Ewch i’r prif gynnwys

2017

Newspaper headline on Climate change

Gallai'r term 'Ynni Prydain Fawr' danio angerdd ceidwadwyr dros weithredu ar newid yn yr hinsawdd

14 Chwefror 2017

Astudiaeth yn nodi iaith yn ymwneud â hinsawdd sy'n apelio at bleidleiswyr asgell dde-ganol

Doctor administring diabetes needle

Manteision system meddyginiaeth diabetes

14 Chwefror 2017

Gall dyfais syml ar gyfer rheoli meddyginiaeth leihau'r nifer o gleifion diabetes sy'n datblygu cymhlethdodau

Senedd - iStock

Adroddiad newydd yn dweud y bydd cytundeb cyllidol Cymru’n chwyddo coffrau'r Llywodraeth gyda channoedd o filiynau o bunnoedd

10 Chwefror 2017

Gallai cyllideb Llywodraeth Cymru gynyddu dros £120 miliwn y flwyddyn erbyn 2028

war1

Cost ddynol rhyfeloedd

10 Chwefror 2017

Astudiaeth newydd gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn ystyried atgofion o Ryfeloedd Cartref Lloegr a systemau elusen yn y cyfnod modern cynnar.

Ground prep at Innovation Campus

Gwaith gosod seiliau yn dechrau ar Gampws Arloesedd Caerdydd

10 Chwefror 2017

Mae gwaith gosod y seiliau ar Gampws Arloesedd Caerdydd wedi dechrau.

blue pigment

Pigment research is ‘completely novel’

9 Chwefror 2017

Natural blue colouring agent could benefit cosmetics and food industries

tab on computer showing Twitter URL

Troseddau casineb Brexit

9 Chwefror 2017

Mae grant o £250,000 wedi’i ddyfarnu i’r Labordy Gwyddor Data Cymdeithasol er mwyn sefydlu canolfan a fydd yn monitro troseddau atgasedd cysylltiedig â Brexit ar y cyfryngau cymdeithasol

25000 pencils

Tîm Caerdydd yn creu dyluniad anferth o 25,000 o bensiliau

8 Chwefror 2017

Staff a myfyrwyr o Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn arddangos strwythur dylunio gwreiddiol yn Barcelona

e-cigarettes

Pobl ifanc yng Nghymru bellach yn fwy tebygol o lawer o roi cynnig ar e-sigaréts na thybaco

8 Chwefror 2017

Ymchwil y Brifysgol yn dangos bod y defnydd o e-sigaréts yn cynyddu'n gyflym yng Nghymru

Mother and baby black rhinos

Dirywiad yn amrywiaeth genetig rhinoserosiaid

8 Chwefror 2017

Angen ailfeddwl er mwyn achub y rhinoseros du, sydd mewn perygl difrifol