Ewch i’r prif gynnwys

Adroddiad monitro blynyddol

Mae ein Hadroddiad Monitro Blynyddol yn rhoi manylion am gynnydd ein cynllun cydraddoldeb strategol rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019.

Mae'r adroddiad blynyddol yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynllun gweithredu’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn ogystal â dadansoddiad o ddata monitro ar gyfer staff a myfyrwyr.

Adroddiad Blynyddol ar Gynllun Cydraddoldeb Strategol ac Adolygiad Terfynol 2018/19

Adroddiad Blynyddol ar Gynllun Cydraddoldeb Strategol ac Adolygiad Terfynol 2018/19

25 Mawrth 2020

Mae’r Adroddiad Blynyddol hwn yn adolygiad o flwyddyn olaf gweithgarwch o dan Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-20, cyn i’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd gael ei lansio yn 2020.

DownloadPDF

Data cydraddolddeb mewn fformat agored

FileDogfen

Staff numbers - open data

31 Mawrth 2019

This report provides a summary of the diversity profile of staff working at Cardiff University.

DownloadLawrlwytho’r Saesneg DownloadLawrlwytho’r Gymraeg

FileDogfen

Employee lifecycle - open data

31 Mawrth 2019

This report provides a summary of the diversity profile of staff at key points within the Employee lifecycle.

DownloadLawrlwytho’r Saesneg DownloadLawrlwytho’r Gymraeg