Ewch i’r prif gynnwys

Polisi Traws

Rydym yn dathlu ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein cymuned ac rydym wedi ymrwymo i greu amgylchedd cefnogol ar gyfer staff a myfyrwyr traws.

Mae traws yn derm cynhwysol sy'n disgrifio pobl sydd â mynegiant rhywedd y tu hwnt i’r normau rhywedd nodweddiadol; er enghraifft pobl sy’n byw y tu hwnt i normau rhywedd yn barhaus, weithiau gydag ymyrraeth feddygol ac weithiau hebddo.

Nid yr un fath fydd unrhyw ddau brofiad traws. Rydym wedi gweithio gydag aelodau’r gymuned draws i ddatblygu ein polisi er mwyn gwneud yn siŵr ei fod yn cefnogi’r holl staff a myfyrwyr yn effeithiol ac yn effeithlon yn ystod eu proses o newid a’u hamser yn ein Prifysgol

Rydym yn falch o gael ein cydnabod gan Stonewall am ein hymdrechion hyd yma.

Polisi Traws

Gwybodaeth am gymorth i staff a myfyrwyr traws.