Ewch i’r prif gynnwys

2015

Living wage champions

Y Brifysgol yn cael ei henwi'n 'Bencampwr Cyflog Byw'

2 Tachwedd 2015

Gwobrwyo'r Brifysgol am gydnabod pwysigrwydd y Cyflog Byw, a all newid bywydau.

Heather waterman profile shot

Pennaeth newydd i’r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Caerdydd

30 Hydref 2015

Penodi'r Athro Heather Waterman yn bennaeth Ysgol sydd ymhlith y pump orau yn y DU

sec of stat 1

Y Brifysgol yn croesawu Ysgrifennydd Gwladol Cymru

29 Hydref 2015

Stephen Crabb AS yn rhoi araith yn Ysgol Busnes Caerdydd

Mosque in Dubai

Archesgob Caergaint yn cymeradwyo ymchwil y Brifysgol i gysylltiadau ffydd

29 Hydref 2015

Cefnogi argymhellion i wella cysylltiadau rhwng grwpiau ffydd a systemau cynllunio llywodraeth leol.

wall panels

Treial cyntaf y DU i goncrit hunaniachaol

28 Hydref 2015

Prosiect dan arweiniad Prifysgol Caerdydd yn profi ffyrdd o atgyweirio concrit yn awtomatig heb ymyrraeth ddynol.

World Half Runners

Cyfle i chwarae rhan allweddol mewn digwyddiad chwaraeon byd-eang

26 Hydref 2015

Mae cyfle ar gael i fod yn rhan allweddol o lwyddiant digwyddiad chwaraeon pwysig a fydd yn dod â rhai o athletwyr gorau'r byd i Gaerdydd.

Julie Williams

Caerdydd yn cael ei henwi'n 'Ganolfan Rhagoriaeth' gan Precision Medicine Catapult

26 Hydref 2015

Mae Caerdydd wedi cael ei henwi'n 'Ganolfan Rhagoriaeth' mewn rhwydwaith o ganolfannau i ddatblygu meddygaeth fanwl ledled y DU.

Stream and trees

Ymchwil yn dangos bod coed yn helpu i ddiogelu cynefinoedd afonydd

23 Hydref 2015

Gwyddonwyr yn galw ar lunwyr polisi i blannu mwy i ddiogelu eu cynefinoedd rhag y newid yn yr hinsawdd.

two int students

Dewis dylunwyr ar gyfer Canolfan y Myfyrwyr

23 Hydref 2015

Penseiri blaenllaw i ddylunio Canolfan y Myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd, buddsoddiad gwerth £45m ar gyfer profiad myfyrwyr.

Tablets

Strategaeth gyffredinol i gynyddu effeithiolrwydd cyffuriau

22 Hydref 2015

Gwyddonwyr yn dylunio dull mwy effeithiol o gyflwyno cyffuriau sy'n targedu celloedd canser a chlefydau eraill.