Ewch i’r prif gynnwys

Coleg Cymraeg Cenedlaethol: Cangen Caerdydd

Mae Cangen Caerdydd yn rhan hanfodol o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a datblygiad addysg cyfrwng Cymraeg yn y Brifysgol.

Ein nod yw hyrwyddo, monitro a chynghori'r Ysgolion Academaidd yng Ngholegau'r Brifysgol ynglŷn â darpariaeth Gymraeg y Brifysgol.

Bydd astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn helpu eich gyrfa ac yn agor drysau newydd i chi y y Brifysgol a thu hwnt.

Ein nod yw cynyddu niferoedd myfyrwyr sydd yn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae staff academaidd a staff academaidd cysylltiol ynghlwm â darpariaeth Gymraeg Prifysgol Caerdydd.

Cewch y newyddion a'r cyfleoedd diweddaraf ar ein proffil Twitter.