Ewch i’r prif gynnwys

Cynllun cydraddoldeb strategol

Nod ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yw hyrwyddo cydraddoldeb a chyflawni gwelliannau yn y maes ar draws y Brifysgol yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010. 

Mae'r cynllun yn cynnwys chwe amcan cydraddoldeb sy’n cwmpasu’r nodweddion gwarchodedig canlynol: oed, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gredo, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol. Mae'r Gymraeg wedi'i chynnwys hefyd.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-20

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-20

7 Ebrill 2016

Rydym yn hyrwyddo cydraddoldeb a chyflawni gwelliannau cydraddoldeb ar draws y Brifysgol yn unol â’r Ddeddf Gydraddoldeb 2010.

DownloadPDF

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth neu adborth, cysylltwch â:

Catrin Morgan

Pennaeth y Gwasanaethau Sicrwydd