Ewch i’r prif gynnwys

Polisi ffioedd dysgu

Mae ein polisi ffioedd dysgu yn darparu gwybodaeth am sut i dalu ffioedd dysgu a manylion y gweithdrefnau os nad ydy’r ffioedd neu ddyled nad yw’n ddyled myfyriwr yn cael eu talu.

Mae'r polisi hwn yn rhan o'r ddogfen Gweithdrefnau Ariannol.

Polisi a chanllawiau ffioedd dysgu

Gwybodaeth am dalu ffioedd dysgu a gweithdrefnau mewn achos o beidio â thalu ffioedd dysgu ac unrhyw ddyledion eraill.