Ewch i’r prif gynnwys

Cyfansoddion newydd ar gyfer brwydro yn erbyn canser

Mae Dr Youcef Mehellou, y mae ei grŵp ymchwil yn canolbwyntio ar broteinau o’r enw ffosffadau mewn signalau celloedd a darganfod cyffuriau, wedi datblygu cyfres o foleciwlau sy’n deffro system imiwnedd y corff i frwydro yn erbyn canser.

Actifadu celloedd imiwnedd

Mae actifadu’r system imiwnedd i ymosod a dileu celloedd canser a thiwmorau yn profi’n strategaeth effeithiol ar gyfer trin y clefyd hwn.

Darganfu grŵp ymchwil y Dr Mehellou gyfres o gyfansoddion sy’n gallu dethol targed ac actifadu un math o gelloedd imiwnedd, y credir eu bod yn bwysig wrth ymladd canser mewn pobl. Yna dangoswyd bod yr is-fath actifedig o gelloedd imiwnedd yn effeithiol wrth ddileu celloedd canser y bledren.

Seiliwyd yr ymchwil ar foleciwl sy’n digwydd yn naturiol mewn bacteria, y gwyddys ei fod yn actifadu’r ymateb imiwnedd mewn pobl. Fodd bynnag, mae gan y moleciwl hwn briodweddau gwael sy’n debyg i gyffuriau.

Er mwyn gwella’r nodweddion tebyg i gyffuriau yn y cyfansoddyn hwn sy’n digwydd yn naturiol, cynlluniodd Dr Mehellou a’i dîm gyfres o ddeilliadau, a elwir bellach yn 'ProPAgens', o’r cyfansoddyn hwn sy’n digwydd yn naturiol. Roedd y deilliadau newydd hyn yn arddangos actifadiad grymus o’r ymateb imiwnedd, a arweiniodd at ddileu celloedd canser y bledren.

Mae’r cyfansoddion yn fan cychwyn addawol iawn o ran datblygu cyffuriau imiwnotherapiwtig newydd yn erbyn llawer o glefydau fel canser a'r dicáu. Mae cryfder y cyfansoddion hyn wrth ddileu celloedd canser yn eithaf trawiadol ac mae’r tîm ar hyn o bryd yn eu gwneud yn fwy effeithiol er mwyn astudio eu heffeithiolrwydd a’u diogelwch mewn modelau canser.
Dr Youcef Mehellou Lecturer

Papurau

Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth am y prosiect hwn, cysylltwch â:

Dr Youcef Mehellou

Dr Youcef Mehellou

Lecturer

Email
mehellouy1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5821