Ewch i’r prif gynnwys

Dogfennau profi pwy ydych chi

Er mwyn cael eich cerdyn myfyriwr Prifysgol Caerdydd, bydd angen i chi brofi pwy ydych chi.

Myfyrwyr rhyngwladol

Rhaid i chi ddod â’r canlynol gyda chi:

Os nad oes gennych unrhyw un o'r rhain, ni chewch gerdyn myfyriwr. Cysylltwch â’r Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr cyn gynted â phosibl am gyngor.

Ymholiadau Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol

Contact us through Student Connect

Myfyrwyr cenedlaethol yr AEE gyda Chynllun Setliad yr UE

Rhaid i chi lanlwytho eich pasbort AEE gwreiddol fel rhan o'r broses gofrestru:

Os na allwch ddarparu y ddogfen hon, ni fyddwch yn gallu cwblhau'r broses gofrestru gyda'r Brifysgol.

Myfyrwyr cenedlaethol y DU

Rhaid i chi lanlwytho un o'r canlynol fel rhan o'r broses gofrestru:

 • pasbort gwreiddiol
 • tystysgrif brodori
 • tystysgrif hawl preswylio
 • tystysgrif geni.

Os nad oes gennych un o'r mathau hyn o ID, dim ond dros dro y byddwch gallu gofrestru. Bydd gennych chwe wythnos o ddechrau eich cwrs i ddarparu un o'r mathau hyn o ID, neu efallai y bydd eich cofrestriad gyda'r Brifysgol yn cael ei ganslo.

Sut i gofrestru dros dro

Bydd angen i chi gyflwyno dau o'r mathau canlynol o brofi eich hunaniaeth (rhaid i un ohonynt gynnwys eich cyfeiriad, wedi’i gadarnhau yn ystod y broses cofrestru, fel sydd ar gofnod myfyriwr y Brifysgol):

 • trwydded yrru ffotograffig y DU
 • dogfennau morgais neu gytundeb tenantiaeth
 • cerdyn debyd (mewn lleoliad casglu cerdyn adnabod myfyriwr yn unig)
 • cerdyn credyd neu gerdyn tâl cyfredol (mewn lleoliad casglu cerdyn adnabod myfyriwr yn unig)
 • llyfr banc neu gymdeithas adeiladu (mewn lleoliad casglu cerdyn adnabod myfyriwr yn unig)
 • llyfr siec (mewn lleoliad casglu cerdyn adnabod myfyriwr yn unig)
 • trwydded yrru lawn (heb luniau)
 • bil cyfleustodau
 • tystysgrif priodas
 • Dogfennau’r Swyddfa Gartref
 • Dogfennau Cyllid y Wlad
 • trwydded waith
 • Cerdyn Yswiriant Gwladol
 • gohebiaeth gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr neu'r awdurdod lleol.