Ewch i’r prif gynnwys

Darpariaeth gydweithredol

Rydym yn cydweithio gydag amrywiaeth eang o bartneriaid, yn cynnwys cyflogwyr, cwmnïau a sefydliadau addysgol yn y DU a thramor.

Mae'r cydweithrediadau hyn yn galluogi ein myfyrwyr i ennill profiadau gwerthfawr mewn amgylchedd gwaith neu astudio mewn sefydliad dramor. Cofnodir manylion trefniadau ffurfiol â sefydliadau partner ar y gofrestr darpariaeth gydweithredol sy'n cael ei ddiweddaru gan y Tîm Safonau ac Ansawdd.

Mae ein hymagwedd tuag at reoli ein trefniadau cydweithrediadol wedi'i seilio ar risg ac yn sichrau ein bod yn cydymffurfio â Chôd Ansawdd y Deyrnas Unedig ar gyfer Addysg Uwch.

Gwerthusir yr holl bartneriaid cydweithrediadol yn drwyadl yn ôl y lefel risg - o ddarparwyr lleoliadau i sefydliadau addysgol sy'n cyflwyno ein rhaglenni. Adlewyrchir hyn yn ein Fframwaith Polisi Darpariaeth ar y cyd lle mae'r broses o gymeradwyo a monitro trefniant yn dibynnu ar y math o gydweithrediad rydym yn ei ystyried.

Ein tacsonomeg

Mae diffinio gweithgareddau cydweithrediadol a'u risgiau cysylltiedig yn amrywio o sefydliad i sefydliad. Mae tacsonomeg ein trefniadau cydweithrediadol yn rhoi amnlinelliad o'r llywodraethu a monitro priodol a'r risg sydd ynghlwm â phob categori eang.

Wrth i'r mathau o ddarpariaeth gydweithrediadol amrywio mewn maint, cymhlethdod a risg, ceir nifer o staff academaidd a phroffesiynol yn datblygu cais darpariaeth gydweithrediadol.

Mae angen ymrwymiad sylweddol o ran amser ac ymdrech ar gyfer ceisiadau cymhleth, gyda chydweithrediadau tramor yn gofyn am lawer o fewnbwn a chefnogaeth wrth y Swyddfa Rhyngwladol.

Tacsonomeg ar gyfer Darpariaeth ar y Cyd

6 April 2017

Yn amlinellu’r trefniadau monitro a llywodraethau addas ar risgiau yn gysylltiedig ar gyfer pob categori eang.

DownloadWord

Cysylltu

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Tîm Ansawdd a Safonau