Ewch i’r prif gynnwys

Adroddiad monitro blynyddol

Mae ein adroddiad monitro blynyddol yn rhoi manylion am gynnydd ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021.

Mae'r adroddiad blynyddol hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynllun gweithredu’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn ogystal â dadansoddiad o ddata monitro ar gyfer staff a myfyrwyr.

Adroddiad Monitro Blynyddol

Mae'r Adroddiad Monitro Blynyddol hwn yn adolygiad o’r gweithgarwch dros y flwyddyn gyntaf o dan Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-24.

Gallwch hefyd ddarllen ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol.

Data cydraddolddeb mewn fformat agored

Staff numbers - open data Cymraeg

This report provides a summary of the diversity profile of staff working at Cardiff University.

Employee lifecycle - open data Cymraeg

This report provides a summary of the diversity profile of staff at key points within the Employee lifecycle.