Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr yn cymryd rhan mewn sicrhau ansawdd

Rydym yn ymfalchïo yn lefel y cyswllt sydd gennym â’n corff o fyfyrwyr, gan roi cyfle i’r myfyrwyr leisio eu barn a bod yn bartneriaid ym mhrosesau gwneud penderfyniadau’r Brifysgol.

Mae'n elfen bwysig o'n system llywodraethu academaidd ac ansawdd ac yn cyflawni'r disgwyliadau a amlinellir yng Nghod Ansawdd Addysg Uwch y DU, gan dynnu sylw at y ffaith bod “darparwyr yn cymryd camau bwriadol i ymgysylltu â phob myfyriwr, yn unigol ac ar y cyd, fel partneriaid i sicrhau a gwella eu profiad addysgol”.

Mae myfyrwyr yn aelodau sefydledig o'n pwyllgorau llywodraethu allweddol, gan gynnwys: Cyngor; Senedd; ASQC, a'i is-bwyllgorau. Mae myfyrwyr hefyd yn chwarae rhan allweddol yn ein prosesau sicrhau ansawdd, gan chwarae rhan weithredol yn ARE, Ailddilysu, a'r Rhaglen a'r Panel Sefydlog Partneriaid.

Mae'r system cynrychiolwyr academaidd myfyrwyr yn aeddfed ac wedi'i hymgorffori, ac mae'n sicrhau bod myfyrwyr hefyd yn gallu darparu mewnbwn ar lefel Ysgol, trwy Baneli Myfyrwyr-Staff. Mae cynrychiolwyr academaidd myfyrwyr yn cael eu hyfforddi a'u cefnogi gan Undeb y Myfyrwyr.

Mae'r cyfraniad gweithredol a wneir gan ein myfyrwyr at wella dysgu ac addysgu a'n system ansawdd academaidd yn sicrhau ei fod yn cael ei lywio gan ac yn adlewyrchu persbectif y myfyriwr. Rydym yn gwerthfawrogi'r cyfraniadau a wneir gan ein myfyrwyr sy'n ein cefnogi i ddatblygu a darparu rhaglenni arloesol o ansawdd uchel.