Ewch i’r prif gynnwys

Asesiad effaith cydraddoldeb

Offer cynllunio yw Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb. Maent yn galluogi sefydliadau addysg uwch i ymsefydlu materion cydraddoldeb wrth lunio polisïau, gan gynnwys cynigion a phrosesau rheoli newidiadau.

Yn unol â deddfwriaeth gwrth-wahaniaethu a dyletswyddau'r sector cyhoeddus yn benodol, mae'n ofynnol i sefydliadau addysg uwch ystyried effaith eu gweithgareddau ar holl feysydd cydraddoldeb. Mae’r broses yn rhoi cyfle i ystyried sut mae penderfyniadau, polisïau ac ati yn effeithio ar bobl sydd â nodweddion gwarchodedig ac o wneud addasiadau fel sy’n briodol.

Y broses

Rydym wedi paratoi arweiniad a thempled i symleiddio'r broses o gynnal Asesiadau Effaith.

Equality impact assessment guidance (Welsh)

Canllawiau ac adnoddau ar gyfer cynnal asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth neu adborth, cysylltwch â:

Cydymffurfiaeth a Risg