Ewch i’r prif gynnwys

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywioldeb ym mhob un o'n harferion a'n gweithgareddau.

Ein nod yw sefydlu diwylliant cynhwysol a chroesawgar sy’n sicrhau cyfle cyfartal i staff a myfyrwyr o bob oed, ethnigrwydd, anabledd, strwythur teuluol, rhywedd, cenedl, cyfeiriadedd rhywiol, hil, crefydd neu gred arall, a chefndir sosio-economaidd.

Athena SWAN

Dyfarnwyd gwobr Arian Athena Swan i ni ac rydym yn ceisio sicrhau cydraddoldeb rhywedd. Rydym wedi ymrwymo i ystod o weithgareddau i hyrwyddo cydraddoldeb rhywedd o fewn ein Hysgol.

Athena SWAN action plan 2019-2022.pdf

Darllenwch ein cynllun gweithredu Athena SWAN sy'n manylu ar gynnydd a chynlluniau o dan bob un o'n pedair ffrwd waith i ymgorffori egwyddorion y Siarter ymhellach.

School of Psychology Silver Application.pdf

Read our Athena SWAN Silver department award application, submitted on April 29th 2016.