Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr yn cymryd rhan mewn sicrhau ansawdd

Rydym yn ymfalchïo yn lefel y cyswllt sydd gennym â’n corff o fyfyrwyr, gan roi cyfle i’r myfyrwyr leisio eu barn a bod yn bartneriaid ym mhrosesau gwneud penderfyniadau’r Brifysgol.

Yn benodol, rydym yn cefnogi system Cynrychiolaeth Academaidd y Myfyrwyr ac yn cynnal arolygon myfyrwyr rheolaidd i sicrhau ein bod bob amser yn gweithio er eu budd.

Dyma elfen bwysig sy'n adlewyrchu'r tueddiadau ehangach mewn addysg uwch ac yn cyrraedd disgwyliadau yng Nghôd Ansawdd y Deyrnas Unedig ar gyfer Addysg Uwch diwygiedig sy'n nodi bod “darparwyr addysg uwch yn cymryd camau bwriadol i ymgysylltu gyda'r holl fyfyrwyr yn unigol ac ar y cyd, fel partneriaid yn y nodau o sicrhau a gwella ansawdd":

Byddwn yn parhau i fanteisio ar lwyddiannau'r gwaith 'myfyrwyr fel partneriaid' fel system gynrychioliadol y myfyrwyr, y rhaglen rhwydweithiau ac hyfforddiant; systemau ar gyfer casglu ac ymateb i ddata arolygon mewnol ac allanol; yr ymrwymiadau i ymgysylltu myfyrwyr a darpariaeth cyfleoedd partneriaethau ag ymgorfforwyd yn Siarter y Myfyrwyr.