Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleoedd swyddi

Ymunwch â’n Ysgol fywiog a deinamig a arweinir gan ymchwil sydd ag enw da rhyngwladol a hirsefydlog am ein gwaith ymchwil o safon uchel.

Ni yw un o brifysgolion mwyaf y DU ar gyfer niwrowyddoniaeth a seicoleg, ac rydym yn cydnabod bod ein llwyddiant yn dibynnu i raddau helaeth ar ymrwymiad, egni a brwdfrydedd ein pobl.

Ymunwch ag ysgol seicoleg sydd ymysg 40 uchaf y byd (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau’r Byd 2018), y dyfarnwyd ansawdd ei gwaith ymchwil yn yr ail safle yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) diweddaraf.

Academic - Research

Research Associate / Fellow - Microstructural MRI Physics

£33,199 to £48,677

Academic - Teaching & Scholarship

Lecturer for the Doctorate in Educational Psychology (DEdPsy)

£50,806 to £54,586

Academic - Research

Research Associate/Fellow in Cerebral Blood Flow MRI

£33,199 to £48,677

Academic - Research

Research Associate/Fellow in Brain MR Spectroscopy

£33,199 to £48,677

Academic - Research

Research Assistant in Multimodal Imaging

£27,025 to £31,302