. [1996?]

Plaid Cymru. Archif Plaid Cymru: adneuon 1953-1994. 1996.

Great Britain. Parliament. House of Commons. Government of Wales: a bill to make provision for the future government of Wales and for the establishment of a parliament for Wales, presented by John Marek [et al]. 1996.

Institute of Welsh Affairs. The road to the Referendum: requirements for an informed and fair debate / Y ffordd i'r Refferendwm: hanfodion ar gyfer trafodaeth wybodus a theg. 1996.

Wigley, Dafydd. A real choice for Wales: [Dewis teg i Gymru]. 1996.

Williams, Tim. The patriot game. Volume 1, Reflections on language, devolution and the break-up of Britain. 1997.

Phillips, Mervyn. Wales: nation and region. 1997.

Comparative criticism: an annual journal. Vol. 19, Literary devolution: writing in Scotland, Ireland, Wales and England. 1997.

Wales TUC. An assembly for Wales: making our voice heard. 1997.

Dunleavy, Patrick. Devolution votes: PR elections in Scotland and Wales. 1997.

Cardiff Business School. Welsh Economy Research Unit. The economic consequences of a Welsh Assembly [by Stephen Hill and Annette Roberts]. 1997.

Brennan, Kevin. Democratic values: the cost of the Welsh Assembly revisited. 1997.

Great Britain. Parliament. House of Commons. Government of Wales: A bill to establish and make provision about the National Assembly for Wales and the office of Auditor General for Wales; to reform certain Welsh public bodies and abolish certain other Welsh public bodies, presented by Mr Secretary Davies. 1997.

Parliament for Wales Campaign. Power to the people of Wales: Government of Wales Bill 1997 / Grym i bobl Cymru ; Mesur Llywodraeth i Gymru 1997.

Williams, Phil. Pam y dylai Cymru gael hunanlywodraeth? / Why should Wales have self-government? 1997.

An Assembly for Wales: key principles / Cynulliad ar gyfer Cymru: yr egwyddorion allweddol. 1997.

Welsh Local Government Association. Democratiaeth leol yng Nghymru : goblygiadau cynulliad Cymreig / Local democracy in Wales ; the implications of a Welsh Assembly. 1997.

Phillips, Mervyn. Wales: nation and region. 1997.

Great Britain. Parliament. House of Commons. Llais dros Gymru : cynigion y Llywodraeth ar gyfer Cynulliad i Gymru / A voice for Wales ; the Government's proposals for a Welsh Assembly. 1997.

Brennan, Kevin. Democratic values: the cost of the Welsh Assembly revisited. 1997.

Rogers, Alan. The Welsh Assembly: quangos and local government. 1997.

MacKay, R. Ross [et al]. The economic impact of a Welsh assembly. 1997.

Great Britain. Parliament. House of Commons. Welsh Grand Committee. North Wales and the government's proposals for a Welsh assembly: Tuesday 18 November 1997.

Phillips, Emlyn. A vision for Wales: the Welsh assembly, electronic government and participatory democracy in the twenty first century. 1997.

Jones, Marged (ed.) Perlau'r Wawr: Merched y Wawr, 1967-1997. 1998.

Welsh Office. Transporting Wales into the future. 1998.

Adekeye, Olumuyiwa Ade. Media, national identities and globalisation: Wales, The Western Mail and the devolution referenda of 1979 and 1997 [thesis]. 1998.

Great Britain. Government of Wales Act 1998: chapter 38. 1998.

Institute of Welsh Affairs. An effective National Assembly: key amendments to the Government of Wales Bill; a report by the IWA Constitution Working Party. 1998.

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Agenda ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Agenda for the National Assembly of Wales. 1998.

Hazell, R. Devolution and health. 1998.

Diekmann, Knut. Die nationalistische Bewegung in Wales. 1998.

Devolution: the Welsh perspective, University of Cambridge Centre for Public Law Constitutional reform in the United Kingdom: practice and principles: [conference papers]. 1998.

Great Britain. Welsh Office. Devolution Unit. National Assembly for Wales: a guide to the Government of Wales Act 1998.

Great Britain. Welsh Office. Guide to the transfer of functions order : draft 14 May 1998 / Arweinlyfr i'r gorchymyn trosglwyddo swyddogaethau ; drafft 14 Mai 1998.

Great Britain. Welsh Office. Devolution Unit. National Assembly for Wales: technical guide to the Transfer of Functions Order. 1998.

Great Britain. Welsh Office. Devolution Unit. National Assembly for Wales: a guide to the Government of Wales Act 1998.

Campaign for the Protection of Rural Wales. Siarter datblygiad cynaladwy: The sustainable development charter. 1998.

Institute of Welsh Affairs. The bonding of Wales: housing the Assembly; a report. 1998.

Welsh Office. National Assembly Advisory Group. Report to the Secretary of State for Wales / Adroddiad i Ysgrifennydd Gwladol Cymru. 1998.

Welsh Office. Devolution Unit. National Assembly Advisory Group. Cynulliad cenedlaethol Cymru : dweud eich dweud ynghylch sut y bydd yn gweithio ; papur ymgynghori / National Assembly for Wales ; have your say on how it will work ; a consultation paper. 1998.

Williams, Phil. The Welsh budget. 1998.

Mitchell, Michelle. Standing orders: a new political culture for the National Assembly for Wales. 1998.

Great Britain. Constitutional law: devolution, Wales; representation of the people: National Assembly for Wales (Representation of the People) Order 1999.

Assembly handbook: the essential guide to the National Assembly for Wales = Llawlyfr y Cynulliad: yr arweiniad hanfodol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. 1999.

Davies, Ron. Devolution: a process not an event / Datganoli: proses nid achlysur. 1999.

Labour Party (Great Britain). The A to Z of separatist madness. 1999.

Bowen, Eric J.; Sandra Rees-Bowen. An American view of Wales: the "language, land, and freedom" movement, 1987-1997. [c. 1999].

Wales Council for Voluntary Action. Datganoli ar waith: canllaw i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru / Devolution in practice: a guide for voluntary organisations. 1999.

Taylor, Bridget; Katarina Thomson (eds.) Scotland and Wales: nations again? 1999.

Norton, Philip (ed.) The Consequences of Devolution. 1999.

Great Britain. Lord Chancellor's Dept. Memorandum of understanding and supplementary agreements between the United Kingdom Government, Scottish Ministers and the Cabinet of the National Assembly for Wales 1999.

Jones, Wynne Melville (ed.) Am Gymru: a week by week account of the Welsh Assembly. 1999.

Great Britain. Parliament. House of Commons. Welsh Affairs Committee. Broadcasting in Wales and the National Assembly: second report: report together with the proceedings of the Committee, minutes of evidence and appendices. 1999.

Great Britain. Welsh Office. Devolution Unit. Making the difference in Wales: a guide to the powers of the National Assembly for Wales / Gwneud y gwahaniaeth yng Nghymru: arweiniad i bwerau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 1999.

Morgan, Kevin. Towards democratic devolution: the challenge of the Welsh Assembly. 1999.

Michael, Alun. The dragon on our doorstep: new politics for a new millennium in Wales / Y ddraig ar garreg ein drws: gwleidyddiaeth newydd i'r mileniwm newydd yng Nghymru. 1999.

Osmond, John. The civil service and the National Assembly. 1999.

Osmond, John. Devolution: ‘A dynamic settled process?’: monitoring the National Assembly, July to December 1999.

Powell, Dewi Watkin. Cynulliad i Genedl. 1999.

Deddf Llywodraeth Cymru 1998 / Government of Wales Act 1998. [Deddfer gan Ardderchocaf Fawrhydi y Frenhines ... / Be it enacted by the Queen's Most Excellent Majesty ...]. 1999.

Great Britain. Devolution, Wales: the Government of Wales Act 1998, (Commencement No. 1) Order 1998.

Great Britain. Devolution, Wales: the Government of Wales Act 1998 Commencement No. 2) Order 1998.

Great Britain. Parliament. House of Lords. Government of Wales bill: amendments to be moved in committee ; 7th May 1998.

Great Britain. Parliament. House of Lords. Government of Wales bill: amendments to be moved in committee [supplementary to the marshalled list]; 12th May 1998.

Great Britain. Parliament. House of Lords. Government of Wales Bill: amendments to be moved in committee [supplementary to the marshalled list] ; 13th May 1998.

Great Britain. Parliament. House of Lords. Government of Wales bill: amendments to be moved in committee [supplementary to the marshalled list] ; 19th May 1998.

Great Britain. Parliament. House of Lords. Government of Wales bill: fourth marshalled list of amendments to be moved in committee; 8th June 1998.

Great Britain. Parliament. House of Lords. Government of Wales bill: fifth marshalled list of amendments to be moved in committee ; 12th June 1998.

Great Britain. Parliament. House of Lords. Government of Wales bill: amendments to be moved on report; 18th June 1998.

Great Britain. Welsh Office. Standing orders of the National Assembly for Wales: made by the Secretary of State for Wales under section 50 (3) of the Government of Wales Act 1998 / Rheolau sefydlog Cynulliad Cenedlaethol Cymru : a wnaed gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru o dan adran 50 (3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998. 1999.

Great Britain. [The National Assembly for Wales (Representation of the People) Order 1999.] Constitutional law: devolution, Wales; representation of the people: National Assembly for Wales (Representation of the People) Order 1999.

Great Britain. [The National Assembly for Wales (Transfer of Functions) Order 1999.] Constitutional law: devolution, Wales : The National Assembly for Wales (Transfer of Functions) Order 1999.

Great Britain. [The National Assembly for Wales (Transfer of Functions) Order 1999.] Constitutional law : Wales, devolution : the Transfer of Functions (National Assembly for Wales) Order 1999.

Great Britain. [Constitutional law.] Devolution, Wales: the Government of Wales Act 1998 (Commencement No. 3) Order 1999.

Great Britain. [Constitutional law.] Devolution, Wales: the Government of Wales Act (Complaints of Maladministration) (Transitional and Saving Provisions) Order 1999.

Great Britain. [The National Assembly for Wales (Oath of Allegiance in Welsh) Order 1999.] Devolution, Wales: oaths, Welsh language : The National Assembly for Wales (Oath of Allegiance in Welsh) Order 1999.

Great Britain. [Constitutional law.] Devolution, Wales: the Government of Wales Act 1998 (Commencement No. 5) Order 1999.