Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleoedd swyddi

Job opportunities

Ymunwch â’n Ysgol fywiog a deinamig a arweinir gan ymchwil sydd ag enw da rhyngwladol a hirsefydlog am ein gwaith ymchwil o safon uchel.

Ni yw un o brifysgolion mwyaf y DU ar gyfer niwrowyddoniaeth a seicoleg, ac rydym yn cydnabod bod ein llwyddiant yn dibynnu i raddau helaeth ar ymrwymiad, egni a brwdfrydedd ein pobl.

Ymunwch ag un o'r ysgolion seicoleg gorau sydd ag enw da yn fyd-eang ar gyfer ymchwil.

No vacancies currently available.

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch unrhyw un o'n swyddi gwag, cysylltwch â ni a bydd ein Tîm Adnoddau Dynol yn hapus i helpu.

School of Psychology Human Resources Team