Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleoedd swyddi

Ymunwch â’n Ysgol fywiog a deinamig a arweinir gan ymchwil sydd ag enw da rhyngwladol a hirsefydlog am ein gwaith ymchwil o safon uchel.

Ni yw un o brifysgolion mwyaf y DU ar gyfer niwrowyddoniaeth a seicoleg, ac rydym yn cydnabod bod ein llwyddiant yn dibynnu i raddau helaeth ar ymrwymiad, egni a brwdfrydedd ein pobl.

Ymunwch ag ysgol seicoleg sydd ymysg 40 uchaf y byd (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau’r Byd 2018), y dyfarnwyd ansawdd ei gwaith ymchwil yn yr ail safle yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) diweddaraf.

Academic - Research

Research Assistant in Development Science

£27,025 to £31,302

Academic - Research

Research Associate in MRI of Cerebral Oxygen Metabolism

£33,199 to £39,609

Academic - Research

Research Associate

£33,199 to £39,609

Academic - Research

Research Associate - Computational modelling of memory in sleep

£33,199 to £39,609

Academic - Research

Research Assistant

£27,025 to £31,302