Ewch i’r prif gynnwys

Rydym am ymestyn a gwella ein darpariaeth cyfrwng Cymraeg arloesol, pwrpasol ac o safon uchel. Rydym hefyd yn ymgorffori diwylliant a gofod iaith Gymraeg sy'n bositif a chynhwysol i'r holl fyfyrwyr a staff.

Er mwyn gwneud hyn, mae'r Gangen yn gweithio'n agos gyda Deon y Gymraeg, Rheolwr yr Academi Gymraeg yn ogystal â Swyddog Iaith Gymraeg Undeb y Myfyrwyr.

mortarboard

Dewis o blith hyd at 100 cwrs

Mae gennym hyd at 100 cwrs gradd sydd ar gael unai'n rhannol neu'n gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg.

mobile-message

Clywed am gyfleoedd i fyfyrwyr

Bydd myfyrwyr sy'n aelodau o'r Gangen yn clywed am gyfleoedd penodol sydd ar gael fel iddynt fel myfyrwyr sydd am astudio'n yr iaith neu ymwneud â'r Gymraeg.

academic-school

Cefnogi eich sgiliau iaith

Os nad ydych yn gwbl hyderus eich Cymraeg, neu eich bod eisiau mireinio eich sgiliau ieithyddol, byddwn yn eich cefnogi i gymryd Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

briefcase

Datblygu sgiliau ar gyfer y gweithle

Rydym am i'n graddedigion gael y sgiliau a'r profiad i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle a chyfrannu yn ddwyieithog tuag at fywyd economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Cymru.

location

Bod wrth wraidd y Gymru fodern

Yng Nghaerdydd mae'r Senedd, Llywodraeth Cymru, BBC, ITV a llu o sefydliadau cenedlaethol eraill ar garreg y drws.

submission

Ehangu ein dysgu ac ymchwil

Rydym yn ehangu capasiti ein staff mewn partneriaeth â'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol gyda'r bwriad o wella hunaniaeth ac arbenigedd Cymraeg y brifysgol.

Ymunwch â chymuned y Gangen i gael cyfleoedd i ddatblygu’ch sgiliau a’ch gyrfa. Fel aelod staff, cewch ymgeisio am gyllid megis Grant Bach a Grant Cydweithredol. Fel myfyriwr, cewch ysgoloriaethau a hyffforddiant i roi hwb i’ch astudiaethau neu’ch ymchwil.
Elliw Iwan, Swyddog y Gangen

Cynnig Caerdydd

2015 Creative Minds Scholarship winners

Astudio yn Gymraeg

Gall astudio trwy gyfrwng y Gymraeg wella eich cyfleoedd gyrfaol, ehangu eich opsiynau astudio ac agor byd newydd i chi yn y Brifysgol a thu hwnt.

Tiwtor yn Ysgol y Gymraeg

Cyrsiau cyfrwng Cymraeg

Mae gennym hyd at 100 cwrs gradd mewn 14 maes pwnc ar gael yn rhannol neu'n gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Arwyddion i gyfeirio ymwelwyr yng ngŵyl Tafwyl.

Bywyd Cymraeg Caerdydd

Mae'r Gymraeg yn ffynnu yng Nghaerdydd ac mae cymuned fywiog o fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg yn astudio a byw yn y ddinas.

Pwy 'di pwy

Cadeirydd y Gangen

Dr Huw Williams

Dr Huw Williams

Siarad Cymraeg
williamsh47@cardiff.ac.uk
+44 (0)29 2087 4806

Staff academaidd

Sian Morgan Lloyd

Sian Morgan Lloyd

Siarad Cymraeg
lloydsm5@cardiff.ac.uk
+44 (0)29 2087 6843
Christine Munro

Christine Munro

Siarad Cymraeg
munroc2@cardiff.ac.uk
+44 (0)29 225 10489
Anwen Davies

Anwen Davies

Siarad Cymraeg
daviesa107@cardiff.ac.uk
+44 (0)29 225 11788

Staff y brifysgol

Dr Angharad Naylor

Dr Angharad Naylor

Siarad Cymraeg
nayloraw@caerdydd.ac.uk
+44 (0)29 2087 9007
Dr Mathew Pugh

Dr Mathew Pugh

Siarad Cymraeg
pughmj@cardiff.ac.uk
+44 (0)29 2087 6862
Alexandra Llewelyn

Alexandra Llewelyn

Siarad Cymraeg
llewelynaf@cardiff.ac.uk
+44(0)29 2087 4704
Dr Huw Williams

Dr Huw Williams

Siarad Cymraeg
williamsh47@cardiff.ac.uk
+44 (0)29 2087 4806

Staff cysylltiedig

Dr Hefin Jones

Dr Hefin Jones

Siarad Cymraeg
jonesth@cardiff.ac.uk
+44 (0)29 2087 5357
Anna Loh

Anna Loh

Siarad Cymraeg
loha@caerdydd.ac.uk
+44 (0)29 2087 0413
Yr Athro Eleri Rosier

Yr Athro Eleri Rosier

Siarad Cymraeg
rosiere@cardiff.ac.uk
+44 (0)29 2087 6479
Yr Athro Richard Wyn Jones

Yr Athro Richard Wyn Jones

Siarad Cymraeg
wynjonesr@cardiff.ac.uk
+44(0)29 2087 5448

Rhagor o wybodaeth

Coleg Cymraeg logo

Ymuno â'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Ar wefan y Coleg, cewch wybod sut i ymuno a gweld sut y gallwch chi elwa o fod yn aelod.

Twitter logo

Dilynwch y Gangen ar Twitter

Cewch weld newyddion a chyfleoedd diweddaraf y Gangen a gwybod be sy'n digwydd yn y brifysgol.

Welsh flag projected onto Main Building

Prifysgol Gymreig

Rydym yn sefydliad Cymreig sydd â golwg fyd-eang, a'r Gymraeg wedi'i gwreiddio yng ngwead ein prifysgol.

Cysylltu â'r Gangen

Elliw Iwan

Swyddog Cangen Caerdydd