Ewch i’r prif gynnwys

Ffynonellau ar-lein

Accessing online sources

Cronfeydd data deddfwriaeth

Westlaw UK: Holl ddeddfwriaeth ddatganoledig (fel diwygiwyd a hanesyddol) o Ogledd Iwerddon, Yr Alban a Chymru ers 1999 yn ogystal â Deddfau Hen Senedd yr Alban oedd mewn grym yn 1991.

LexisLibrary: Holl ddeddfwriaeth ddatganoledig (fel diwygiwyd) o'r Alban a Chymru ers 1999.

Deddfwriaeth.gov.uk: Holl ddeddfwriaeth (heb ei ddiwygio) o Ogledd Iwerddon, Yr Alban a Chymru ers 1999. Yn ogystal â Mesurau Cynulliad Gogledd Iwerddon 1974; Deddfau Senedd Gogledd Iwerddon 1921-1972; Deddfau Senedd Hen Iwerddon 1495-1800; Deddfau Senedd yr Hen Alban 1424-1707.

Cyfraith Cymru: Yn darparu trosolwg o drefniadau cyfansoddiadol a llywodraeth o fewn Cymru, amlinelliad o gamau o daith datganoli Cymru a gweithdrefnau gwneud cyfraith, disgrifiad o systemau barnwrol yng Nghymru, a dadansoddiad ar sail pwnc o bwerau cyfreithiol Cymru.

Tŷ'r Cyffredin

Papurau seneddol: Yn darparu mynediad at Filiau, papurau gorchymyn a phapurau'r Tŷ'r Cyffredin (er enghraifft, papurau pwyllgor dethol) a argraffwyd rhwng 1801 a'r sesiwn 2003/4.

Hansard: O 1988 ymlaen. Copi print yn Llyfrgell y Gyfraith (ddim yn gyflawn) - gwybodaeth ar gael ar LibrarySearch Print copy in Law Library (not complete) – information available on LibrarySearch.
Hansard Digitisation Project - deunydd newydd yn cael ei ychwanegu'n raddol ac felly nid yw'n gyflawn neu'n gofnod swyddogol (1803 hyd heddiw).

Gwefan Pwyllgor Materion Cymraeg.

Senedd y DU: Briffio Ymchwil.

Senedd y DU: Briffio Datganoli.

Casgliadau print Llyfrgell y Gyfraith / Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol:

  • Gogledd Iwerddon, Deddfau Cyhoeddus, 1921-2010.
  • Y Statudau Diwygiedig: Gogledd Iwerddon 1226-1920 (2il argraffiad Y Llyfyrfa 1982)
  • Y Statudau Diwygiedig: Gogledd Iwerddon 1921-1981 (2il argraffiad Y Llyfyrfa 1982)

Gwefannau

Llywodraeth y DU: cyfrifoldebau yng Nghymru, Yr Alban, a Gogledd Iweddon.

Senedd Cymru:

Canllaw Llywodraeth yr Alban i Hanes Datganoli'r Alban.

Senedd yr Alban briffio ar fusnes y seneddbriffio ymchwil.

Cynulliad Gogledd Iwerddon Gwasanaeth gwybodaeth ymchwil.

Rhyfela a thraffetion yng Ngogledd Iwerddon (CAIN) (1968 hyd heddiw), yn cynnwys llyfryddiaethau a chronfeydd data.

Ymgyrch ar gyfer Rhanbarthau Lloegr.

Canolfan ar Newid Cymdeithasol: Briffio Ymchwil.

Uned Cyfansoddiad: Datganoli a Rhanbarthau Lloegr.