Ewch i’r prif gynnwys

Datblygu a chymeradwyo rhaglenni

Mae ein proses datblygu a chymeradwyo rhaglenni'n sicrhau bod unrhyw ddyfarniad penodol gan Brifysgol Caerdydd o safon academaidd briodol a byddwn yn darparu profiad dysgu gwerthfawr ac ysgogol i'n myfyrwyr.

Dyluniwyd y polisi datblygu rhaglenni i fod ochr yn ochr â'r polisi darpariaeth gydweithredol, i sicrhau ei fod yn dal i gefnogi prosesau mewnol sy'n gweithio'n effeithiol ac yn effeithlon, a bodloni'n llawn y disgwyliadau a'r arferion a nodir yng Nghôd Ansawdd y DU ar gyfer Addysg Uwch a'r Safonau a Chanllawiau ar gyfer Sicrwydd Ansawdd yn Ardal Addysg Uwch Ewrop (ESG).

Tîm Ansawdd a Safonau

Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd