Ewch i’r prif gynnwys

Projects

Mae ein gwaith ymchwil sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang yn cael effaith.

Mae’r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol yn ymwneud â rhaglenni ymchwil blaengar sy’n ceisio gwella iechyd. Mae rhagoriaeth ein ymchwil perthnasol i wyddoniaeth fferyllol ac iechyd yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol. Mae’n cwmpasu’r continwwm llawn o wyddoniaeth sylfaenol i wyddoniaeth gymhwysol drosiadol ac arfer clinigol.

Mae rhai o'n prosiectau'n cynnwys:

protocell

Diagnosteg clyfar

Gallai deunyddiau synthetig a ysbrydolwyd gan gelloedd biolegol baratoi’r ffordd ar gyfer y genhedlaeth nesaf o ddiagnosteg glyfar.

A closeup of some molecular structures.

Cyfansoddion newydd ar gyfer brwydro yn erbyn canser

Cyfansoddion newydd ar gyfer brwydro yn erbyn canser.

E Coli

Llieiniau gwrthficrobaidd

Datblygu protocol profi wedi'i deilwra ar gyfer effeithlonrwydd llieiniau gwrthfeicrobaidd.

Sganiwr côd bar ATLAS

Sganiwr côd bar ATLAS

Lleihau gwallau yn ymwneud â gwastraff neu weinyddu mewn ymarfer rhagnodi yng nghartrefi gofal.

Meicronodwyddau

Datblygu ffordd syml, cyfleus a di-boen o gyflawni dull atal cenhedlu am chwe mis ar y tro.

Prosiect “NanoSat” a ariennir gan NATO

Synhwyrydd amser real newydd sy’n seiliedig ar nanoronynnau ar gyfer B. anthracis ac M. twbercwlosis. Rhan o Raglen Gwyddoniaeth ar gyfer Heddwch a Diogelwch NATO

LEGO® yn y labordy: Creu blociau adeiladu bywyd

Mae Dr Christopher Thomas, Dr Oliver Castell a Dr Sion Coulman wedi adeiladu bioargraffydd 3D wedi'i wneud yn gyfan gwbl o LEGO® gyda'r nod o greu deunydd biolegol fforddiadwy.