Ewch i’r prif gynnwys

Adolygu a gwella blynyddol

Rydym yn rhoi’r flaenoriaeth uchaf i wella’n barhaus ansawdd ein rhaglenni a’r profiad addysgol a gynigir i bob un o’n myfyrwyr.

Mae Adolygu a Gwella Blynyddol yn llywio prosesau cynllunio ar lefel yr Ysgol ac yn rhoi gwybodaeth briodol i’r Coleg a’r Brifysgol ar gyfer goruchwylio sicrhau ansawdd a gwelliant y rhaglenni sy’n cael eu haddysgu a’r rhai ymchwil.

Mae’r Ysgol wrth wraidd y broses, fodd bynnag mae blaenoriaethau strategol Coleg a Phrifysgol a fydd hefyd yn cael eu hystyried yn rhan o’r broses adolygu a gwella flynyddol. Ar bob lefel, mae disgwyl i fyfyrwyr gyfrannu at bob agwedd ar y broses i werthuso darpariaeth a phrofiad addysgol Ysgol.

Egwyddorion

I sicrhau bod y broses adolygu a gwella flynyddol yn gweithredu’n effeithiol, fe’i cynlluniwyd yng nghyd-destun tair egwyddor graidd:

Cyfrifolaeth

Nod y broses yw grymuso aelodau’r Byrddau Astudiaethau a Byrddau cyfatebol ar gyfer gweithgareddau ymchwil ôl-raddedig i gyfrannu’n llawn at ddadansoddi a nodi camau gweithredu angenrheidiol i wella ansawdd rhaglenni a phrofiad addysgol y myfyrwyr.

Atebolrwydd

Sicrhau bod swyddogion allweddol sy’n gwneud penderfyniadau mewn Ysgolion, Colegau ac yn y Brifysgol yn cyfrannu mewn ffordd sy’n sicrhau atebolrwydd o ran eu penderfyniadau a’u gweithrediadau.

Ymgysylltu â myfyrwyr

Gweithiwn mewn partneriaeth â myfyrwyr ar draws yr holl weithgareddau sicrhau ansawdd ac ymgysylltu i gynnig profiad addysgol rhagorol.

Themâu allweddol

Y themâu allweddol i’w hystyried o fewn adolygu a gwella blynyddol yw:

  • diweddariad ar gynlluniau gweithredu adolygu a gwella blynyddol blaenorol gan fonitro cynnydd
  • trosolwg o ddarpariaeth addysg (israddedig, ôl-raddedig a addysgir ac ymchwil ôl-raddedig) a meysydd o bosib i ddatblygu
  • trefniadau darpariaeth cydweithredol (israddedig, ôl-raddedig a addysgir ac ymchwil ôl-raddedig) a meysydd o bosib i ddatblygu
  • Cadw myfyrwyr, eu cynnydd a'u cyflawniad (israddedig, ôl-raddedig a addysgir ac ymchwil ôl-raddedig)
  • Llais y myfyrwyr (myfyrwyr israddedig, ôl-raddedig a addysgir ac ôl-raddedig ymchwil)
  • profiad y myfyrwyr (asesu ac adborth, gyrfaoedd a chyflogadwyedd a darpariaeth Gymraeg)
  • cynllunio gweithredu ar gyfer y flwyddyn ganlynol a pharatoi ar gyfer adolygiad cyfnodol (lle'n addas)