Ewch i’r prif gynnwys

Effaith

Rydym ni’n cydweithio gyda diwydiant, addysg, y llywodraeth a grwpiau cyhoeddus i sicrhau bod ein hymchwil yn cael effaith yn y byd real a’i fod o fudd i iechyd a lles dynol.

Mae ein hymchwil wedi arwain at newidiadau mewn canllawiau ymarfer a gwelliannau mewn hyfforddiant clinigol. Mae'n ysgogi dadleuon polisi a'r broses o'u gweithredu gan y llywodraeth a’r sector cyhoeddus. Mae'n effeithio ar y GIG ac ar cynllunio gweithlu proffesiynol, yn arwain at fodelau gwasanaeth newydd.

Gan weithio gyda chwmnïau amlwladol byd-eang yn ogystal â busnesau bach a chanolig, rydym wedi gweld defnydd cymhwysol o'n technolegau a gwell perfformiad gan ein partneriaid. Rydym hefyd yn gweithio gydag elusennau meddygol, grwpiau cleifion ac unigolion i gynyddu dealltwriaeth y cyhoedd o'n hymchwil a'i effaith mewn cymdeithas er mwyn ysgogi trafodaeth.

Amlygu astudiaethau achos

Scientist examining liquid in lab

Creu cyffuriau i drin canser a feirysau

Mae technoleg ProTide yn strategaeth sydd o blaid cyffuriau gyda thystiolaeth ei bod wedi cynhyrchu mathau o gyffuriau ar gyfer arwyddion gwrth-ganser a gwrth-feirysol.

Pills in a bottle image

Darganfod cyffur gwrth-feirysol mwyaf pwerus y byd yn erbyn yr eryr (shingles)

Mae FV-100 yn gyffur gwrth-feirysol, sy’n anelu at leddfu poen miliynau o ddioddefwyr yr eryr (shingles) ledled y byd.

Man using an inhaler

Improving the effectiveness of inhaled medicines

FV-100 is a brand new anti-viral drug that aims to bring relief to millions of shingle sufferers from around the world.