Ewch i’r prif gynnwys

Ymgysylltu

Rydym yn ymgysylltu ag amrywiaeth o weithgareddau sydd wedi’u dylunio i gael effaith gymdeithasol a diwylliannol, rhoi gwybodaeth i’r cyhoedd, ac ysbrydoli pobl ifanc i feithrin diddordeb mewn seicoleg.

Gemau’r Ymennydd

Mae Gemau’r Ymennydd Prifysgol Caerdydd, yn ffurfio set o weithgareddau llawn hwyl a rhyngweithiol, sy’n cynnig cyfle i ddisgyblion ysgolion cynradd gasglu pwyntiau ac ennill gwobrau.

Ymgysylltiad Therapïau Gwybyddol Ymddygiadol

Mae’r Tîm Therapi Ymddygiad Gwybyddol wedi ymgysylltu â gwasanaethau ledled Cymru i wella lles cymdeithasol ac economaidd pobl yng Nghymru.

Astudiaeth Garfan Fabwysiadu Cymru

Mae Astudiaeth Garfan Fabwysiadu Cymru yn cael ei chynnal gan dîm amlddisgyblaethol o ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd, sy’n gweithio gyda darparwyr gwasanaethau mabwysiadu allweddol.

Cymryd rhan mewn ymchwil

Rydym bob amser yn edrych am aelodau o’r cyhoedd i helpu gyda’n gwaith ymchwil, ac mae nifer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan.

Bocs Brên

Pecyn addysg rhyngweithol ar gyfer athrawon seicoleg a bioleg Safon Uwch.

Canolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru: 10 carreg filltir dros 10 mlynedd

A Chanolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru yn dathlu ei phen-blwydd yn 10 oed, edrychwn yn ôl ar y 10 carreg filltir allweddol yn llwyddiant y ganolfan.