Ewch i’r prif gynnwys
Hidlo canlyniadau filter-icon

1-10 o 169 canlyniad chwilio

CrwsLleoedd Gwag

Cyfraith Trosedd

lefel 4 10 credyd

Mae'r cwrs hwn yn edrych ar agweddau ar Gyfraith Droseddol, gan gynnwys llofruddiaeth, dynladdiad, ymosod, lladrata, lladrad, byrgleriaeth, ac iawndal troseddol.

Ie

Dulliau Ymchwil

lefel 4 10 credyd

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i'r cyd-destunau ymarferol a damcaniaethol ar gyfer gwneud ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol.

Ie

Java I

lefel 5 20 credyd

Mae'r cwrs hwn yn gyflwyniad i gysyniadau rhaglennu JAVA

Ie

Cyfraith Contractau

lefel 4 10 credyd

Mae'r cwrs hwn yn edrych ar greu contractau sy'n gyfreithiol rwymol a sut mae contract yn gweithio'n ymarferol.

Ie

Gwella eich Tsieinëeg

lefel 4 20 credyd

Rydych yn gymwys ar gyfer y cwrs hwn os ydych chi wedi dysgu Mandarin Tsieinëeg yn rhan-amser am flwyddyn.

Ie

Rheoli prosiectau

lefel 4 10 credyd

Mae'r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad da i'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer rheoli prosiectau’n llwyddiannus.

Ie

Cyfraith Ewrop

lefel 4 10 credyd

Deall gweithrediant ac effaith Cyfraith Ewrop ar gyfraith Cymru a Lloegr.

Ie

Parler franc

lefel 5 20 credyd

Ce cours est d'un niveau supérieur avancé qui s'adresse aux étudiants qui souhaitent perfectionner leur connaissance de la langue, de la société et de la culture française.

Ie

Polisïau Cymdeithasol

lefel 4 20 credyd

Bydd y cwrs hwn yn datblygu eich dealltwriaeth o bolisïau cymdeithasol pwysig wnaeth sefydlu'r Wladwriaeth Lles ac yn bwrw golwg ar bolisïau cyfredol.

Ie

Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Cwnsela

lefel 3 10 credyd

Nod y modiwl hwn yw adeiladu ar sgiliau a ddatblygwyd eisoes mewn cyrsiau sgiliau cwnsela sylfaenol.

Ie