Ewch i’r prif gynnwys

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl arferion a gweithgareddau.

Ein nod yw sefydlu gweithle teg, cefnogol a galluogol sy'n rhydd o wahaniaethu ac sy'n seiliedig ar werthoedd urddas, cwrteisi a pharch.

Athena SWAN

Rydym yn falch o gynnal Gwobr Efydd Athena SWAN ac rydym yn ymdrechu'n barhaus i sicrhau cydraddoldeb rhywiol. Roedd y rownd olaf ym mis Chwefror 2024. Mae ein cais i'w weld ar gais. E-bostiwch ein arweinydd SAT, Duncan Azzopardi.

Rwyf wrth fy modd bod yr ysgol wedi derbyn cydnabyddiaeth efydd Athena SWAN. Mae'r wobr yn ddilysiad allanol o'r amgylchedd, arferion gwaith a diwylliant yr ysgol sy'n cefnogi gyrfaoedd gwyddonwyr benywaidd yn enwedig ac sydd o fudd i bawb sy'n gweithio yn yr ysgol.

Professor Gary F. Baxter Professor of Pharmacology