Ewch i’r prif gynnwys

Coleg Cymraeg Cenedlaethol: Cangen Caerdydd

Mae Cangen Caerdydd yn rhan hanfodol o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a datblygiad addysg cyfrwng Cymraeg yn y Brifysgol.

Ein nod yw hyrwyddo, monitro a chynghori'r Ysgolion Academaidd yng Ngholegau'r Brifysgol ynglŷn â darpariaeth  Gymraeg y Brifysgol.

Dyma wybodaeth ynglŷn ag Ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cyfleoedd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ein nod yw cynyddu niferoedd myfyrwyr sydd yn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dilynwch ni ar Twitter

Am ein newyddion a'n gweithgareddau diweddaraf.