Ewch i’r prif gynnwys

Cofrestru ac ymsefydlu israddedigion

Rhaid i'r holl fyfyrwyr fynychu cofrestru ac ymsefydlu yr Ysgol.

Llongyfarchiadau i chi ar gael lle ym Mhrifysgol Caerdydd. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu wrth i chi ddechrau astudio gyda ni, ac yn gweithio'n galed i sicrhau y byddwch yn byw ac yn dysgu'n ddiogel.

Er mwyn eich helpu i dod i arfer â bywyd myfyrwyr, rydym wrthi'n cynllunio gweithgareddau ymsefydlu lle bydd cyfle i chi ddod i ymgyfarwyddo â'ch Ysgol Academaidd a'r staff.

Canolfan Cefnogi Myfyrwyr

Gall y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr gynnig cyngor ynghylch cyllid, rheoli arian yn y brifysgol, ynghyd â chefnogaeth ar gyfer dysgu, dyslecsia, anableddau a rheoli eich iechyd a’ch lles.

Mae croeso i’r holl fyfyrwyr alw heibio’r Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr rhwng 12:00 a 14:30, o ddydd Llun i ddydd Iau. Mae’r Ganolfan ar Ail Lawr Tŷ Aberteifi, Parc y Mynydd Bychan.

Amserlenni ymsefydlu

Dewisiwch eich rhaglen er mwyn gweld yr amserlen ymsefydlu ar ei chyfer. Gallai’r siaradwyr newid, o ganlyniad i bryd maent ar gael.

Israddedig

DateTimeSessionStaff/speaker
Dydd Llun 27 Medi 2021 10:00 - 11:00

Sesiwn cydamserol byw
Croeso i Raglen Oedolion Baglor Nyrsio (BN)

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Gaynor Williams, Claire Job a Ricky Hellyar
  13:00 - 14:15

Sesiwn cydamserol byw
Mentoriaeth Myfyrwyr

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Sian Eddy
 Deunyddiau asyncronigLansio adnoddau dysgu digidol myfyrwyr 
Dydd Mawrth 28 Medi 2021Deunyddiau asyncronigCroeso gan Gyfarwyddwyr Nyrsio - Byrddau Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Chaerdydd a'r Fro Linda Alexander a Jason Roberts
  Croeso i Gaerdydd Sue Ward
  Ffitrwydd i Ymarfer Erica Chivers
  Twyll yn y NHS Nigel Price
  Tîm Cyllid Ysgol Sarah Bond
   Y Gymraeg / Welsh Language Gaynor Williams
  Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Mo O'Brien
   Gwybodaeth TG - Office 365, Offer, Mewnrwyd Uni a Dysgu Canolog

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Tîm Technoleg Dysgu
Dydd Mercher 29 Medi 2021Deunyddiau asyncronig Lleoliad Katie Summerhill
   Gwasanaethau Anabledd i Fyfyrwyr Hannah Arnold
   Sgiliau Clinigol Clare Hawker
   Polisi a Phresenoldeb Salwch ac Absenoldeb Rheolwr Rhaglen
   Diogelwch a Diogelwch Personol PC Neate
   Cyflwyniad i Wasanaethau Iechyd Galwedigaethol Jennifer Prosser
   Holl bolisi Gwisg Cymru a chyfarwyddiadau Ffitio i'w rhoi i'r myfyrwyr Rheolwr Rhaglen
   Modiwl Diogelwch Tân Learning.Wales.NHS.UK
   Gwybodaeth TG - Office 365, Offer, Mewnrwyd Uni a Dysgu Canolog

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Tîm Technoleg Dysgu
  Cymorth i Fyfyrwyr Gareth Davies
Dydd Iau 30 Medi 2021

Sesiwn cydamserol byw

AM or PM

Sesiwn IPE - Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn Learning Central Emma Pope
Dydd Gwener 01 Hydref 2021Deunyddiau asyncronig Rhowch eich archeb unffurf ar y Safle Manylion Alexandra
  09:30

Sesiwn cydamserol byw
Llais Myfyrwyr, Panel Staff Myfyrwyr a Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Sebastian Ripley, Tim Fry a Mike Johnson
  12:30-13:30

Sesiwn cydamserol byw
Sesiwn Cwestiynau ac Ateb gyda thîm y rhaglen oedolion

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
 
  Dolenni gwerthuso wedi'u hanfon allan
DateTimeSessionStaff/speaker
Dydd Llun 27 Medi 2021Deunyddiau asyncronigCroeso i Gaerdydd gan David WhitakerYr Athro David Whitaker
  11:00 - 12:00

Sesiwn cydamserol byw
Cyflwyniad a chroeso i Raglen Iechyd Meddwl BN

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Alex Nute
  13:00 -  14:00

Sesiwn cydamserol byw
Cyfarfod â thîm Iechyd Meddwl BN

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Alex Nute, Alicia Stringfellow a Mandy King
Dydd Mawrth 28 Medi 2021

09:00

Sesiwn cydamserol byw

Mentoriaeth Myfyrwyr

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Sian Eddy
 Deunyddiau asyncronig Croeso gan Gyfarwyddwyr Nyrsio - Byrddau Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Chaerdydd a'r Fro Linda Alexander a Jason Roberts
   Croeso i Gaerdydd Sue Ward
   Ffitrwydd i Ymarfer Erica Chivers
   Twyll yn y NHS Nigel Price
   Tîm Cyllid Ysgol Sarah Bond
   Y Gymraeg / Welsh Language Gaynor Williams
   Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Mo O'Brien
   Gwybodaeth TG - Office 365, Offer, Mewnrwyd Uni a Dysgu Canolog

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Tîm Technoleg Dysgu
Dydd Mercher 29 Medi 2021Deunyddiau asyncronig Lleoliad Katie Summerhill
   Gwasanaethau Anabledd i Fyfyrwyr Hannah Arnold
   Sgiliau Clinigol Clare Hawker
  Polisi a Phresenoldeb Salwch ac AbsenoldebRheolwr Rhaglen
  Diogelwch a Diogelwch Personol PC Neate
  Cyflwyniad i Wasanaethau Iechyd Galwedigaethol Jennifer Prosser
  Holl bolisi Gwisg Cymru a chyfarwyddiadau Ffitio i'w rhoi i'r myfyrwyrRheolwr Rhaglen
  Llyfrgell - croeso Lucy Welch
  Diogelwch tân Learning.Wales.NHS.UK
  Gwybodaeth TG - Office 365, Offer, Mewnrwyd Uni a Dysgu Canolog

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Tîm Technoleg Dysgu
  Cymorth i Fyfyrwyr Gareth Davies
Dydd Iau 30 Medi 2021

Sesiwn cydamserol byw

AM or PM

Sesiwn IPE - Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn Learning Central Emma Pope
Dydd Gwener 01 Hydref 2021Deunyddiau asyncronigRhowch eich archeb unffurf ar y Safle Manylion Alexandra
 

10:30

Sesiwn cydamserol byw

Llais Myfyrwyr, Panel Staff Myfyrwyr a Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Sebastian Ripley a Mike Johnson
 

11:00

Sesiwn cydamserol byw
Sesiwn Cwestiynau ac Ateb

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Alex Nute
 

14:00 - 15:00

Sesiwn cydamserol byw
Cynllun Mentora Lisa Gallone a Sian Eddy
  Dolenni gwerthuso wedi'u hanfon allan
DateTimeSessionStaff/speaker
Dydd Llun 27 Medi 2021 09:30 - 10:30

Sesiwn cydamserol byw
Cyflwyniad i'r Rhaglen BN Plant

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Julia Tod
 

13:00 - 14:00

Sesiwn cydamserol byw
Cyfarfod â'r tîm darlithio

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Peter McNee, Amie Hodges, Mandy Brimble Martina Nathan, Dwynwen Barklam, Julia Tod, Beth Pittaway a Sian Bill
Dydd Mawrth 28 Medi 2021Deunyddiau asyncronig Croeso gan Gyfarwyddwyr Nyrsio - Byrddau Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Chaerdydd a'r Fro Linda Alexander a Jason Roberts
   Croeso i Gaerdydd Sue Ward
   Ffitrwydd i Ymarfer Erica Chivers
   Twyll yn y NHS Nigel Price
   Tîm Cyllid Ysgol Sarah Bond
   Y Gymraeg / Welsh Language Gaynor Williams
   Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Mo O'Brien
   Gwybodaeth TG - Office 365, Offer, Mewnrwyd Uni a Dysgu Canolog

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Tîm Technoleg Dysgu
Dydd Mercher 29 Medi 2021Deunyddiau asyncronig Lleoliad Katie Summerhill
  Gwasanaethau Anabledd i Fyfyrwyr Hannah Arnold
   Sgiliau Clinigol Clare Hawker
   Polisi a Phresenoldeb Salwch ac Absenoldeb Rheolwr Rhaglen
   Diogelwch a Diogelwch Personol PC Neate
   Cyflwyniad i Wasanaethau Iechyd Galwedigaethol Jennifer Prosser
   Holl bolisi Gwisg Cymru a chyfarwyddiadau Ffitio i'w rhoi i'r myfyrwyr Rheolwr Rhaglen
  Modiwl Diogelwch Tân Learning.Wales.NHS.UK
  Gwybodaeth TG - Office 365, Offer, Mewnrwyd Uni a Dysgu Canolog

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Tîm Technoleg Dysgu
  Cymorth i Fyfyrwyr Gareth Davies
  09:00 - 10:00

Sesiwn cydamserol byw
Cynllun Mentora

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Sian Eddy
Dydd Iau 30 Medi 2021

Sesiwn cydamserol byw

PM

Sesiwn IPE Emma Pope
Dydd Gwener 01 Hydref 2021Deunyddiau asyncronigRhowch eich archeb unffurf ar y Safle Manylion Alexandra
  09:30

Sesiwn cydamserol byw
Llais Myfyrwyr, Panel Staff Myfyrwyr a Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Sebastian Ripley, Tim Fry a Mike Johnson
  12:00

Sesiwn cydamserol byw
Sesiwn Cwestiynau ac Ateb

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
 
  Dolenni gwerthuso wedi'u hanfon allan
DateTimeSessionStaff/speaker
Dydd Llun 27 Medi 2021 10:00 - 13:00

Michael Griffith Lecture Theatre
Croeso i GaerdyddYr Athro David Whitaker
  Cyflwyniad i'r Rhaglen Nikki Lacey
  Dod yn Fydwraig Nikki Lacey
Dydd Mawrth 28 Medi 2021Deunyddiau asyncronig Croeso i Gaerdydd Deb Hearle
   Ffitrwydd i Ymarfer Erica Chivers
   Twyll yn y NHS Nigel Price
  Tîm Cyllid Ysgol Sarah Bond
   Y Gymraeg / Welsh Language Gaynor Williams
   Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Mo O'Brien
  13:00 - 15:00 Gwybodaeth TG - Office 365, Offer, Mewnrwyd Uni a Dysgu Canolog

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Tîm Technoleg Dysgu
Dydd Mercher 29 Medi 2021Deunyddiau asyncronigLleoliad Katie Summerhill
   Sgiliau Clinigol Andrew Santos
   Diogelwch a Diogelwch Personol PC Neate
   Cyflwyniad i Wasanaethau Iechyd Galwedigaethol Jennifer Prosser
  Cymorth i Fyfyrwyr Gareth Davies
   Modiwl Diogelwch Tân Learning.Wales.NHS.UK
  13:00 - 15:00 Gwybodaeth TG - Office 365, Offer, Mewnrwyd Uni a Dysgu Canolog

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Tîm Technoleg Dysgu
Dydd Iau 30 Medi 2021Sesiwn cydamserol byw

AM or PM
Sesiwn IPE Emma Pope
Dydd Gwener 01 Hydref 2021Deunyddiau asyncronig Ffitio Gwisg i Fyfyrwyr Nyrsio a Bydwreigiaeth (Cyfarwyddiadau llawn i'w rhoi i'r myfyrwyr) Alexandra
  09:30

Sesiwn cydamserol byw
Llais Myfyrwyr, Panel Staff Myfyrwyr a Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Sebastian Ripley, Tim Fry a Mike Johnson
  11:00

Sesiwn cydamserol byw
Cyflwyniad i Fentora Myfyrwyr

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Sian Eddy
  Gwerthusiadau
DateTimeSessionStaff/speaker
Dydd Llun 27 Medi 2021 09:00 - 12:00

Islawr ystafell -1.3 Ty Dewi Sant
Croeso i Gaerdydd a Chyflwyniad i'r RhaglenYr Athro David Whitaker, Maria Clarke a Rachel Rowlands
Dydd Mawrth 28 Medi 2021 10:00

Sesiwn cydamserol byw
Mentoriaeth Myfyrwyr

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Lisa Gallone a Sian Eddy
 Deunyddiau asyncronig Croeso i Gaerdydd Deb Hearle
   Ffitrwydd i Ymarfer Erica Chivers
   Twyll yn y NHS Nigel Price
  Tîm Cyllid Ysgol Sarah Bond
   Y Gymraeg / Welsh Language Gaynor Williams
  Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Mo O'Brien
  13:00-15:00 Gwybodaeth TG - Office 365, Offer, Mewnrwyd Uni a Dysgu Canolog

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Tîm Technoleg Dysgu
Dydd Mercher 29 Medi 2021Deunyddiau asyncronigLleoliad Katie Summerhill
  Gwasanaethau Anabledd i Fyfyrwyr Hannah Arnold
  Diogelwch a Diogelwch Personol PC Neate
  Cyflwyniad i Wasanaethau Iechyd Galwedigaethol Jennifer Prosser
  Cymorth i Fyfyrwyr Gareth Davies
  Modiwl Diogelwch Tân Learning.Wales.NHS.Uk
  13:00-15:00 Sesiwn Galw Heibio TG - (Swyddfa 365, Offer, Mewnrwyd y Brifysgol a Dysgu Canolog)

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Tîm Technoleg Dysgu
Dydd Iau 30 Medi 2021

AM or PM

Sesiwn cydamserol byw

Sesiwn IPE - Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn Learning Central Emma Pope
Dydd Gwener 01 Hydref 2021 09:00

Sesiwn cydamserol byw
Sgwrs Ffitio Gwisg

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Grahame Gardner Ltd - Marc Edwards
  10:30

Sesiwn cydamserol byw
Llais Myfyrwyr, Panel Staff Myfyrwyr a Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Sebastian Ripley, Tim Fry a Mike Johnson
  14:00

Sesiwn cydamserol byw
Sesiwn Cwestiynau ac Ateb

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Maria Clarke a Rachel Rowlands
  Gwerthusiadau
DateTimeSessionStaff/speaker
Dydd Llun 27 Medi 2021 10:30

Sesiwn cydamserol byw
Croeso i Gaerdydd a'r Cyflwyniad i'r Rhaglen

Ymunwch â chyfarfod Timau
Yr Athro David Whitaker a Emma Pope
  12:00-13:00 Cinio 
  13:00-15:30 Gweithgareddau Tîm

Ymunwch â chyfarfod Timau
 
  Llythrennedd Digidol Emma Pope
  Ystafell Dianc mewn Blwch Emma Pope a Tîm radiotherapi
  Myfyrdod Grŵp Emma Pope a Tîm radiotherapi
Dydd Mawrth 28 Medi 2021Deunyddiau asyncronigCroeso i Gaerdydd Deb Hearle
  09:30-10:15 Cyflwyniad i system bell Grŵp 1 (anfonir cyfarwyddiadau ymuno ar wahân) Lynn Mundy
  10:30-11:15 Cyflwyniad i system bell Grŵp 2 (anfonir cyfarwyddiadau ymuno ar wahân) Lynn Mundy
  11:30-12:15 Cyflwyniad i system bell Grŵp 3 (anfonir cyfarwyddiadau ymuno ar wahân) Lynn Mundy
  12:30-13:30

Cyfarfod yr ail flwyddyn

Ymunwch â chyfarfod Timau
Emma Pope and carfan 2020
  13:00-15:00 Sesiwn Galw Heibio TG - (Swyddfa 365, Offer, Mewnrwyd y Brifysgol a Dysgu Canolog)

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Tîm Technoleg Dysgu
Dydd Mercher 29 Medi 2021Deunyddiau asyncronig Lleoliad Katie Summerhill
  Ffitrwydd i YmarferErica Chivers
   Gwasanaethau Anabledd i Fyfyrwyr Hannah Arnold
   Cyflwyniad i Wasanaethau Iechyd Galwedigaethol Jennifer Prosser
   Cymorth i Fyfyrwyr Gareth Davies
   Modiwl Diogelwch Tân Learning.Wales.NHS.UK
  10:00-11:00 Cyfarfodydd Tiwtoriaid Personol Erica Chivers, Nicholas Courtier, Lynn Mundy a Emma Pope
  11:00-12:00 Cynllun Mentora Rebecca Lewis a Students
  12:00-13:30 Cinio  
  13:30-15:00 Cyfarfod â'r tîm clinigol (anfonir gwahoddiadau ar wahân) Lynn Mundy, Sonia King a Nadia Ijadi-Maghsoodi
  13:00-15:00 Sesiwn Galw Heibio TG - (Swyddfa 365, Offer, Mewnrwyd y Brifysgol a Dysgu Canolog)

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Tîm Technoleg Dysgu
Dydd Iau 30 Medi 2021

AM or PM

Sesiwn cydamserol byw

Sesiwn IPE - Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn Learning Central Emma Pope
Dydd Gwener 01 Hydref 2021

10:00

Sesiwn cydamserol byw

Sgwrs Ffitio Gwisg

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Mark Edwards, Grahame Gardner Ltd
 

11:30

Sesiwn cydamserol byw

Llais Myfyrwyr, Panel Staff Myfyrwyr a Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Sebastian Ripley, Tim Fry a Mike Johnson
 Deunyddiau asyncronig Twyll yn y NHS Nigel Price
   Tîm Cyllid Ysgol Sarah Bond
   Y Gymraeg / Welsh Language Gaynor Williams
   Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Mo O'Brien
  Diogelwch a Diogelwch Personol PC Neate
 

14:30-15:30

Sesiwn cydamserol byw

Sesiwn Cwestiynau ac Ateb a Gwerthusiadau

Ymunwch â chyfarfod Timau
Emma Pope
DateTimeSessionStaff/Speaker
Dydd Llun 27 Medi 2021 09:30 - 12:00

Sesiwn cydamserol byw
Cyflwyniad i'r Rhaglen a'r Cyflwyniadau Modiwl

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Mark Linehan, Hywel Rogers, Martyn Floyd, Julia Kennedy a Karen Eckloff
  12:00 - 13:00

Sesiwn cydamserol byw
Cyfarfodydd tiwtor personol - cyfarfodydd digidol ar-lein

Bydd eich tiwtor personol yn cysylltu â chi trwy e-bost i drefnu cyfarfod pastrol un i un.
Yr holl staff sydd ar gael
  14:00

Sesiwn cydamserol byw
Cynllun Mentora

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Lisa Gallone a Sian Eddy
 

15:00 - 17:00

Sesiwn cydamserol byw

Cyfarfodydd tiwtor personol - cyfarfodydd digidol ar-leinYr holl staff sydd ar gael
Dydd Mawrth 28 Medi 2021Deunyddiau asyncronig Croeso i Gaerdydd Deb Hearle
  Ffitrwydd i Ymarfer Erica Chivers
   Twyll yn y NHS Nigel Price
   Tîm Cyllid Ysgol Sarah Bond
   Y Gymraeg / Welsh Language Gaynor Williams
   Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Mo O'Brien
  13:00 - 15:00 Sesiwn Galw Heibio TG - (Swyddfa 365, Offer, Mewnrwyd y Brifysgol a Dysgu Canolog)

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Tîm Technoleg Dysgu
Dydd Mercher 29 Medi 2021Deunyddiau asyncronig Lleoliad Katie Summerhill
   Gwasanaethau Anabledd i Fyfyrwyr Hannah Arnold
   Diogelwch a Diogelwch Personol PC Neate
  Cyflwyniad i Wasanaethau Iechyd Galwedigaethol Jennifer Prosser
   Cymorth i Fyfyrwyr Gareth Davies
   Modiwl Diogelwch Tân Learning.Wales.NHS.UK
  13:00 - 15:00 Sesiwn Galw Heibio TG - (Swyddfa 365, Offer, Mewnrwyd y Brifysgol a Dysgu Canolog)

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Tîm Technoleg Dysgu
Dydd Iau 30 Medi 2021

AM or PM

Sesiwn cydamserol byw

Sesiwn IPE - Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn Learning Central Emma Pope
Dydd Gwener 01 Hydref 2021

10:00

Sesiwn cydamserol byw

Sgwrs Ffitio Gwisg

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Mark Edwards, Grahame Gardner Ltd
 

11:30

Sesiwn cydamserol byw

Llais Myfyrwyr, Panel Staff Myfyrwyr a Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Mike Johnson, Sebastian Ripley a Tim Fry
 

13:30

Sesiwn cydamserol byw

Sesiwn Cwestiynau ac Ateb

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
 
  Gwerthusiadau
DateTimeSessionStaff/speaker
Dydd Llun 27 Medi 2021 09:30

Sesiwn cydamserol byw
Cyflwyniad i'r Cynllun Mentora

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Sian Eddy
 

10:30

Sesiwn cydamserol byw

Croeso i Gaerdydd a Chyflwyniad i'r Rhaglen

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Yr Athro David Whitaker, Tim Sharp a Michael Smith
  13:30 -  15:00

Sesiwn cydamserol byw
Gweithgareddau ar-lein

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
 
Dydd Mawrth 28 Medi 2021Deunyddiau asyncronigCroeso i Gaerdydd Deb Hearle
  Ffitrwydd i Ymarfer Erica Chivers
  Twyll yn y NHS Nigel Price
  Tîm Cyllid Ysgol Sarah Bond
   Y Gymraeg / Welsh Language Gaynor Williams
  Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Mo O'Brien
  13:00  - 15:00 Sesiwn Galw Heibio TG - (Swyddfa 365, Offer, Mewnrwyd y Brifysgol a Dysgu Canolog)

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Tîm Technoleg Dysgu
Dydd Mercher 29 Medi 2021Deunyddiau asyncronigLleoliad Sarah Fry
  Gwasanaethau Anabledd i Fyfyrwyr Hannah Arnold
  Diogelwch a Diogelwch Personol PC Neate
  Cyflwyniad i Wasanaethau Iechyd Galwedigaethol Jennifer Prosser
  Cymorth i Fyfyrwyr Gareth Davies
  Modiwl Diogelwch Tân Learning.Wales.NHS.UK
  13:00 - 15:00 Sesiwn Galw Heibio TG - (Swyddfa 365, Offer, Mewnrwyd y Brifysgol a Dysgu Canolog)

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Tîm Technoleg Dysgu
Dydd Iau 30 Medi 2021

AM or PM

Sesiwn cydamserol byw

Sesiwn IPE - Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn Learning Central Emma Pope
Dydd Gwener 01 Hydref 2021

09:00

Sesiwn cydamserol byw

Sgwrs Ffitio Gwisg

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Mark Edwards, Grahame Gardner Ltd
 

10:30

Sesiwn cydamserol byw

Llais Myfyrwyr, Panel Staff Myfyrwyr a Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Sebastian Ripley, Tim Fry a Mike Johnson
  12:00

Sesiwn cydamserol byw
Sesiwn Cwestiynau ac Ateb

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Tim Sharp a Michael Smith
  Gwerthusiadau
DateTimeSessionStaff/speaker
Dydd Llun 27 Medi 2021

09:00

Sesiwn cydamserol byw
Croeso i Gaerdydd

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Yr Athro David Whitaker
   Cyflwyniad i'r Rhaglen Alex Bradbury a Paul Hennessy
  Cyfarfod Gweithgareddau Penodol y Rhaglen a Thiwtoriaid Personol 
Dydd Mawrth 28 Medi 2021Deunyddiau asyncronig Croeso i Gaerdydd Deb Hearle
   Ffitrwydd i Ymarfer Erica Chivers
   Twyll yn y NHS Nigel Price
   Tîm Cyllid Ysgol Sarah Bond
   Y Gymraeg / Welsh Language Gaynor Williams
   Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Mo O'Brien
  13:00 - 15:00 Sesiwn Galw Heibio TG - (Swyddfa 365, Offer, Mewnrwyd y Brifysgol a Dysgu Canolog)

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Tîm Technoleg Dysgu
Dydd Mercher 29 Medi 2021

11:00

Sesiwn cydamserol byw

Cyflwyniad i'r Cynllun Mentora

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Sian Eddy
 Deunyddiau asyncronigLleoliad Katie Summerhill
   Gwasanaethau Anabledd i Fyfyrwyr Hannah Arnold
   Diogelwch a Diogelwch Personol PC Neate
   Cyflwyniad i Wasanaethau Iechyd Galwedigaethol Jennifer Prosser
   Cymorth i Fyfyrwyr Gareth Davies
   Modiwl Diogelwch Tân Learning.Wales.NHS.UK
  13:00 - 15:00 Sesiwn Galw Heibio TG - (Swyddfa 365, Offer, Mewnrwyd y Brifysgol a Dysgu Canolog)

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Tîm Technoleg Dysgu
Dydd Iau 30 Medi 2021

AM or PM

Sesiwn cydamserol byw
Sesiwn IPE - Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn Learning Central Emma Pope
Dydd Gwener 01 Hydref 2021

10:00

Sesiwn cydamserol byw
Sgwrs Ffitio Gwisg

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Mark Edwards, Grahame Gardner
 

11:30

Sesiwn cydamserol byw
Llais Myfyrwyr, Panel Staff Myfyrwyr a Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Sebastian Ripley, Tim Fry a Mike Johnson
 

12:30

Sesiwn cydamserol byw
Sesiwn Cwestiynau ac Ateb

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
 
  Gwerthusiadau
DateTimeSessionStaff/speaker
Dydd Llun 27 Medi 2021 09:30 - 12:00

Sesiwn cydamserol byw
Croeso i GaerdyddYr Athro David Whitaker
  Cyflwyniad i'r Rhaglen a Chyflwyniadau Modiwl

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Martyn Floyd
  12:00 -  13:00 & 15:00 - 17:00 Cyfarfodydd Tiwtoriaid PersonolYr holl staff sydd ar gael
Dydd Mawrth 28 Medi 2021Deunyddiau asyncronigCroeso i Gaerdydd Deb Hearle
  Ffitrwydd i Ymarfer Erica Chivers
  Twyll yn y NHS Nigel Price
  Tîm Cyllid Ysgol Sarah Bond
   Y Gymraeg / Welsh Language Gaynor Williams
  Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Mo O'Brien
  13:00 - 15:00 Sesiwn Galw Heibio TG - (Swyddfa 365, Offer, Mewnrwyd y Brifysgol a Dysgu Canolog)

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Tîm Technoleg Dysgu
Dydd Mercher 29 Medi 2021Deunyddiau asyncronigLleoliad Katie Summerhill
  Gwasanaethau Anabledd i Fyfyrwyr Hannah Arnold
  Diogelwch a Diogelwch Personol PC Neate
  Cyflwyniad i Wasanaethau Iechyd Galwedigaethol Jennifer Prosser
  Cymorth i Fyfyrwyr Gareth Davies
  Modiwl Diogelwch Tân Learning.Wales.NHS.UK
  13:00 - 15:00 Sesiwn Galw Heibio TG - (Swyddfa 365, Offer, Mewnrwyd y Brifysgol a Dysgu Canolog)

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Tîm Technoleg Dysgu
Dydd Iau 30 Medi 2021

AM or PM

Sesiwn cydamserol byw

Sesiwn IPE - Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn Learning Central Emma Pope
Dydd Gwener 01 Hydref 2021

11:30

Sesiwn cydamserol byw

Llais Myfyrwyr, Panel Staff Myfyrwyr a Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Mike Johnson, Sebastian Ripley a Tim Fry
 

13:30

Sesiwn cydamserol byw

Sesiwn Cwestiynau ac Ateb

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
 
  Gwerthusiadau
DateTimeSessionStaff/speaker
Dydd Mawrth 28 Medi 2021Deunyddiau asyncronigCroeso i GaerdyddDeb Hearle
  Ffitrwydd i YmarferErica Chivers
  Twyll yn y NHSNigel Price
  Tîm Cyllid YsgolSarah Bond
  Y Gymraeg / Welsh LanguageGaynor Williams
  Cydraddoldeb ac AmrywiaethMo O'Brien
 13:00 - 15:00Sesiwn Galw Heibio TG - (Swyddfa 365, Offer, Mewnrwyd y Brifysgol a Dysgu Canolog)

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Tîm Technoleg Dysgu
Dydd Mercher 29 Medi 2021Deunyddiau asyncronigLleoliadKatie Summerhill
  Diogelwch a Diogelwch PersonolPC Neate
  Cyflwyniad i Wasanaethau Iechyd GalwedigaetholJennifer Prosser
  Cymorth i FyfyrwyrGareth Davies
  Modiwl Diogelwch TânLearning.Wales.NHS.UK
 13:00 - 15:00 Sesiwn Galw Heibio TG - (Swyddfa 365, Offer, Mewnrwyd y Brifysgol a Dysgu Canolog)

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Tîm Technoleg Dysgu
Dydd Gwener 01 Hydref 2021

09:00

Sesiwn cydamserol byw

Sgwrs Ffitio Gwisg

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Mark Edwards, Grahame Gardner Ltd
 

10:30

Sesiwn cydamserol byw

Llais Myfyrwyr, Panel Staff Myfyrwyr a Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru

Ymunwch â Chyfarfod Zoom
Mike Johnson, Sebastian Ripley a Tim Fry
  Gwerthusiadau

Taflen tiwtor personol

Peidiwch ag anghofio llenwi eich taflen ar gyfer eich cyfarfod tiwtor personol cyntaf. Byddwn yn dosbarthu'r daflen tua phythefnos neu dair wythnos wedi i'ch rhaglen ddechrau.

Cysylltu

Ar gyfer ymholiadau cofrestru, cysylltwch â'r Tîm Rheoli Gwybodaeth Myfyrwyr:

Tîm Gwybodaeth Rheoli Myfyrwyr

Ar gyfer ymholiadau Sefydlu, cysylltwch â'r Tîm Cefnogi Rhaglen

Tîm Cefnogi'r Rhaglen