Ewch i’r prif gynnwys

Israddedig

Astudiwch mewn ysgol seicoleg a gydnabyddir yn genedlaethol ac yn rhyngwladol sydd ag enw da am ragoriaeth.

Rydym yn cynnig dwy rhaglen BSc – ac mae’r ddwy yn cael eu cydnabod gan Gymdeithas Seicolegol Prydain. Mae’r radd Seicoleg tair blynedd, a’r radd Seicoleg gyda Lleoliad Proffesiynol pedair blynedd yn cynnig amgylchedd strwythuredig, cefnogol a chynhwysol, ac mae’r pynciau a dyluniad y cwrs yn cael eu llywio a’u cyflawni gan ymchwilwyr sy’n weithgar yn y maes.

Rydym yn cynnig y rhaglenni BSc canlynol:

CwrsCôd UCAS

Seicoleg BSc

C800

Seicoleg gyda Lleoliad Proffesiynol (BSc)

C810

Achrediad

Caiff eich cwrs israddedig ei achredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS). Mae’r achrediad yn ddilys tan 2022, ac mae’n pwysleisio ymhellach ein henw da fel adran seicoleg blaenllaw yn y DU.

BPS Accredited

Cyflogadwyedd

Mae 92% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio. Mae cryfder ein cwrs a’r addysgu yn galluogi myfyrwyr i ddod o hyd i swyddi proffesiynol neu ymgymryd ag astudiaethau pellach ar ôl graddio.