Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau

Ni yw un o ysgolion Fferylliaeth gorau’r DU. Mae ein hymchwil yn llywio ac yn cefnogi ein graddau, gan ganiatáu i fyfyrwyr ymchwilio i wahanol agweddau o fferylliaeth.

Nodwch bod y cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Israddedig

Rydym yn falch o fod yn hyfforddi Fferyllwyr y dyfodol. Ein cenhadaeth yw rhoi i’n myfyrwyr y wybodaeth, y sgiliau a’r profiad angenrheidiol i lwyddo yn eu dewis o yrfa.

Ôl-raddedig a addysgir

Archwiliwch ein dewis cyffrous o raglenni MSc a PgDip a addysgir ar gyfer fferyllwyr, gwyddonwyr biofeddygol ac ymarferwyr gofal iechyd.

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi’r rhyddid i chi ymchwilio’n ddwfn i bwnc cyfoes, gydag ymchwilwyr blaenllaw a chyfleusterau o’r radd flaenaf.

Cyfleoedd cyfrwng Cymraeg

Mae'r Ysgol Fferylliaeth yn bwriadu cryfhau'r ddarpariaeth iaith Gymraeg ym maes Fferyliaeth i wasanaethu cleifion Cymru.

"Mae astudio fferylliaeth ym Mhrifysgol Caerdydd wedi bod yn brofiad dymunol a gwerthfawr. Rwy’n teimlo fy mod wedi ennill gwybodaeth a sgiliau a fydd gen i drwy weddill fy mywyd. Rwy’n hyderus bod y safonau uchel a osodwyd yn Ysgol Fferylliaeth Caerdydd wedi fy mharatoi ar gyfer fy mlwyddyn cyn cofrestru ac ar gyfer fy llwybr gyrfa wedi hynny. Byddwn yn ei argymell yn fawr."

Esther Ntanganika