Ewch i’r prif gynnwys

Ymrestru drwy’r post neu’n bersonol

Gallwch ddychwelyd eich ffurflen ymrestru wedi’i llenwi drwy’r post, ebost neu’n bersonol.

Bydd angen i chi ddychwelyd eich ffurflen ymrestru a’ch taliad i gadw lle ar eich cwrs o ddewis. Lle bo’n bosibl, dylid cwblhau ffurflenni ymrestru cyn dechrau eich dosbarth cyntaf.

Ffurflen Ymrestru 2019/20

Ffurflen Ymrestru 2019/20

1 Gorffennaf 2019

Canllawiau Ymrestru a Ffurflen Ymrestru 2019/20

DownloadPDF

Llenwi eich ffurflen

Unwaith y byddwch wedi dewis y cwrs yr ydych chi am ei astudio, dylech argraffu’r ffurflen ymrestru a llenwi’r holl adrannau’n llawn, gan ddefnyddio priflythrennau bloc.

Mae’n rhaid i chi lofnodi’r datganiad ar ddiwedd y ffurflen i’ch cais gael ei brosesu. Bydd ffurflenni ymrestru heb lofnod yn cael eu dychwelyd.

Dychwelyd eich ffurflen

O 1 Awst 2019 ymlaen, ni fyddwn yn derbyn taliadau gydag arian parod, siec neu archeb bost. allwch ddychwelyd eich ffurflen ymrestru wedi’i llenwi drwy’r post, ebost neu’n bersonol (gwiriwch ein oriau agor cyn ymweld). Gallwch hefyd ddychwelyd eich ffurflen ymrestru wedi'i llenwi drwy'r post neu drwy ebost, a threfnu i dalu dros y ffôn.

Gellir dychwelyd ffurflenni ymrestru wedi’u llenwi i:

Addysg Barhaus a Phroffesiynol
21-23 Ffordd Senghennydd
Caerdydd
CF24 4AG

Cysylltu â ni

Addysg Barhaus a Phroffesiynol

Course code: SCI19A5150A
Course title: Cyflwyniad i Fioleg Ddynol
Start date: 12 September 2019
Fee: £450
Concessionary fee: £360