Ewch i’r prif gynnwys

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywioldeb ym mhob un o'n harferion a'n gweithgareddau.

Ein nod yw sefydlu diwylliant cynhwysol a chroesawgar sy’n sicrhau cyfle cyfartal i staff a myfyrwyr o bob oed, ethnigrwydd, anabledd, strwythur teuluol, rhywedd, cenedl, cyfeiriadedd rhywiol, hil, crefydd neu gred arall, a chefndir sosio-economaidd.

Athena SWAN

Mae Siarter Athena Swan yn fframwaith a ddefnyddir ledled y byd i gefnogi a thrawsnewid cydraddoldeb rhywiol ym meysydd addysg uwch ac ymchwil. Dyfarnwyd gwobr Arian Athena SWAN i ni o 2016 i 2022 a'r wobr Efydd o 2013 i 2016.

Athena SWAN action plan 2019-2022.pdf

Darllenwch ein cynllun gweithredu Athena SWAN sy'n manylu ar gynnydd a chynlluniau o dan bob un o'n pedair ffrwd waith i ymgorffori egwyddorion y Siarter ymhellach.

School of Psychology Silver Application.pdf

Read our Athena SWAN Silver department award application, submitted on April 29th 2016.