Ewch i’r prif gynnwys

Ymgysylltu

Rydym yn ymgysylltu ag amrywiaeth o weithgareddau sydd wedi’u dylunio i gael effaith gymdeithasol a diwylliannol, rhoi gwybodaeth i’r cyhoedd, ac ysbrydoli pobl ifanc i feithrin diddordeb mewn seicoleg.

Gemau’r Ymennydd

Mae Gemau’r Ymennydd Prifysgol Caerdydd, yn ffurfio set o weithgareddau llawn hwyl a rhyngweithiol, sy’n cynnig cyfle i ddisgyblion ysgolion cynradd gasglu pwyntiau ac ennill gwobrau.

Ymgysylltiad Therapïau Gwybyddol Ymddygiadol

Mae’r Tîm Therapi Ymddygiad Gwybyddol wedi ymgysylltu â gwasanaethau ledled Cymru i wella lles cymdeithasol ac economaidd pobl yng Nghymru.

Astudiaeth Garfan Fabwysiadu Cymru

Mae Astudiaeth Garfan Fabwysiadu Cymru yn cael ei chynnal gan dîm amlddisgyblaethol o ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd, sy’n gweithio gyda darparwyr gwasanaethau mabwysiadu allweddol.

Cymryd rhan mewn ymchwil

Rydym bob amser yn edrych am aelodau o’r cyhoedd i helpu gyda’n gwaith ymchwil, ac mae nifer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan.

Persistent Postural Perceptual Dizziness (visual vertigo) project

We are a team of researchers who aim to understand, diagnose and treat visual vertigo using virtual reality.

Thorns and flowers

The Thorns and Flowers project explores the use of an arts and drawing workshop to understand the infertility experiences of Black and Minority Ethnic Women.

Seize the future

Seize the future is an online app to support people who do not manage to conceive with fertility treatment.

Turn an Ear to Hear

How hearing-impaired listeners can exploit head orientation to enhance their speech intelligibility in noisy social settings.