Ewch i’r prif gynnwys

Adroddiad monitro blynyddol

Mae ein Hadroddiad Monitro Blynyddol yn rhoi manylion am gynnydd ein cynllun cydraddoldeb strategol rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018.

Mae'r adroddiad blynyddol yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynllun gweithredu’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn ogystal â dadansoddiad o ddata monitro ar gyfer staff a myfyrwyr.

Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol

29 Mawrth 2019

Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2018

PDF