Ewch i’r prif gynnwys

Ymrestru drwy ebost

Bydd angen i chi ddychwelyd eich ffurflen ymrestru a’ch taliad i gadw lle ar eich cwrs o ddewis. Lle bo’n bosibl, dylid cwblhau ffurflenni ymrestru cyn dechrau eich dosbarth cyntaf.

Cwblhau eich ffurflen

Unwaith y byddwch wedi dewis y cwrs yr ydych chi am ei astudio, dylech:

  1. lawrlwytho'r ffurflen ymrestru
  2. cwblhau pob adran yn llawn, gan ddefnyddio priflythrennau bloc
  3. arwyddo'r datgaiad ar ddiwedd y ffurflen er mwyn i'ch cais gael ei brosesu. Bydd ffurflenni ymrestru heb lofnod yn cael eu dychwelyd.

Enrolment Form 2023-24 (Welsh)

Canllawiau Ymrestru a Ffurflen Ymrestru 2023/24

Y ffordd orau i lenwi’r ffurflen hon yw defnyddio Adobe Acrobat Reader. Lawrlwytho Adobe Acrobat Reader.

Dychwelyd eich ffurflen

Rhaid dychwelyd ffurflenni ymrestru drwy ebost: learn@caerdydd.ac.uk.

Ni fyddwn yn derbyn ffurflenni ymrestru drwy'r post.

Talu

Gallwch drefnu taliad dros y ffôn.

Ers 1 Awst 2019, nid ydym yn derbyn taliadau ar ffurf arian parod, siec neu drwy'r post.

Cysylltu â ni

Addysg Barhaus a Phroffesiynol