Ewch i’r prif gynnwys

Mynediad Agored

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi ymchwil Mynediad Agored. 

Mae cyhoeddiadau Mynediad Agored yn allbynnau ymchwil sydd ar gael yn agored, sy’n agored i ddarllen a defnyddio o amrywiaeth o wahanol ffynonellau ar-lein.

Dewch i ddarganfod cyhoeddiadau Mynediad Agored

Archwiliwch ein storfa sefydliadol, ORCA – cartref i filoedd o erthyglau cyfnodolion Mynediad Agored, penodau llyfrau a phapurau cynhadledd a gynhyrchir gan ein staff a myfyrwyr, yn ogystal â’n casgliad traethodau PhD.

Yn ogystal â chyhoeddiadau wedi’u hawduro gan ein staff a myfyrwyr, mae yna nifer o adnoddau ar-lein a fydd yn eich cyfeirio at gyhoeddiadau Mynediad Agored.

Os ydych eisoes wedi nodi erthygl neu lyfr ni allwch gael mynediad hawdd ato, gall fod dewisiadau eraill Mynediad Agored fod ar gael ar-lein.

Chwiliwch am symbol ‘open lock’ Mynediad Agored, a defnyddiwch chwiliad manwl lle bo’n bosibl er mwyn sicrhau eich bod yn chwilio am destun llawn, gwaith ymchwil Mynediad Agored yn unig.

Mynediad Agored i'n hymchwilwyr

Rydym yn cefnogi ymchwilwyr drwy:

  • gynnal gweithdai a hyrwyddo Mynediad Agored
  • rhoi cyngor ar ofynion cyllidwr a Mynediad Agored ôl-REF
  • cysylltu ag ymchwilwyr a chyhoeddwyr ynghylch talu ffioedd Mynediad Agored Aur o gronfeydd canolog
  • annog pobl i gyflwyno deunyddiau ymchwil i’r gadwrfa sefydliadol, ORCA
  • cadarnhau cydymffurfiaeth o ran Mynediad Agored a rhoi adborth ar hynny i gyllidwyr (RCUK/Wellcome/COAF)
  • hyrwyddo Gwasg Prifysgol Caerdydd fel menter Mynediad Agored Diemwnt
  • cydweithio â sefydliadau a chyrff eraill i ddatblygu'r agenda Mynediad Agored yn y DU (fel gwrthbwyso i leihau 'cyfanswm costau’r broses gyhoeddi').

Yn ychwanegol i'r adnoddau â thâl drwy LibrarySearch, mae Mynediad Agored yn eich caniatáu i ddarllen drwy destunau llawn miloedd o gyhoeddiadau. Os ydych eisoes wedi nodi erthygl neu lyfr ni allwch gael mynediad hawdd ato, gall fod dewisiadau eraill Mynediad Agored fod ar gael ar-lein.

Rydym yn darparu cefnogaeth i ymchwilwyr ar lwybrau Gwyrdd, Aur a Diemwnt i Fynediad Agored a'r agenda Mynediad Agored ehangach yn Addysg Uwch y DU. Rydym hefyd yn rhan o amrywiaeth o brosiectau gyda sefydliadau mewnol ac allanol.

Am ragor o wybodaeth ar y gwasanaethau a chefnogaeth rydym yn gynnig i ymchwilwyr, cysylltwch â'r tîm:

Tîm Mynediad agored

Helen Sharp

Cyhoeddiadau Mynediad Agored Prifysgol Caerdydd

Cyhoeddiadau Mynediad Agored Prifysgol Caerdydd

4 Gorffennaf 2016

Polisi sy’n llywodraethu cyhoeddiadau Mynediad Agored, i ddarparu mynediad agored ac am ddim i ymchwil a ariannir yn gyhoeddus.

PDF

Ein prosiectau: