Ewch i’r prif gynnwys

Bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Rydym wedi ymrwymo i gyflog, triniaeth a chyfle cyfartal, i gefnogi amrywiaeth a chreu cymuned sy'n agored ac yn gynhwysol.

Er nad yw hyn yn ofyniad cyfreithiol yng Nghymru, mae’n agwedd bwysig ar ein hymrwymiad i dryloywder o ran cyflog.  Rydym wedi penderfynu cyhoeddi ein niferoedd yn unol â’r canllawiau adrodd ar gyfer y bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Rydym o ddifrif ynghylch nodi achosion y bwlch cyflog a gweithio i ddod o hyd i atebion i fynd i'r afael ag ef, ac wedi ymrwymo i wneud hynny.

Lawrlwythwch yr adroddiad

Bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Bwlch cyflog rhwng y rhywiau

29 Mawrth 2018

Dyma adroddiad Cyflog Rhyw Prifysgol Caerdydd, ac mae'n adrodd ar y bwlch cyflog o fewn y sefydliad, ar 31 Mawrth 2018.

DownloadPDF

Previous reports

Gender pay gap report 2017 (Welsh)

Gender pay gap report 2017 (Welsh)

28 Mawrth 2019

Dyma adroddiad Cyflog Rhyw cyntaf Prifysgol Caerdydd, ac mae'n adrodd ar y bwlch cyflog o fewn y sefydliad, ar 31 Mawrth 2017.

DownloadPDF