Ewch i’r prif gynnwys

Bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Rydym wedi ymrwymo i gyflog, triniaeth a chyfle cyfartal, i gefnogi amrywiaeth a chreu cymuned sy'n agored ac yn gynhwysol.

Er nad yw hyn yn ofyniad cyfreithiol yng Nghymru, mae’n agwedd bwysig ar ein hymrwymiad i dryloywder o ran cyflog.  Rydym wedi penderfynu cyhoeddi ein niferoedd yn unol â’r canllawiau adrodd ar gyfer y bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Rydym o ddifrif ynghylch nodi achosion y bwlch cyflog a gweithio i ddod o hyd i atebion i fynd i'r afael ag ef, ac wedi ymrwymo i wneud hynny.

Lawrlwythwch yr adroddiad

Adrodd am y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau

Adrodd am y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2023