Ewch i’r prif gynnwys

Darpariaeth gydweithredol

Rydym yn cydweithio gydag amrywiaeth eang o bartneriaid, yn cynnwys cyflogwyr, cwmnïau a sefydliadau addysgol yn y DU a thramor.

Mae cydweithio o'r fath yn galluogi ein myfyrwyr i ennill profiad gwerthfawr mewn amgylchedd gwaith neu astudio mewn sefydliad tramor. Cofnodir manylion trefniadau ffurfiol â sefydliadau partner ar y gofrestr darpariaeth gydweithredol sy'n cael ei ddiweddaru gan y Tîm Safonau ac Ansawdd.

Rydym yn defnyddio dull seiliedig ar risg i reoli ein trefniadau cydweithredol a sicrhau ein bod yn parhau i gydymffurfio â Chôd Ansawdd y DU ar gyfer Addysg Uwch a Safonau a Chanllawiau sicrwydd ansawdd yn Ardal Addysg Uwch Ewrop (ESG).

Gwerthusir pob darpar bartneriaid – o ddarparwyr lleoliadau i sefydliadau addysgol sy’n cyflwyno ein rhaglenni – yn drylwyr yn ôl lefel y risg dan sylw. Caiff hyn ei adlewyrchu yn ein Polisi Darpariaeth Gydweithredol lle mae’r prosesau ar gyfer cymeradwyo a monitro trefniad yn dibynnu ar y math o gydweithio rydym ni’n ei ystyried.

Ein tacsonomeg

Mae diffiniadau o weithgareddau cydweithredol a’u risgiau cysylltiedig yn amrywio o sefydliad i sefydliad. Mae tacsonomeg ein trefniadau cydweithredol yn amlinellu trefniadau llywodraethu a monitro priodol a’r risg sy'n gysylltiedig ar gyfer pob categori eang.

Gan fod y mathau o ddarpariaeth ar y cyd yn amrywio mewn maint, cymhlethdod a risg, bydd nifer o staff gwasanaethau academaidd a phroffesiynol yn ymwneud â datblygu’r cynnig darpariaeth ar y cyd.

Mae cynigion mwy cymhleth yn gofyn am ymrwymiad sylweddol o ran amser ac ymdrech, gan fod angen mewnbwn sylweddol a chefnogaeth gan y Swyddfa Ryngwladol ar gyfer cydweithio dramor.

Taxonomy of collaborative provision (Welsh)

Yn amlinellu’r trefniadau monitro a llywodraethau addas ar risgiau yn gysylltiedig ar gyfer pob categori eang.

Cysylltu

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Tîm Ansawdd a Safonau