Ewch i’r prif gynnwys

2015

Young girl in Africa

'Gallwn wneud gwahaniaeth go iawn yma ac achub bywydau'

21 Hydref 2015

Arbenigwyr o Gymru'n rhoi hyfforddiant fydd yn achub bywydau mewn ardal anghysbell.

eye clinic opening

Cyfleuster gofal llygaid newydd yn agor

21 Hydref 2015

Cyfleuster newydd I hybu gofal yn gymuned.

A close up photo of the top corner of the Hadyn Ellis Building

Canolfan ymchwil yn cael cydnabyddiaeth genedlaethol

20 Hydref 2015

Adeilad Hadyn Ellis wedi dod yn ail am ei ddyluniad arloesol mewn gwobrau cenedlaethol.

Children stood in rows smiling - phoenix projec

Disgyblion Caerdydd yn ffurfio 'cyfeillgarwch gydol oes' gyda phlant yn Affrica

19 Hydref 2015

Prosiect y Brifysgol yn cefnogi cyswllt oes rhwng ysgol yng Nghaerdydd a disgyblion yn Namibia.

All Blacks Training bikes

Y Crysau Duon yn hyfforddi yng nghampfa Prifysgol Caerdydd

19 Hydref 2015

Tîm Seland Newydd yn defnyddio campfa Prifysgol Caerdydd wrth iddynt geisio cadw gafael ar Gwpan Rygbi'r Byd.

Grangetown ladies

Dull 'arloesol' o greu cymuned fwy diogel

15 Hydref 2015

Y Brifysgol yn cydweithio â'r heddlu a'r gwasanaeth tân i drefnu wythnos o ddigwyddiadau yn Grangetown.

hallucination black and white

Rhesymoli'r afresymol

15 Hydref 2015

Sut mae rhithwelediadau yn deillio o geisio gwneud synnwyr o fyd amwys.

Building blocks logo

Partneriaeth Nyrsys Teulu

14 Hydref 2015

Mae ymchwil newydd yn cwestiynu rhaglen.

Aerial shot of Cardiff

Prifysgol Caerdydd yn cyfrannu £2.7bn i economi'r DU

14 Hydref 2015

Ymchwil newydd yn dangos bod y Brifysgol yn cynhyrchu £6 am bob £1 y mae'n ei gwario. 

EU flag moving in the wnd

Beth ddylai perthynas Cymru fod â'r UE?

14 Hydref 2015

Lansio prosiect newydd i archwilio perthynas Cymru â'r UE cyn y refferendwm.