Ewch i’r prif gynnwys

PhD

Mae ein myfyrwyr PhD yn elwa o amgylchedd ymchwil bywiog sy'n canolbwyntio ar hyfforddiant ymchwil yn benodol

Mae yna dewisiadau astudio amyrwiol:

 • PhD amser llawn 3-4 blynedd
 • PhD rhan amser 5-7 mlynedd
 • MPhil amser llawn 1-2 flynedd
 • MPhil rhan amser 2-3 blynedd.

Rydym yn cynnig goruchwyliaeth ar gyfer ystod o themâu ymchwil sy'n cynrychioli prif feysydd arbenigol yr Ysgol, yn ogystal â chyfleoedd am waith ymchwil rhyngddisgyblaethol. Rydym yn annog ceisiadau yn yr holl feysydd hyn:

Ysgoloriaethau

Efallai bydd cyllid ar gael ar gyfer eich PhD drwy ysgoloriaeth.

Rydym wrth ein bodd i fod yn rhan o Bartneriaeth Hyfforddiant Doethuriol Cymru, wedi'i ariannu gan y Cyngor Ymchwl Economaidd a Chymdeithasol (ESRC). Bob blwyddyn rydym yn cynnig nifer o wobrau wedi'u hariannu gan ESRC o fewn y llwybrau canlynol:

 • troseddeg
 • economi a chymdeithas ddigidol
 • addysg
 • astudiaethau gwyddoniaeth a thechnoleg
 • polisi cymdeithasol
 • gwaith a gofal cymdeithasol
 • cymdeithaseg.

Ariennir rhai o'r ysgoloriaethau hyn ar y cyd gyda sefydliadau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector. Fel rhan o gyfleoedd ariannu'r DTP mae yna ddarpariaeth er mwyn dilyn rhaglen PhD sy'n cynnwys MSc un flwyddyn mewn Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol, wedi ei ddilyn gan dair blynedd o ymchwil PhD.

Yn achlysurol, mae gennym gyfleoedd am ysgoloriaethau eraill o ystod o ffynonellau cyllid, megis Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth am y cyllid sydd ar gael ar ein tudalennau cyllid i ôl-raddedigion.

The facilities are fantastic and we as PhD students are treated like part of the academic community and given a nice space in which to work. The experience has been refreshing because we are given enough freedom to work in the way which suits us best but enough guidance to keep us on track.

Jessica Abrahams PhD Social Sciences