Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau

Ni yw un o ysgolion Fferylliaeth gorau’r DU. Mae ein hymchwil yn llywio ac yn cefnogi ein graddau, gan ganiatáu i fyfyrwyr ymchwilio i wahanol agweddau o fferylliaeth.

Nodwch bod y cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Israddedig

Mae gan ein gradd Meistr Fferylliaeth bedwar thema: cemeg feddygol, cyflenwi cyffuriau, ffarmacoleg ac ymarfer fferyllol.

Ôl-raddedig a addysgir

Rydym yn cynnig ystod amrywiol o raglenni ôl-raddedig a addysgir ar gyfer fferyllwyr, gwyddonwyr biofeddygol ac ymarferwyr gofal iechyd.

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi rhyddid ichi ymchwilio i bwnc blaengar yn fanwl, ymhlith ymchwilwyr blaenllaw sydd â chyfleusterau o'r radd flaenaf.

Cyfleoedd cyfrwng Cymraeg

Mae'r Ysgol Fferylliaeth yn bwriadu cryfhau'r ddarpariaeth iaith Gymraeg ym maes Fferyliaeth i wasanaethu cleifion Cymru.

"Mae astudio fferylliaeth ym Mhrifysgol Caerdydd wedi bod yn brofiad dymunol a gwerthfawr. Rwy’n teimlo fy mod wedi ennill gwybodaeth a sgiliau a fydd gen i drwy weddill fy mywyd. Rwy’n hyderus bod y safonau uchel a osodwyd yn Ysgol Fferylliaeth Caerdydd wedi fy mharatoi ar gyfer fy mlwyddyn cyn cofrestru ac ar gyfer fy llwybr gyrfa wedi hynny. Byddwn yn ei argymell yn fawr."

Esther Ntanganika