Ewch i’r prif gynnwys

Cofrestru ac ymsefydlu israddedigion

Rhaid i'r holl fyfyrwyr fynychu cofrestru ac ymsefydlu yr Ysgol.

Llongyfarchiadau i chi ar gael lle ym Mhrifysgol Caerdydd. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu wrth i chi ddechrau astudio gyda ni, ac yn gweithio'n galed i sicrhau y byddwch yn byw ac yn dysgu'n ddiogel.

Er mwyn eich helpu i dod i arfer â bywyd myfyrwyr, rydym wrthi'n cynllunio gweithgareddau ymsefydlu lle bydd cyfle i chi ddod i ymgyfarwyddo â'ch Ysgol Academaidd a'r staff.

Canolfan Cefnogi Myfyrwyr

Gall y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr gynnig cyngor ynghylch cyllid, rheoli arian yn y brifysgol, ynghyd â chefnogaeth ar gyfer dysgu, dyslecsia, anableddau a rheoli eich iechyd a’ch lles.

Mae croeso i’r holl fyfyrwyr alw heibio’r Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr rhwng 12:00 a 14:30, o ddydd Llun i ddydd Iau. Mae’r Ganolfan ar Ail Lawr Tŷ Aberteifi, Parc y Mynydd Bychan.

Amserlenni ymsefydlu

Dewisiwch eich rhaglen er mwyn gweld yr amserlen ymsefydlu ar ei chyfer. Gallai’r siaradwyr newid, o ganlyniad i bryd maent ar gael.

Israddedig

DateTimeSessionStaff/speaker
Dydd Llun 31 Ionwar 2021 10:30-12:00 Hanner Dydd

Sesiwn Wyneb yn Wyneb

Ty Dewi Sant, LT1
Croeso i Raglen Oedolion Baglor Nyrsio (BN) Gaynor Williams a Bethan Bridges
  12:00 Hanner Dydd-12:15Egwyl 
 12:15-12:30Croeso i Gaerdydd gan Bennaeth Ysgol a Phennaeth NyrsioYr Athro David Whitaker a Sue Ward
 12:30- 12:45Cyfarwyddwyr Nyrsio – Aneurin BevanLinda Jones
 12:45-13:00Cyfarwyddwyr Nyrsio – Byrddau Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r FroCarys Fox
 13:00-13:15Egwyl 
 13:15-13:30Cydraddoldeb ac AmrywiaethMo O'Brien
 13:30-14:00Mentora MyfyrwyrSian Eddy
Dydd Mawrth 1 Chwefror 2021Canolfan Bywyd Myfyrwyr Campws Parc CathaysCasglu Cardiau Adnabod Myfyriwr trwy Eventbrite ApwyntiadauCofrestrfa
Dydd Mawrth 1 a Dydd Mercher 2 Chwefror 202109:00-10:00

Sesiwn Galw Heibio Gwirfoddol
Gwybodaeth TG - Office 365, Offer, Mewnrwyd Uni a Dysgu Canolog

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Tîm Technoleg Dysgu
 Deunyddiau asyncronigAddasrwydd i Ymarfer Erica Chivers
  Twyll yn y NHS Nigel Price
  Tîm Cyllid Ysgol Sarah Bond
   Y Gymraeg/Welsh Language Gwyneth Richards
  Lleoliad Katie Summerhill
   Gwasanaethau Anabledd i Fyfyrwyr Hannah Arnold
   Sgiliau Clinigol Clare Hawker
   Polisi a Phresenoldeb Salwch ac Absenoldeb Gaynor Williams
   Diogelwch Personol a Sicrwydd PC Neate
   Cyflwyniad i Wasanaethau Iechyd Galwedigaethol Jennifer Prosser
   Gwasanaethau Llyfrgell Lucy Welch
   Diogelwch Tân Learning.Wales.NHS.UK
   Cymorth i FyfyrwyrCymorth i Fyfyrwyr
Dydd Iau 3 Chwefror 2022Deunyddiau asyncronigRhowch eich archeb gwisg ar y Safle ManylionAlexandra
  Rhowch eich archeb Bathodyn Enw MyfyriwrPA Promotions
 13:00-14:15 

Sesiwn Fyw Zoom
Sesiwn IPE

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Emma Pope
 14:30-15:30 

Cyfarfod Ar-lein
Cyfarfod â Thiwtoriaid PersonolTiwtoriaid Personol
Dydd Gwener 4 Chwefror 202210:30-11:15

Sesiwn Wyneb yn Wyneb

Ty Dewi Sant, LT1
Llais Myfyrwyr, Panel Staff Myfyrwyr a Fforwm Myfyrwyr Iechyd CymruMike Johnson a Sebastian Ripley
 11:15-12:30Taith o amgylch Campws Parc y Mynydd BychanUndeb y Myfyrwyr
  12:30-13:30

Ty Dewi Sant, LT1
Sesiwn Holi ac Ateb gyda Thimau RhaglenGaynor Williams, Alex Nute a Bethan Bridges
DateTimeSessionStaff/speaker
Dydd Llun 31 Ionwar 202110:30-12:00 Hanner Dydd

Sesiwn Wyneb yn Wyneb

Ty Dewi Sant, Ystafell 1:4
Croeso i Raglen Iechyd Meddwl Baglor Nyrsio (BN)Alex Nute
 12:00 Hanner Dydd- 12:15Egwyl 
 12:15-12:30 

Ty Dewi Sant, Darlithfa 1
Croeso i Gaerdydd gan Bennaeth Ysgol a Phennaeth Nyrsio Sue Ward
 12:30-12:45 Cyfarwyddwyr Nyrsio – Aneurin BevanLinda Jones
 12:45-13:00 Cyfarwyddwyr Nyrsio – Byrddau Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r FroCarys Fox
 13:00-13:15 Egwyl 
 13:15-13:30 Cydraddoldeb ac AmrywiaethMo O'Brien
 13:30-14:00 Mentora MyfyrwyrSian Eddy
Dydd Mawrth 1 Chwefror 2021Canolfan Bywyd Myfyrwyr Campws Parc CathaysCasglu Cardiau Adnabod Myfyriwr trwy Eventbrite ApwyntiadauCofrestrfa
Dydd Mawrth 1 a Dydd Mercher 2 Chwefror 202109:00-10:00 

Sesiwn Galw Heibio Gwirfoddol
Gwybodaeth TG - Office 365, Offer, Mewnrwyd Uni a Dysgu Canolog

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Tîm Technoleg Dysgu
 Deunyddiau asyncronigAddasrwydd i Ymarfer Erica Chivers
   Twyll yn y NHS Nigel Price
   Tîm Cyllid Ysgol Sarah Bond
   Y Gymraeg / Welsh Language Gwyneth Richards
   Lleoliad Katie Summerhill
  Gwasanaethau Anabledd i Fyfyrwyr Hannah Arnold
  Sgiliau Clinigol Clare Hawker
  Polisi a Phresenoldeb Salwch ac AbsenoldebGaynor Williams
  Diogelwch Personol a Sicrwydd PC Neate
  Cyflwyniad i Wasanaethau Iechyd Galwedigaethol Jennifer Prosser
  Gwasanaethau Llyfrgell Lucy Welch
  Diogelwch Tân Learning.Wales.NHS.UK
  Cymorth i FyfyrwyrCymorth i Fyfyrwyr
Dydd Iau 3 Chwefror 2022Deunyddiau asyncronigRhowch eich archeb gwisg ar y Safle ManylionAlexandra
  Rhowch eich archeb Bathodyn Enw Myfyriwr 
 13:00-14:15

Sesiwn Fyw Zoom
Sesiwn IPE

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Emma Pope
Dydd Gwener 4 Chwefror 202210:30-11:15

Sesiwn Wyneb yn Wyneb

Ty Dewi Sant, LT1
Llais Myfyrwyr, Panel Staff Myfyrwyr a Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru Mike Johnson a Sebastian Ripley
 11:15-12:30 Taith o amgylch Campws Parc y Mynydd BychanUndeb y Myfyrwyr
 12:30-13:30 

Ty Dewi Sant, Ystafell 1:4
Sesiwn Holi ac Ateb gyda Thîm Rhaglen Iechyd Meddwl Alex Nute

Taflen tiwtor personol

Peidiwch ag anghofio llenwi eich taflen ar gyfer eich cyfarfod tiwtor personol cyntaf. Byddwn yn dosbarthu'r daflen tua phythefnos neu dair wythnos wedi i'ch rhaglen ddechrau.

Cysylltu

Ar gyfer ymholiadau cofrestru, cysylltwch â'r Tîm Rheoli Gwybodaeth Myfyrwyr:

Tîm Gwybodaeth Rheoli Myfyrwyr

Ar gyfer ymholiadau Sefydlu, cysylltwch â'r Tîm Cefnogi Rhaglen:

Tîm Cefnogi'r Rhaglen